PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Specifikke regler for "Bloodborne Cosplay"-konkurrence

Vilkår og betingelser 

 

 

1.             "Bloodborne Cosplay"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig  ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag 02/03/2015 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag 28/03/2015 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

 

4.             Deltagerne skal gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen:

a)      hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN") konto (tidligere kendt som PlayStation®Network), skal de oprette en med deres PlayStation®-system eller ved at besøge http://eu.playstation.com/registration/;

b)      besøge PlayStation® konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

c)      klikke på "Bloodborne Cosplay"-konkurrencelinket ("side");

d)    indsætte et originalt cosplay-foto med Bloodborne-tema;

e)     når billedet er færdigt, skal deltagerne enten:

f)     gemme en digital kopi af det færdige billede ("billede");

g)    uploade deres billede til siden. Det offentliggjorte billede skal være i .jpeg-format, det må ikke have en bredde på mere end 600 pixel, og filstørrelsen må ikke overstige 3 MB. Deltagernes PSN online-ID skal kunne læses tydeligt på det indsendte billede;

h)     indtaste følgende oplysninger i felterne nedenfor og trykke på "Send":

                               I.        titlen på deres billede;

                              II.        e-mailadresse;

                             III.        fulde navn;

                            IV.        fødselsdato; og

                             V.        bopælsland.

i)      Deltagerne skal sikre, at deres opslag er i overensstemmelse med retningslinjerne for fællesskabet (undgå især at offentliggøre samme opslag to gange og skabe kopier af tråden) samt eu.playstation.com Betingelser for brug.

 

 

5.             Tilmelding til Sony Entertainment Network ("SEN") forudsætter en accept af SEN Terms of Service and User Agreement (SEN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale) og SEN Privacy Policy (SEN Fortrolighedspolitik) (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

 

7.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 6 og 7. Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

a)     pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)    krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)     chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)    indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)     indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)     voldelig eller farlig opførsel; og/eller

g)    spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

8.             Hver deltager accepterer at give arrangøren en ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

 

9.             Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

10.          Der vil være tre (3) vindere (hver benævnt "vinder"). Hver vinder vælges af et panel af uafhængige dommere samt Hidetaka Miyazaki, som bedømmer hvert billede på baggrund af (i) originalitet; (ii) kunstnerisk værdi; og (iii) loyalitet over for Bloodborne-temaet. Dommernes beslutning er endelig, og dommerne må ikke selv deltage i konkurrencen.

 

11.          Arrangøren underretter hver enkelt vinder via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for to (2) uger efter slutdatoen.

 

 

12.          For at få præmien skal hver vinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for fem dage fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail. Vinderen skal oplyse sit fulde navn, postadresse, fødselsdato, telefonnummer og navnet på deres valgte ledsager (der også skal være over atten (18) år gammel) ("ledsager").

 

13.           Hver vinder modtager følgende "vinderpræmie":

a)      To (2) billetter (en (1) billet til vinderen og en (1) billet til vedkommendes ledsager) til Japan Expo, som bliver afholdt i Paris-Nord Villepinte Exhibition Center i Paris, Frankrig fra 03/07/2015 til 05/07/2015, begge dage inklusive ("begivenhed");

b)      returbilletter på økonomiklasse med fly til vinderen og dennes ledsager fra vinderens hjemland til en specificeret lufthavn ved Paris, med udrejse den 02/07/2015 og hjemrejse den 05/07/2015 (mellemlandinger kan forekomme);

c)      tre (3) nætter i et dobbeltværelse på et hotel i Mama Shelter Hotel, Paris, med minimum 4 stjerner ("hotel"), inklusiv morgenmad;

d)      returtransport mellem den specificerede Paris-lufthavn og hotellet på datoerne for ankomst og hjemrejse;

e)      returtransport mellem hotellet og begivenheden hver dag under begivenheden;

f)       en professionel cosplay-kostumefotoseance i Paris, Frankrig; og

g)      rejseforsikring (underlagt paragraf 20 nedenfor).

 

14.          Den samlede værdi af vinderpræmien vil afhænge af den transport og det hotel, der stilles til rådighed, men præmiens samlede værdi (ekskl. moms) er ca.:

EUR 3136 / CZK 87048 / DKK 23364 / NZD 4797 / NOK 26909 / PLN 13180 / RUB 233563 / SEK 29602 / CHF 3283 / GBP 2329 ("præmie").

 

Flyomkostningerne kan variere og er afhængige af mange faktorer, herunder afgangslandet og datoen for booking af rejsen. Disse faktorer indgår ikke i ovenstående værdibeløb.

 

15.          Hver vinder vil blive kontaktet af arrangøren inden for to (2) uger efter bekræftelsen af detaljerne til arrangøren for at arrangere rejsen og andre præmierelaterede detaljer. Arrangøren kan kontakte hver vinder for at aftale omstændighederne for rejsen (f.eks. rejsetidspunkter og foretrukne lufthavne), men de endelige beslutninger om rejsen tages af arrangøren.

 

16.          Hver vinder og dennes ledsager skal udfylde en informations- og præmiegodkendelsesblanket og indsende en kopi af deres pas til arrangøren, så arrangøren kan foretage den nødvendige tilrettelæggelse. Hver vinder skal, på arrangørens opfordring, oplyse yderligere personlige oplysninger (vedr. sig selv eller sin ledsager), som arrangøren inden for rimelighedens grænser kan have brug for.

 

17.          Hver vinder er ansvarlig for alle rejser og andre relaterede udgifter, som ikke er del af præmien, inklusive, men ikke begrænset til, transport til og fra den pågældende vinders afrejselufthavn og alle måltider og forfriskninger.

 

18.          Hver vinder skal forevise et gyldigt kreditkort eller betalingskort som sikkerhedsdepositum til hotellet i forbindelse med indcheckning.

 

19.          Hver vinder og dennes ledsager skal have et gyldigt pas med en udløbsdato mindst seks (6) måneder efter hjemrejsedatoen.

 

20.          Hver vinder og dennes ledsager er selv ansvarlige for at fremskaffe gyldige visa. Hver vinder og dennes ledsager skal besøge det relevante website og udfylde de påkrævede informationer for at ansøge om tilladelse til at komme ind i Frankrig. Hver vinder og dennes ledsager kan muligvis ikke få adgang til Frankrig uden gyldige visa (hvis dette er påkrævet).

 

21.          Arrangøren vil stå for en normal basisrejseforsikring (eksklusive eventuelle eksisterende lidelser) til hver vinder og dennes ledsager forud for afrejse. Rejseforsikringens dækningsgrad er underlagt de begrænsninger samt vilkår og betingelser, som forsikringsselskabet har. Hver vinder og/eller dennes ledsager er selv ansvarlige for eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med forsikringsdækningen for alle eksisterende sygdomstilstande og/eller for personer over 65 år (hvis relevant).

 

22.          Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende vinderpræmien til hver vinder via e-mail og anbefalet post, til den e-mailadresse og postadresse, som hver vinder har angivet, elektroniske billetter eller bookingbekræftelse mht. flyrejser, begivenhed, transport, rejseforsikring og hotel inden for fire (4) uger efter det tidspunkt, hvor yderligere oplysninger er blevet sendt til arrangøren fra hver vinder som påkrævet.

 

 

23.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

24.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

25.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

26.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

27.          Hver vinder og dennes ledsager accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker. Specifikt kan arrangøren ønske at filme hver vinder og dennes ledsager ved begivenheden. Ved at deltage i begivenheden, og ved at hver vinder og deres ledsager underskriver en skriftlig publicity-erklæring, giver hver vinder og dennes ledsager arrangøren og de tilknyttede firmaer, licenshavere og licensgivere tilladelse til:

a)     at fotografere, filme og optage dem under deres ophold;

b)    at redigere, ændre, reproducere, udgive og distribuere eventuelle fotografier, optagelser eller film eller hvilket som helst deraf afledt materiale ("materiale") i et hvilket som helst medie og

c)     at bruge materialet, helt eller delvist, til et hvilket som helst formål, som denne måtte skønne nødvendigt for at markedsføre, annoncere eller på anden måde udnytte et hvilket som helst af arrangørens produkter og hvad som helst med tilknytning hertil eller afledt heraf.

 

28.          Hver vinder og dennes ledsager accepterer desuden at give afkald på alle moralske rettigheder, de måtte have til materialet, samt at friholde arrangøren og dennes tilknyttede selskaber, licenstagere og licensgivere fra ethvert krav om betaling i forbindelse med deres brug af materialet.

 

29.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke lever op til kravene i sektion 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 26 og 27, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

 

30.          Hver vinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

31.          Hver vinder og dennes ledsager skal sikre sig, at de overholder de relevante regler for adgang, når de deltager i begivenheden. Eventuel nægtelse af adgang er ikke arrangørens ansvar, og arrangøren påtager sig intet ansvar over for hver vinder i denne henseende.

 

32.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre hver vinders navn på arrangørens website(s). Hver vinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Bloodborne Cosplay Competition" til følgende adresse: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

33.          De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

 

34.          "Arrangøren" er: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

35.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.