PlayStation.com

Juridisk info

 
 

SingStar-værdikuponkodekampagne - Vilkår og betingelser

 

Januar 2015

 

"Butikker, der er omfattet"                    SingStar-butik, PlayStation®3-systembutik, PlayStation®4-systembutik og PlayStation® Store, men ikke omfattende alle andre PlayStation®-systembutikker og handel i spil.

 

"Slutdato"                                            Det, som kommer først, af (i) 09/02/2015 kl. 00.59 (dansk tid); og (ii) det tidspunkt, hvor 50.000 værdikuponkoder (som defineret herunder) er blevet indløst

 

"Startdato"                                           27/01/2015 kl. 01.01 (dansk tid)

 

"Værdikuponkode"                              En værdikuponkode, som udløber på værdikuponkodens udløbsdato, som kan bruges til at købe den følgende, på forhånd definerede sang, som er udvalgt af arrangøren, fra en af de butikker, der er omfattet:

“Get the Party Started” med Pink, til brug med SingStar på PlayStation®3 eller PlayStation®4

 

"Værdikuponkodens                            09/02/2015 kl. 00.59 (dansk tid)

udløbsdato"    

 

 

1.             Dette værdikuponkodetilbud ("tilbud") er åbent for alle, der (i) har tilmeldt sig til at modtage marketingmeddelelser via e-mail fra arrangøren; og (ii) har modtaget en e-mail, til den e-mailadresse, vedkommende opgav, da han/hun tilmeldte sig til at modtage sådanne marketingmeddelelser, fra arrangøren, som indeholder værdikuponkoden ("berettigede personer").

 

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden". 

 

3.             Afhængigt af tilgængelighed er en berettiget person berettiget til at modtage i alt én (1) indløsning af værdikuponkode.

 

4.             Værdikuponkoder udløber på værdikuponkodens udløbsdato.

 

5.             Værdikuponkoder afhænger af tilgængelighed og er underlagt vilkår og betingelser for brug.  Klik her for at få mere at vide. Der kan kun anvendes én værdikuponkode ved en enkelt transaktion. Værdikuponkoder kan ikke bruges i kombination med andre kampagner.  Værdikuponkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.  Værdikuponkoder erstattes ikke, hvis de mistes, beskadiges eller bliver stjålet.

 

6.             Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

7.             Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

8.             Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende evne til at modtage eller indløse værdikuponkoden som resultat af en netværks-, hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart. 

 

9.             Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

10.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

11.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

12.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår og betingelser udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver berettigede person og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.