PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

SEN VILKÅR OG BETINGELSER VEDRØRENDE VÆRDIKUPONKODER

1.       Denne værdikuponkode ("værdikuponkode") er udstedt af Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (virksomhedsregistreringsnummer 6020283) ("vi""os""vores"). Når vi refererer til "dig" eller"din/dine", mener vi modtageren af værdikuponkoden.

 

2.       For at indløse en værdikuponkode skal du bruge (i) den anførte hardware (ii); en Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kendt som PlayStation®Network) konto, som er registreret i det land, som værdikuponkoden har relation til; og (iii) internetadgang (f.eks. bredbånd, Wi-Fi eller mobilt internet, afhængigt af din Sony-platform). Du er ansvarlig for betaling af gebyr for internettjeneste og -forbindelse.

 

3.       For at oprette en SEN-konto skal du være mindst 7 år gammel og acceptere SEN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik, som begge findes på sonyentertainmentnetwork.com/legal. Hvis du er under 18 år gammel, skal en af dine forældre eller en værge oprette en SEN-hovedkonto og oprette en underkonto til dig. Hvis du har en underkonto, skal du indhente tilladelse fra indehaveren af SEN-hovedkontoen, før du indløser denne værdikuponkode.

 

4.       Medmindre andet er angivet, kan værdikuponkoder kun benyttes én gang, for én SEN-konto. Værdikuponkoder er underlagt gældende lovgivning og kan ikke ombyttes, overføres, videresælges eller refunderes til kontanter eller kredit (undtagen værdikuponkoder, der er købt som gave).

 

5.       Værdikuponkoder skal anvendes inden den angivne udløbsdato. Du vil få meddelelse om udløbsdatoen og yderligere restriktioner sammen med værdikuponkoden.

 

6.       Værdikuponkoder erstattes ikke, hvis de mistes, beskadiges, bliver stjålet eller på anden vis bliver brugt uden din tilladelse. Vi forbeholder os ret til at lukke eller suspendere brugerkonti og anmode om alternative betalingsformer såvel som tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte vores interesser, såfremt en værdikuponkode svigagtigt er blevet rekvireret og benyttet på SEN eller til at betale for tjenester fra PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited og/eller Music Unlimited ("Tjenester"). Hvis din SEN-konto lukkes eller suspenderes af disse årsager, kan du miste eventuelle ubrugte midler i din SEN-wallet.

 

7.       Dele af det indhold, der er tilgængeligt via værdikuponkoder, kan have yderligere, specifikke restriktioner som f.eks. aldersbegrænsninger og brugsrettigheder, herunder Software Usage Terms (Vilkår for anvendelse af software). Børn kan muligvis ikke få adgang til indhold, der er begrænset til en ældre aldersgruppe.

 

8.       En værdikuponkode kan kun indløses i de lande, hvor tjenesterne er tilgængelige. Yderligere territorielle restriktioner kan desuden være gældende.

 

9.       Hvis en værdikuponkode er defekt, er din eneste erstatning og vores eneste forpligtelse udskiftning af en sådan værdikuponkode. I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, stiller vi og vores licenshavere, tilknyttede selskaber og disses licensgivere ingen garantier, udtrykte eller underforståede, i forhold til værdikuponkoder, herunder uden begrænsning enhver udtrykt eller underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, og vi fraskriver os ethvert andet ansvar over for dig, der måtte være opstået som følge af din brug af værdikuponkoden. Som kunde kan du have andre lovbefæstede rettigheder, der ikke påvirkes af disse vilkår og betingelser.

 

10.   Vi knytter muligvis disse vilkår og betingelser til andre medlemmer af Sony-virksomhedsgruppen uden dit samtykke, forudsat at en sådan tilknytning ikke negativt påvirker dine rettigheder under disse vilkår og betingelser.

 

11.   Hvor værdikuponkoder gøres tilgængelige som en del af et kampagnetilbud, skal alle klager forbundet med sådanne tilbud ikke rettes til os, men til formidleren af tilbuddet.

 

12.   Wallet-påfyldning: Værdikuponkoder, som anvendes til at sætte beløb ind på en SEN-wallet ("wallet-påfyldningsværdikuponkoder"), kan kun indløses af indehavere af en SEN-hovedkonto. Wallet-påfyldningsværdikuponkoder kan kun bruges til at sætte penge ind på SEN-hovedkonti, der er registreret i udstedelseslandet for wallet-påfyldningsværdikuponkoden. For at åbne en SEN-hovedkonto skal du være mindst 18 år gammel. SEN-hovedkontoindehavere kan give underkonti adgang til SEN-hovedkontoens wallet og angive en månedlig forbrugsgrænse. I nogle lande er køb af wallet-påfyldningsværdikuponkoder muligvis forbundet med aldersrestriktioner. Wallet-påfyldningsværdikuponkoder kan kun bruges til at købe tjenester.

 

13.   PlayStation®Plus-abonnementer: PlayStation®Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel –eu.playstation.com/gameservers. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke.

 

14.   PlayStation®Plus-prøveabonnementer: Du er kun berettiget til at indløse én værdikuponkode til en PlayStation®Plus-prøveperiode. Du kan kun indløse denne værdikuponkode, hvis du ikke er abonnent på PlayStation®Plus, og du aldrig før har abonneret på eller modtaget en prøveperiode med PlayStation®Plus.

 

15.   Abonnementer: Kredit-/betalingskortoplysninger er muligvis påkrævet. Abonnementer er designet til automatisk at blive fornyet ved afslutningen af abonnementsperioden efter et fast system i overensstemmelse med SEN Ydelsesbetingelser. Du accepterer, at gebyret for fornyelsen trækkes fra din SEN-wallet. Hvis du ikke har penge nok i din SEN-wallet, trækkes det nødvendige beløb fra det betalingskort, der er tilknyttet din SEN-konto (hvis der er et), medmindre du deaktiverer automatisk pengetilføjelse. Du kan når som helst stoppe den automatiske fornyelse, hvorefter dit abonnement vil stoppe ved udgangen af den igangværende abonnementsperiode. Du kan finde instruktioner om afbrydelse af dit abonnement på www.playstation.com/get-help/help-library. Du kan se alle vilkår og betingelser i SEN Ydelsesbetingelser på sonyentertainmentnetwork.com/legal.

 

16.   I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse Vilkår og betingelser udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England. Kontrakten mellem dig og os skal antages som udformet og håndhævet i England.

 

17.   Hvis du har spørgsmål til brug af værdikuponkoder, kan du besøge vores kundeservice på www.playstation.com/get-help/help-library