PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PSN-VILKÅR VEDRØRENDE KUPONRABATKODER (WEBSITE)

 

1.    Kuponrabatkoden er udstedt af Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (virksomhedsregistreringsnummer 6020283) ("vi", "os", "vores").  Når vi refererer til "dig" eller "din/dine", mener vi modtageren af kuponrabatkoden.

 

2.    For at indløse en kuponrabatkode skal du bruge (i) den anførte hardware; (ii) en Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kendt som PlayStation®Network) konto, som er registreret i det land, som kuponrabatkoden har relation til; og (iii) internetadgang (f.eks. bredbånd, Wi-Fi eller mobilt internet, afhængigt af din Sony-platform).  Du er ansvarlig for betaling af gebyr for internettjeneste og -forbindelse.

 

3.    For at åbne en SEN-konto skal du være mindst 7 år gammel og acceptere Ydelsesbetingelser, disse vilkår og betingelser vedrørende kuponrabatkoder, vilkår for anvendelse af software samt Fortrolighedspolitik, som findes på www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Hvis du er under 18 år gammel, skal en af dine forældre eller en værge oprette en konto og oprette en familiemedlems-/underkonto til dig.  Hvis du har en familiemedlems-/underkonto til personer under 18, skal du indhente tilladelse fra familieadministratoren/indehaveren af hovedkontoen, før du indløser denne kuponrabatkode.

 

4.    Medmindre andet er angivet, kan kuponrabatkoder kun benyttes én gang, for én SEN-konto.  Kuponrabatkoder er underlagt gældende lovgivning og kan ikke ombyttes, overføres, videresælges eller refunderes til kontanter eller kredit (undtagen kuponrabatkoder, der er købt som gave).

 

5.    Kuponrabatkoder skal anvendes inden en eventuel udløbsdato.

 

6.    Kuponrabatkoder erstattes ikke, hvis de mistes, beskadiges, bliver stjålet eller på anden vis bliver brugt uden din tilladelse.  Vi forbeholder os ret til at lukke eller suspendere brugerkonti og anmode om alternative betalingsformer såvel som tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte vores interesser, såfremt en kuponrabatkode svigagtigt er blevet rekvireret og benyttet på PSN eller til at betale for indhold/tjenester.  Hvis din SEN-konto lukkes eller suspenderes af disse årsager, kan du miste eventuelle ubrugte midler i din PSN-wallet.

 

7.    Dele af det indhold/de tjenester, der er tilgængeligt via kuponrabatkoder, kan have yderligere specifikke restriktioner som f.eks. aldersbegrænsninger og brugsrettigheder, herunder Vilkår for anvendelse af software.  Børn kan muligvis ikke få adgang til indhold, der er begrænset til en ældre aldersgruppe.

 

8.    En kuponrabatkode kan kun indløses i de lande, hvor indholdet/tjenesterne er tilgængelige.  Yderligere territorielle restriktioner kan desuden være gældende.

 

9.    Hvis en kuponrabatkode er defekt, er din eneste erstatning og vores eneste forpligtelse udskiftning af en sådan kuponrabatkode.  I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, stiller vi og vores licenshavere, tilknyttede selskaber og disses licensgivere ingen garantier, udtrykte eller underforståede, i forhold til kuponrabatkoder, herunder uden begrænsning enhver udtrykt eller underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, og vi fraskriver os ethvert andet ansvar over for dig, der måtte være opstået som følge af din brug af kuponrabatkoden.  Som kunde kan du have andre lovbefæstede rettigheder, der ikke påvirkes af disse vilkår og betingelser.

 

10.    Vi knytter muligvis disse vilkår og betingelser til andre medlemmer af Sony-virksomhedsgruppen uden dit samtykke, forudsat at en sådan tilknytning ikke negativt påvirker dine rettigheder under disse vilkår og betingelser.

 

11.    Hvor kuponrabatkoder gøres tilgængelige som en del af et kampagnetilbud, skal alle klager forbundet med sådanne tilbud ikke rettes til os, men til formidleren af tilbuddet.

 

12.    Wallet-påfyldning: Kuponrabatkoder, som anvendes til at sætte beløb ind på en PSN-wallet ("wallet-påfyldningskuponrabatkoder"), kan kun indløses af personer over 18 år, som er indehavere af en SEN-konto.  Wallet-påfyldningskuponrabatkoder kan kun bruges til at sætte penge ind på SEN-konti, der er registreret i udstedelseslandet for wallet-påfyldningskuponrabatkoden.    SEN-familieadministratorer/hovedkontoindehavere kan give familiemedlems-/underkonti adgang til SEN-familieadministratorkontoens wallet og angive en månedlig forbrugsgrænse. Wallet-påfyldningskuponrabatkoder kan kun bruges til at købe indhold/tjenester.

 

13.    Abonnementer: Kredit-/betalingskortoplysninger er muligvis påkrævet.  Abonnementerne er designet til fortsætte, til de opsiges, og faktureres automatisk ved afslutningen af faktureringsperioden efter et fast system i overensstemmelse med PSN Ydelsesbetingelser.  Du bliver opkrævet betaling efter PS Store-prisen for det abonnement, du har købt, gældende fra faktureringsperiodens udløbsdato. Du vil få besked om eventuelle efterfølgende prisændringer via e-mail. Du accepterer, at den tilbagevendende abonnementsbetaling trækkes fra din PSN-wallet.  Hvis du ikke har penge nok i din PSN-wallet, trækkes det nødvendige beløb via den betalingsmetode, der er tilknyttet din SEN-konto (hvis der er en), medmindre du deaktiverer [automatisk pengetilføjelse].  Du kan annullere abonnementet når som helst, hvorefter dit abonnement vil stoppe ved udgangen af den igangværende faktureringsperiode. Du kan ikke få refunderet allerede gennemførte betalinger. Instruktioner om opsigelse af dit abonnement findes på www.playstation.com/get-help/help-library/.  Du kan se alle vilkår og betingelser i PSN Ydelsesbetingelser på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

14.    PlayStation®Plus-abonnementer: PlayStation®Plus-indhold og -tjenester varierer i henhold til den indløsende brugers alder. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel. Spil, der er inkluderet i abonnementet, kan ændres. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke.

 

15.    PlayStation®Plus-prøveabonnementer: Du er kun berettiget til at indløse én PlayStation®Plus kuponrabatkode til en prøveperiode.  Du kan kun indløse denne kuponrabatkode, hvis du ikke er abonnent på PlayStation®Plus, og du aldrig før har abonneret på eller modtaget en prøveperiode med PlayStation®Plus.

 

16.    PlayStation®Now-abonnementer: Kuponrabatkoder, som anvendes til PS Now, kan kun indløses af personer på minimum 18 år, som er indehavere af en SEN-konto. PlayStation®Now-indhold/-tjenester streames med en opløsning på maksimalt 720p. Surroundlyd understøttes ikke.  Spil, der er inkluderet i abonnementet (og funktioner i de enkelte spil), kan ændres når som helst. PS Now-spil kan være anderledes end eller mangle nogle af de funktioner, der findes i downloadede eller diskbaserede spil – DLC er ikke kompatibelt for brugere, der kun har PS Now.  Intet brugergenereret indhold eller ingen adgang til køb i spillet.  Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke, og det er muligt, at brugere kan blive bedt om at vente kortvarigt for at få adgang til visse titler. Andre tekniske begrænsninger og kompatibilitetsbegrænsninger mellem PS Now og andre PS-tjenester og anden PS-hardware er gældende.

 

17.    PS Now-prøveabonnementer: Hvis du er berettiget til en prøveperiode, og du ikke annullerer din PlayStation Now-prøveperiode før slutningen af din prøveperiode, vil den blive fornyet som et kontinuerligt betalt abonnement.  Nuværende eller tidligere PS Now-abonnenter eller -prøveabonnenter er ikke berettigede til en prøveperiode. Der gives kun én PS Now-prøveperiode pr. berettiget bruger.

 

18.    I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse Vilkår og betingelser udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England.  Kontrakten mellem dig og os skal antages som udformet og håndhævet i England.

 

19    Hvis du har spørgsmål om brug af kuponrabatkoder, herunder oplysninger om opsigelse af abonnement, kan du besøge vores kundeservice på www.playstation.com/get-help/help-library/