playstation.com

Juridisk info

PSN VILKÅR OG BETINGELSER VEDRØRENDE KUPONRABATKODER

1.            Denne kuponrabatkode ("kuponrabatkode") er udstedt af Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (virksomhedsregistreringsnummer 6020283) ("vi", "os" "vores").  Når vi refererer til "dig" eller "din/dine", mener vi modtageren af kuponrabatkoden.

2.            For at indløse en kuponrabatkode skal du bruge (i) den anførte hardware (ii); en konto til PlayStation™Network, som er registreret i det land, som kuponrabatkoden har relation til; og (iii) internetadgang (f.eks. bredbånd, Wi-Fi eller mobilt internet, afhængigt af din Sony-platform). 

3.            For at åbne en konto skal du være mindst 7 år gammel og acceptere Ydelsesbetingelser, Vilkår og betingelser vedrørende kuponrabatkoder, Fortrolighedspolitik og Vilkår for anvendelse af software, som findes på www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Hvis du er under 18 år gammel, skal en af dine forældre eller en værge oprette en konto og oprette en familiemedlems-/underkonto til dig.  Hvis du har en familiemedlems-/underkonto til personer under 18, skal du indhente tilladelse fra familieadministratoren/indehaveren af hovedkontoen, før du indløser denne kuponrabatkode.

4.            Medmindre andet er angivet, kan kuponrabatkoder kun benyttes én gang, for én konto.  Kuponrabatkoder er underlagt gældende lovgivning og kan ikke ombyttes, overføres, videresælges eller refunderes til kontanter eller kredit (undtagen kuponrabatkoder, der er købt som gave).

5.            Kuponrabatkoder erstattes ikke, hvis de mistes, bliver stjålet, beskadiget efter køb eller på anden vis bliver brugt uden din tilladelse.  Vi forbeholder os ret til at lukke eller suspendere brugerkonti og anmode om alternative betalingsformer såvel som tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte vores interesser, såfremt en kuponrabatkode svigagtigt er blevet rekvireret og benyttet på PSN eller til at betale for indhold/tjenester. 

6.            Dele af det indhold/de tjenester, der er tilgængeligt via kuponrabatkoder, kan have yderligere specifikke restriktioner som f.eks. aldersbegrænsninger og brugsrettigheder, herunder Vilkår for anvendelse af software.  Børn kan muligvis ikke indløse kuponrabatkoder eller få adgang til indhold, der er begrænset til en ældre aldersgruppe.

7.            En kuponrabatkode kan kun indløses i de lande, hvor indholdet/tjenesterne er tilgængelige.  Yderligere territorielle restriktioner kan desuden være gældende.

8.            En kuponrabatkoder er underlagt gældende lovgivning, og hvis den er defekt, er din eneste erstatning og vores eneste forpligtelse erstatning af en sådan kuponrabatkode.  I det omfang, det tillades af gældende lokal lovgivning, stiller vi og vores licenshavere, tilknyttede selskaber og disses licensgivere ingen garantier, udtrykte eller underforståede, i forhold til kuponrabatkoder, herunder uden begrænsning enhver udtrykt eller underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, og vi fraskriver os ethvert andet ansvar over for dig, der måtte være opstået som følge af din brug af kuponrabatkoden.  Som kunde kan du have andre lovbefæstede rettigheder, der ikke påvirkes af disse vilkår og betingelser.

9.            Vi knytter muligvis disse vilkår og betingelser til andre medlemmer af Sony-virksomhedsgruppen uden dit samtykke, forudsat at en sådan tilknytning ikke negativt påvirker dine rettigheder under disse vilkår og betingelser.

10.         Hvor kuponrabatkoder gøres tilgængelige som en del af et kampagnetilbud, skal alle klager forbundet med sådanne tilbud til at starte med rettes til formidleren af tilbuddet.

11.         Wallet-påfyldning: Kuponrabatkoder, som anvendes til at sætte beløb ind på en PSN-wallet ("wallet-påfyldningskuponrabatkoder"), kan kun indløses af personer på 18 år eller derover.  Wallet-påfyldningskuponrabatkoder kan kun bruges til at sætte penge ind på konti, der er registreret i udstedelseslandet for wallet-påfyldningskuponrabatkoden.    Familieadministratorer/hovedkontoindehavere kan give familiemedlems-/underkontiadgang til familieadministratorkontoens wallet og angive en månedlig forbrugsgrænse. Midler i din PSN-wallet kan kun bruges til at købe indhold/tjenester fra PlayStation™ Store.

12.         Abonnementer: Kredit-/betalingskortoplysninger er muligvis påkrævet.  Abonnementer fortsætter på ubestemt tid og har en tilbagevendende abonnementsbetaling, som automatisk opkræves med den frekvens, der annonceres på købstidspunktet, indtil abonnementet annulleres. Vi vil forsøge at trække den første betaling ved slutningen af den oprindelige faktureringsperiode.  Du bliver opkrævet betaling efter PlayStation™Store-prisen for det abonnement, du har købt, gældende fra den oprindelige faktureringsperiodes udløbsdato. Vi vil informere om eventuelle efterfølgende prisændringer via e-mail og i overensstemmelse med PSN Ydelsesbetingelser. Du indvilger i, at den periodiske abonnementsafgift vil blive opkrævet automatisk.  Hvis du ikke har midler nok i din PSN-wallet, trækkes det nødvendige beløb fra den standardbetalingsmetode, der er tilknyttet din konto (hvis relevant).  Du kan annullere abonnementet når som helst, hvorefter dit abonnement vil stoppe ved udgangen af den igangværende faktureringsperiode. Du kan ikke få refunderet allerede gennemførte betalinger. Instruktioner om opsigelse af dit abonnement findes på www.playstation.com/get-help/help-library/.  Du kan se alle vilkår og betingelser i PSN Ydelsesbetingelser på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.         PlayStation®Plus-abonnementer:  PlayStation®Plus-indhold og -tjenester varierer i henhold til den indløsende brugers alder. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel. Spil, der er inkluderet i abonnementet, kan ændres. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke.

14.         PlayStation™Now-abonnement: Kuponrabatkoder, som anvendes til PS Now, kan kun indløses af personer på 18 år eller derover. PS Now-spil og tilhørende funktioner kan blive ændret. Spil streamet med en opløsning op til 720p og kan være anderledes end downloadede eller diskbaserede spil. DLC’er og tilføjelser er ikke kompatible med streamede spil. Brugere skal have en internetforbindelseshastighed på minimum 5 Mbps for at streame spil. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Brugere skal muligvis vente for at få adgang til visse titler. Ikke alle system-/netværksfunktioner understøttes. Tilgængelig på PlayStation®4, PlayStation® 5  og Windows-pc. Systemkrav (herunder controller) gælder for Windows-pc. Se: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.         PlayStation®Plus- og PS Now-prøveabonnementer: ADVARSEL:  PRØVEPERIODEN FORTSÆTTER AUTOMATISK SOM ET BETALT ABONNEMENT: Hvis du er berettiget til en prøveperiode, og du ikke annullerer din PlayStation®Plus- eller PlayStation™Now-prøveperiode før slutningen af din prøveperiode (som kan gøres ved at slå automatisk fornyelse fra i afsnittet abonnementshåndtering under kontohåndtering) vil den automatisk gå over i et betalt kontinuerligt abonnement, der faktureres månedsvis til PlayStation™Store-prisen på den dato, hvor betalingen falder.  Nuværende abonnenter af relevante abonnenter er ikke berettiget en prøveperiode. Der gives kun én prøveperiode pr. berettiget bruger.

16.         Hvordan håndhæves disse betingelser?

16.1.      Hvis du bruger PSN som forbruger:

16.1.1.  vil disse betingelser, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem og eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med dem, blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, men du vil være yderligere beskyttet af den påbudte lovgivning i det land, hvor du bor. Den gældende lovgivning i det land, hvor du bor, har forrang over lovgivningen i England og Wales.

16.1.2.  kan vi håndhæve disse betingelser i en domstol i det land, hvor du bor.

16.1.3.  kan du håndhæve disse betingelser i en domstol i det land, hvor du bor, eller hvor vores virksomhed er registreret. 

16.2. I det omfang du bruger PSN i en anden kapacitet end forbruger:

16.2.1. vil disse betingelser, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og enhver tvist, vi måtte have i forbindelse med dem, blive underlagt og afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, og

16.2.2. domstolene i England og Wales vil have eksklusiv domsmyndighed.

17.         Hvis du har spørgsmål om brug af kuponrabatkoder, herunder oplysninger om opsigelse af abonnement, kan du besøge vores kundeservice på www.playstation.com/get-help/help-library/.