PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for "Shadow of the Colossus Fan Art-konkurrencen"

 

 

1.             "Shadow of the Colossus Fan Art-konkurrencen" ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Luxembourg, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere"). Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Grækenland, Holland, Irland, Luxembourg, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

 

2.              Deltagere mellem tolv (12) og sytten (17) år skal have skriftlig tilladelse fra forælder/værge for at deltage i konkurrencen og for at få deres præmie (som defineret herunder).

 

3.             Konkurrencen åbner for bidrag den 24. januar 2018 kl. 09.00 dansk tid ("startdato") og lukker for bidrag den 22. februar 2018 kl. 00.59 dansk tid ("slutdato").  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

 

4.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

 

5.             Deltagerne skal gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen: 

a)       Designe et originalt billede med Shadow of the Colossus-tema. Billedet skal være 210 mm bredt og 280 mm langt og have en opløsning på 300 dpi;

b)    Deltagere kan vælge at designe et billede ved enten at:

(i) bruge designpakker efter eget valg på deres computer; eller

(ii) bruge andre metoder og materialer;

c)     Når billedet er færdigt, skal deltagerne gemme en digital kopi af det færdige billede (hver især et "billede");

d)    Logge ind på deres Twitter-konto (hvis de ikke allerede har en Twitter-konto, skal de oprette en uden ekstra omkostninger ved at gå ind på https://twitter.com/signup);

e)     Oprette et tweet fra deres Twitter-konto og bruge hashtagget #ColossusArt ("tweet");

f)     Uploade billedet til tweetet;

g)    Slå tweetet op.

 

6.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder). 

 

7.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 6 og 7.  Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

a)     pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

b)    krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

c)     chikanerende eller ærekrænkende indhold;

d)    indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

e)     indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

f)     voldelig og farlig opførsel; og/eller

g)    spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

8.             Hver deltager accepterer at give arrangøren en global ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, medtagelse af deres billede i vinderpræmien, som arrangøren og/eller tredjeparter kan distribuere og/eller gøre kommerciel brug af i det omfang, de selv ønsker det.

 

9.             Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret.  Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

10.          Der vil være halvtreds (50) vindere (hver benævnt "vinder").  Hver vinder vælges af en uafhængig dommer, som ikke selv må deltage i konkurrencen, baseret på billedets originalitet og kreativitet. Dommerens beslutning er endelig.

 

11.          Arrangøren underretter hver vinder med en privat meddelelse ("PM") på Twitter om deres udvælgelse inden for to (2) uger efter slutdatoen.

 

12.          For at få vinderpræmien (som defineret nedenfor) skal hver vinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for to (2) uger fra den dato, hvor denne modtog arrangørens private meddelelse. Hver vinder skal oplyse sit fulde navn, postadresse, e-mailadresse samt sine grunde til at skabe billedet.  Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen. I modsat fald kan den enkelte vinder blive diskvalificeret.

 

13.           Hver vinder får: En (1) Shadow of the Colossus Fan Art-bog til en anslået værdi af GBP 62 ("vinderpræmie").

 

14.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende:

a)     med rekommanderet post: vinderpræmien til hver vinder; og

b)    inden for seks (6) uger efter at have modtaget en vinders oplysninger.

 

15.          I disse vilkår betyder "præmie" en vinderpræmie.

 

16.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig imidlertid ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

17.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

18.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

19.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

20.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

21.          Hver vinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

22.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 7, 9 og/eller 12, eller hvis vedkommende bruger flere konti og/eller et automatisk system til at deltage, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

 

23.          Hver vinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

24.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre hver vinders navn på arrangørens website(s).  Hver vinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Shadow of the Colossus Fan Art Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

25.          De generelle regler er gældende for konkurrencen.  Klik her for at se de generelle regler.

 

26.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment UK Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.

 

 

Twitter-bemærkning:

 

Oplysninger om, hvordan man deltager og vinder præmier, udgør en del af vilkårene for deltagelsen.  Deltagelse i konkurrencen udgør en accept af disse vilkår samt Twitter-reglerne (findes på: http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).