playstation.com

Juridisk info

PSN VILKÅR OG BETINGELSER VEDRØRENDE VÆRDIKUPONKODER

1.       Denne værdikuponkode ("værdikuponkode") er udstedt af Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (virksomhedsregistreringsnummer 06020283) ("vi", "os", "vores").  Når vi refererer til "dig" eller "din/dine", mener vi modtageren af værdikuponkoden.

2.       For at indløse en værdikuponkode skal du have:

2.1.    adgang til PlayStation Store (via en understøttet PlayStation™-konsol, PlayStation™-appen eller internettet),

2.2.    en konto til PlayStation™Network ("PSN") registreret i det land, værdikuponkoden gælder for, og

2.3.    internetadgang (f.eks. bredbånd, wi-fi eller mobilt internet, afhængigt af din enhed).

3.       For at åbne en konto til PSN skal du være mindst 7 år og acceptere:

3.1.    Vilkår for anvendelse af PSN,

3.2.    Vilkår og betingelser vedrørende disse værdikuponkoder,

3.3.    Fortrolighedspolitik, og

3.4.    Betingelser for brug af software.

Tilsammen kalder vi disse "Betingelser".  Kopier af de komplette betingelser findes på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

4.       Hvis du er under 18 år, skal din forælder eller værge ("en Ansvarlig voksen"):  

4.1.    åbne vedkommendes egen konto til PSN,

4.2.    læse og acceptere betingelserne for dig, og

4.3.    oprette en konto for et mindreårigt familiemedlem til dig. 

Hvis du har en konto for et mindreårigt familiemedlem, eller hvis du er en ansvarlig voksen, som har ansvaret for en konto for et mindreårigt familiemedlem, skal den ansvarlige voksne give tilladelse, før værdikuponkoden indløses.

5.       Værdikuponkoder kan kun indløses hos os og kun i PlayStation Store. Disse vilkår og betingelser vedrørende disse værdikuponkoder gælder ikke for koder, der kan indløses i PlayStation Direct Store. 

6.       Værdikuponkoder er landespecifikke (medmindre andet er angivet i værdikuponkoden), hvilket betyder, at de kun kan indløses på konti til PSN, der matcher det land eller den region, som værdikuponkoden er blevet udstedt til.  Du skal huske på dette, hvis du har planer om at give en værdikuponkode til en person i et andet land.

7.       Værdikuponkoder er kun gyldige til engangsbrug og kan ikke erstattes, hvis de mistes, stjæles, beskadiges efter køb eller på anden måde bruges uden din tilladelse.

8.       Hvis vi har bevis for, at en værdikuponkode er blevet erhvervet svigagtigt og brugt på PSN, kan vi:

8.1.    permanent eller midlertidigt suspendere berørte konti til PSN,

8.2.    anmode om alternative betalingsformer, og/eller

8.3.    foretage forskellige handlinger, der er beskrevet i Vilkår for anvendelse af PSN.  

9.       Dele af det indhold/de tjenester, der er tilgængeligt via værdikuponkoder, kan have yderligere specifikke restriktioner som f.eks. aldersbegrænsninger og brugsrettigheder, herunder betingelser for brug af software.  Ansvarlige voksne skal sikre, at børn ikke indløser kuponer for at få adgang til indhold, der er klassificeret højere end deres alder. Yderligere territorielle restriktioner kan desuden være gældende.

10.   Hvor værdikuponkoder gøres tilgængelige som en del af et kampagnetilbud, skal alle klager forbundet med sådanne tilbud til at starte med rettes til formidleren af tilbuddet.

11.   Wallet-påfyldning: Værdikuponkoder, som anvendes til at sætte beløb ind på en PSN-wallet kan kun indløses af PSN-kontoindehavere på 18 år eller derover.  Beløb i din PSN-wallet kan kun bruges til at købe indhold eller tjenester fra PlayStation™ Store.  Voksenkontoindehavere kan give konti for mindreårige familiemedlemmer adgang til familieadministratorkontoens wallet og angive en månedlig forbrugsgrænse.

12.   Abonnement: Abonnementerne fortsætter på ubestemt tid. Vi opkræver automatisk løbende betaling for abonnementerne, indtil du annullerer. Vi forklarer de løbende gebyrer og faktureringshyppigheden, før du køber. Vi sender dig en mail, før hver betaling bliver trukket. Vi forsøger at trække den første betaling i slutningen af den oprindelige faktureringsperiode, som anført på værdikuponkoden.  Du bliver opkrævet betaling efter PlayStation™Store-prisen for det abonnement, du har købt, gældende fra den oprindelige faktureringsperiodes udløbsdato.  Du kan annullere abonnementet når som helst, hvorefter dit abonnement vil stoppe ved udgangen af den igangværende faktureringsperiode. Instruktioner til annullering af dit abonnement findes på www.playstation.com/support/store/cancel-ps-store-subscription.  

13.   Hvordan håndhæves disse vilkår?

13.1.                     Hvis du bruger PSN som forbruger:

13.1.1.    vil disse Vilkår, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med dem, blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, men du vil være yderligere beskyttet af den påbudte lovgivning i det land, hvor du bor. Den gældende lovgivning i det land, hvor du bor, har forrang over lovgivningen i England og Wales.

13.1.2.    kan vi håndhæve disse vilkår i en domstol med kompetent jurisdiktion i det land, hvor du bor.

13.1.3.    kan du håndhæve disse vilkår i en domstol med kompetent jurisdiktion i det land, hvor du bor, eller hvor vores virksomhed er registreret.

13.2.                     I det omfang du bruger PSN i en anden kapacitet end forbruger:

13.2.1.    vil disse Vilkår, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og enhver tvist, vi måtte have i forbindelse med dem, blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, og

13.2.2    vil domstolene i England og Wales have eksklusiv domsmyndighed.

Hvis du har spørgsmål til brug af værdikuponkoder, kan du gå til vores kundeserviceside på https://www.playstation.com/support.