PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Specifikke regler for "Beyond: Two Souls - Jodie Holmes' mange ansigter" Facebook-kampagne

Vilkår og betingelser

1. Facebook-kampagnen "Beyond: Two Souls - Jodie Holmes' mange ansigter" ("kampagnen") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter tilknyttet arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, som har et professionelt tilhørsforhold til kampagnen ("deltagere").

2. Kampagnen starter den 25/10/2013 kl. 10:00 (dansk tid) ("startdato") og lukker igen den 1/12/2013 kl. 00:59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "kampagneperioden".

3. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i kampagnen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i kampagnen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

4. Formålet med kampagnen er at skabe et pixelleret billede af Jodie Holmes (hovedpersonen i spillet "Beyond: Two Souls") ("billede") ud af deltagernes uploadede profilbilleder fra Facebook.

5. For at deltage i denne kampagne skal deltagerne gennemføre de følgende trin inden for kampagneperioden:

a) besøge Beyond: Two Souls-siden på beyond.eu.playstation.com/extraordinarylife ("side");
b) klikke på "Beyond: Two Souls - Extraordinary life"-fanebladet ("programmet") på siden;
c) klikke på "Opret forbindelse til Facebook";
d) uploade deres Facebook-profilbillede til programmet via "Facebook Connect"; og
e) Deltagerne skal sikre, at deres opslag er i overensstemmelse med retningslinjerne for fællesskabet (undgå især at offentliggøre samme opslag to gange og skabe kopier af tråden) samt eu.playstation.com Brugsvilkår.

6. Hver deltager må kun indsende et (1) bidrag.

7. Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 7 og 8. Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:
a) pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;
b) krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;
c) chikanerende eller ærekrænkende indhold;
d) indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;
e) indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, 
f) religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet; 
g) voldelig eller farlig opførsel; og/eller
h) spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

8. Hver deltager accepterer at give arrangøren en ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med kampagnen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

9. Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret. Deltagerne garanterer, at deres bidrag ikke indeholder et billede af en anden person. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

10. Alle deltagernes bidrag bliver en del af billedet i henhold til disse vilkår. Billedet bliver lagt online på siden på en dato, som arrangøren bestemmer, men ikke senere end seks (6) uger efter slutdatoen. Efter afsløringen af billedet kan deltagerne downloade, printe og bruge billedet som et personligt coverdesign i mindst fire (4) uger efter udgivelsen af billedet.

11. Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et kampagnebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

12. I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

13. Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere kampagnen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

14. Hver deltager accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

15. Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre hver deltagers navn på arrangørens website(s). Deltagernes navne bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes Facebook Promotion" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

16. Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag.

17. Ved at deltage i kampagnen bliver alle materialer, der er skabt, udviklet eller produceret af deltagerne i forbindelse med deres bidrag, arrangørens ejendom. Deltagerne overdrager hermed alle immaterielle rettigheder (inklusive fremtidige rettigheder) til deres bidrag og materialer i forbindelse med dette bidrag til arrangøren. Deltagerne accepterer desuden at give afkald på alle moralske rettigheder, de måtte have til materialet nu og for fremtiden, i henhold til Copyright, Designs and Patents Act 1988 inklusive ændringer hertil, og i henhold til lignende lovgivning, der måtte være gældende andre steder i verden. Deltagerne accepterer at overholde disse betingelser samt at underskrive enhver form for dokumentation, der måtte være nødvendig for at gøre denne sektion gyldig.

18. Arrangøren garanterer ikke, at de vil bruge eller på anden måde at stille deltagerens bidrag til rådighed.

19. De personlige oplysninger, som deltagerne måtte angive, bliver udelukkende opbevaret og brugt af arrangøren, dennes koncernselskaber, leverandører og kontrahenter for at administrere kampagnen og i øvrigt i overensstemmelse med arrangørensFortrolighedspolitik som udtrykkeligt aftalt med deltagerne.

20. Der bliver set bort fra alle betingelser, garantier og repræsentationer, der er udtrykt eller underforstået i henhold til lovgivningen eller på anden vis relateret til kampagnen i det omfang, det tillades af gældende lovgivning.

21. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade på personer eller ejendele, som deltagerne måtte opleve forårsaget af eller opstået som følge af kampagnen. Arrangøren vil dog ikke se bort fra eller begrænse sit ansvar for dødsfald eller personskade, som måtte opstå på grund af arrangørens forsømmelighed eller svigagtige misfortolkning.

22. "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

23. I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.

Facebook-bemærkning:

Kampagnen er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller knyttet til Facebook. Hver deltager giver sine oplysninger til arrangøren og ikke til Facebook. De oplysninger, som hver deltager opgiver, bruges kun til administration af kampagnen. Hver deltager accepterer, at Facebook ikke har noget ansvar i forbindelse med kampagnen.