PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Specifikke regler for "4 The Players"-konkurrence

Vilkår og betingelser - 

1. "4 The Players"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande"), med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

2. Konkurrencen åbner for bidrag den 01/11/2013 kl. 13.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 31/12/2013 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

3. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår").

4. For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)  Besøge PlayStation® konkurrence-websitet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)  Klikke på linket til "4 The Players"-konkurrencen;

c)   Indtaste deres e-mailadresse i det tilegnede felt;

d)  Klikke på "Start" for at påbegynde den tidsbegrænsede quiz;

e)  Svare på spørgsmålene så hurtigt som muligt, indtaste den unikke CAPCHA-kode, der vises, og klikke på "Send" ved afslutning for at stoppe timeren; og

f)   Indtaste følgende oplysninger i felterne nedenfor og trykke på "Send":

                  i.   bekræftelse af e-mailadresse;

                  ii.   fulde navn;

                  iii.   fødselsdato; og

                  iv.   hjemland.

g) Deltagere skal sikre sig, at de overholder eu.playstation.com Brugsvilkår.

5. Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

6. Der vil være en (1) vinder ("vinder"), der findes således:

a) Hver deltager vil få tildelt point baseret på antallet af korrekt besvarede spørgsmål ("score") og en tid baseret på den tid, det tog at svare på spørgsmålene og klikke på "Send" ("tid"). Tiderne registreres med tre decimaler;

b) Vinderen er den deltager, der har den højeste score. I tilfælde af at mere end én deltager opnår en samlet højeste score, er vinderen den deltager, der har fået den højeste score på den korteste tid; og

c) I tilfælde af at mere end én deltager har opnået den højeste score med præcis den samme tid, skal disse deltagere konkurrere i endnu en tidsbegrænset quiz for at afgøre, hvem der er vinderen i henhold til placeringsmekanismen, som gør sig gældende i a) og b) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet en vinder.

7.  Arrangøren giver vinderen besked om, at vedkommende har vundet, via e-mail inden for en (1) uge efter slutdatoen.

8.  Vinderen får følgende dele med en samlet værdi af ca. AUD 4.136,67 / GBP 2.468,94 / EUR 2.910,00 / CZK 74.345 / DKK 21.705 / NZD 4.690,60 / NOK 23.670 / PLN 12.180 og RUB 127.360 ("præmie"):

a)  en (1) PlayStation®4 og en (1) trådløs DUALSHOCK®4-controller;

b)  et (1) Sony BRAVIA TV - KDL - 40W905A;

c)  en (1) PS®Vita (Wi-Fi + 3G);

d)  en (1) Xperia Z1-smartphone; og

e)  tre (3) PS4TM-spil (KnackTM, Assassin's Creed® IV Black FlagTM og KillzoneTM: Shadow Fall).

9.  For at gøre krav på deres præmie skal vinderen besvare arrangørens e-mail til dem og oplyse deres navn, fødselsdato og postadresse inden for tredive (30) dage efter at have modtaget den.

10. Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, men arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

11. Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

12. I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

13. Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

14. Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende præmien med anbefalet post til vinderen inden for tredive (30) dage efter modtagelse af vinderens oplysninger.

15. Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

16. Vinderen accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker. 

17. Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s). Vinderens navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "4 The Players" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

18.  Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie.

19.  Vinderen skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler og har ansvar for en eventuel dertil hørende skattepligt.

20.  De generelle regler er gældende for denne konkurrence. Klik her for at se de generelle regler.

21.  "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

22.   I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.