PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler for konkurrencen "Køb en PlayStation®Vita, og afprøv din viden for at vinde en PlayStation®4"

Vilkår og betingelser 

 

1.             Konkurrencen "Køb en PlayStation®Vita, og afprøv din viden for at vinde en PlayStation®4" ("konkurrencen") er åben for personer 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Portugal, Rusland, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter tilknyttet (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, som har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 28/10/2013 kl. 01.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 04/01/2014 kl. 18.00 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden". Deltagerne skal købe en PlayStation®Vita som beskrevet nedenfor mellem 28/10/2013 kl. 01.00 (dansk tid) og 1. januar 2014 kl. 00.59 (dansk tid) ("købsperioden").

 

3.             Deltagerne skal købe et PlayStation®Vita-system i løbet af købsperioden for at deltage i konkurrencen. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

 

a)     købe et PlayStation®Vita-system online eller i butik i løbet af købsperioden ("købt PlayStation®Vita");

b)    hvis de ikke allerede har en konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kendt som PlayStation®Network), skal de oprette en med deres PlayStation®-system eller ved at besøgehttp://eu.playstation.com/registration/;

c)     logge ind på deres SEN-konto;

d)    hvis de ikke allerede har valgt at modtage marketing-e-mails på deres SEN-konto, skal de ændre deres SEN-kontos indstillinger, så de kan modtage marketing-e-mails;

e)     tilknytte deres købte PlayStation®Vita til deres SEN-konto senest fireogtyve (24) timer, efter købsperioden er slut;

f)     de modtager en e-mail fra arrangøren til den e-mailadresse, der er registreret på deres SEN-konto senest otteogfyrre (48) timer, efter de har tilknyttet deres købte PlayStation®Vita til deres SEN-konto;

g)    trykke på linket under "Vind en PS4"-overskriften i e-mailen i løbet af konkurrenceperioden; og

h)     svare på de tre (3) spørgsmål med flere svarmuligheder på websitet, som linket leder til, i løbet af konkurrenceperioden ved at:

                                      i.        klikke på "Start" for at påbegynde den tidsbegrænsede quiz;

                                     ii.        besvare alle spørgsmålene så hurtigt som muligt; og

                                    iii.        klikke på "Send", når du er færdig for at stoppe tiden.

 

5.             Tilmelding til SEN forudsætter en accept af SEN Terms of Service and User Agreement (SEN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale) og SEN Privacy Policy (SEN Fortrolighedspolitik). 

 

6.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder). Arrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager, hvis arrangøren med rimelighed skønner, at deltageren har gjort brug af snyd eller anden uærlig adfærd i forbindelse med konkurrencen.

 

7.             Der vil være én (1) vinder ("vinder"), der findes således:

 

a)     Hver deltager vil få tildelt point baseret på antallet af korrekt besvarede spørgsmål ("score") og en tid baseret på den tid, det tog at besvare spørgsmålene og klikke på "Send" ("tid"). Tiderne registreres med tre decimaler;

b)    vinderen er den deltager, der har den højeste score. I tilfælde af at mere end én deltager opnår en samlet højeste score, er vinderen den deltager, der har fået den højeste score på den korteste tid; og

c)     i tilfælde af at mere end én deltager har opnået den højeste score med præcis den samme tid, skal disse deltagere konkurrere i endnu en tidsbegrænset quiz for at afgøre, hvem der er vinderen i henhold til placeringsmekanismen, som gør sig gældende i a) og b) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet én (1) vinder.

 

8.             Arrangøren giver vinderen besked via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på vedkommendes SEN-konto inden 14 dage efter slutdatoen.

 

9.             Vinderen modtager et PlayStation®4-system ("præmien") til en omtrentlig værdi af:

 

a)     GBP 349,99;

b)    EUR 399,99;

c)     AUD 539,95;

d)    NZD 649,95;

e)     CZK 10.999,00;

f)     RUB 18.999,00; og

g)    DKK 3.199,00.

 

10.          For at få præmien skal vinderen svare på arrangørens e-mail og her oplyse sit fulde navn, fødselsdato og postadresse inden for tredive (30) dage efter modtagelsen.

 

11.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

12.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

13.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

14.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

15.          Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende præmien via kurér til den af vinderen oplyste postadresse, når vinderen har accepteret præmien. Præmien fremsendes inden for tredive (30) dage, efter vinderens oplysninger er modtaget.

 

16.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

17.          Vinderen accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

18.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s). Vinderens navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Buy aPlayStation®Vita and test your knowledge to win a PlayStation®4" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

19.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie.

 

20.          Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt.

 

21.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

22.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

23.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.