playstation.com

Juridisk info

PLAYSTATION®: GØR KRAV PÅ TRONEN

OFFICIELLE REGLER

Ved at deltage i PlayStation®: Gør krav på tronen (“Kampagnen”) indvilliger du i at acceptere disse officielle regler og Sponsorens beslutninger, som er endelige og bindende i alle henseender og ikke kan ankes.

 

INTET KØB ER NØDVENDIGT FOR AT DELTAGE, VINDE ELLER GØRE KRAV PÅ EN GEVINST. ET KØB eller en betaling FORØGER IKKE DELTAGERENS CHANCE FOR AT VINDE.

1.    SPONSOR: Kampagnens Sponsor defineres i tabellen herunder over Deltagende lande/områder.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Deltagende lande/områder: Australien, Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Rusland, Saudi Arabien, Sloavkiet, Spanien, Sverige, Schweiz, New Zealand, Polen, Storbritannien (“SIEE-området”)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Deltagende lande/områder: Argentina, Brasilien, Canada, Chile, Mexico og USA* (“SIEA-området”)

*Gyldig i de 50 amerikanske stater og i Washington D.C. Kampagnen er ugyldig i amerikanske territorier, besiddelser og oversøiske militære anlæg, og alle andre steder, hvor en sådan kampagne er forbudt eller begrænset af lovgivningen.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Deltagende lande/områder: Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand (“SIEI-området”)

 

2.    Kampagneperiode: Kampagnen begynder 28. oktober 2021 klokken 05:00 PDT og slutter 18. november 2021 klokken 23:59:59 PDT (“Samlede kampagneperiode”). Del 1 af Kampagnen (defineret i Sektion 4 herunder) finder sted mellem 28. oktober 2021 klokken 05:00 PDT og 16. november 2021 klokken 23:59:59 PDT. Del 2 af Kampagnen (defineret i Sektion 4 herunder) finder sted mellem 17. november 2021 og 18. november 2021 i de specificerede tidsrum i Sektion 7 herunder. Sponsorens computer er det officielle Kampagneur.

 

3.    Kvalifikation: Denne Kampagne er kun åben for individer, som: (i) er lovligt bosiddende i de Deltagende lande/områder, (ii) er mindst atten (18) år gammel og myndig i individets hjemstat/-territorie/-provins på tilmeldingstidspunktet, (iii) ejer eller har adgang til en PlayStation®4-konsol eller en PlayStation®5-konsol og et eller flere kompatible PS4- eller PS5-spil på tilmeldingstidspunktet (iv)har en konto til PlayStationTMNetwork (“PSN-konto”), og (v) har en aktiv højhastighedsforbindelse til internettet og er logget ind på PlayStationTMNetwork (“PSN”) under sit spil. Ethvert sådant individ er en “Deltager”.

 

Ansatte hos Sponsor og Realtime Media, Inc. (“Præmieleverandør”), og deres respektive moderselskaber, datterselskaber og søsterselskaber, marketing- og reklamebureauer (samlet “Kampagneinstanser”) og alle deres umiddelbare familiemedlemmer (f.eks. ægtefælle, forælder, barn, søskende og deres respektive ægtefælle og disses sammenbragte familiemedlemmer i samme led, uanset hvor de bor) og personer bosat i samme husholdning som disse, og andre samboende, uanset om der er et familiært bånd, kan ikke deltage eller vinde i Kampagnen. Ugyldigt i områder, hvor dette ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Deltagelse i denne Kampagne gælder som en Deltagers fulde og ubetingede samtykke til disse Officielle regler og Sponsorens beslutninger og tolkninger, som er endelige og bindende i alle situationen relateret til Kampagnen. Sponsoren kan kontakte Deltagere via e-mail i forbindelse med Kampagnen. Sponsoren vil bruge den e-mailadresse, der er tilknyttet til Deltagerenes PSN-ID, som de oplyste på tilmeldingstidspunktet. Deltagere på ikke ændre deres e-mailadresse.

 

I Argentina, Chile, Mexico og Brasilien forbeholder Sponsoren sig retten til at annullere, midlertidigt afbryde og/eller modificere Kampagnen eller dele heraf. 

 

For Del 1: “Deltagende lande/områder” inkluderer: Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Hongkong, Ungarn, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Saudi Arabien, Singapore, Slovakiet, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Storbritannien og USA.

 

For Del 2: “Deltagende lande/områder” inkluderer: Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Canada, Chile, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Hongkong, Ungarn, Indonesien, Irland, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Saudi Arabien, Singapore, Slovakiet, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Storbritannien og USA.

 

4.    KAMPAGNESTRUKTUR: Denne kampagne består af to dele: Første del kræver samarbejde, og anden del er individuel.

 

a.       Del 1: Hver Deltager bliver del af et fællesskab bestående af Deltagere fra alle Deltagende lande/områder (“Fællesskab”). Del 1 består af tre (3) faser (hver kaldt en “Fase”), som finder sted i løbet af den overordnede Kampagneperiode. Fællesskabet spiller sammen for at nå et bestemt antal point i hver Fase (hver kaldt et “Fællesskabsmål”). 

 

b.       Del 2: Fra 17. november 2021 til 18. november 2021 har hver Deltager fra et Deltagende land/område (bortset fra Brasilien, Italien og Japan) mulighed for at vinde en ekstra præmie ved at besvare et spørgsmål, som dukker op på playstation.com/seize-the-throne på det tidspunkt, der er angivet i Sektion 7 herunder. For at facilitere Del 2 af Kampagnen bliver de Deltagende lande/områder opdelt i tre grupper, som er angivet i Sektion 7 herunder (“PS-spillergrupperne”).

 

5.    SÅDAN DELTAGER DU

For at tilmelde sig skal Deltagere logge ind på deres PSN-konto på www.playstation.com, følge linkene til den knap, der fører til Kampagnens tilmeldingsformular på playstation.com/seize-the-throne og færdiggøre formularen ved at acceptere de Officielle regler.

 

Ved succesfuld tilmelding vil alle Deltagere blive, og forblive, en del af Fællesskabet, indtil den Overordnede kampagneperiode er forbi. Deltagere, som tilmelder sig mellem klokken 05:00 PST den 28. oktober 2021 og klokken 23:59 PST den 1. november 2021 kan deltage i Fase 1, Fase 2 og Fase 3 af Kampagnen. Deltagere, der tilmelder sig efter klokken 23:59 PST den 1. november 2021, men inden slutningen på Fase 1, kan kun deltage i Fase 2 og Fase 3. Alle Deltagere, uanset tilmeldingstidspunkt, kan deltage i Del 2.

 

Tilmeldingsbegrænsning: Der er en begrænsning på én (1) tilmelding per individ under Kampagneperioden. Hvis mere end én (1) tilmelding modtages fra samme individ, kan alle sådanne tilmeldinger diskvalificeres udelukkende efter Sponsorens skøn. Det er forbudt for Deltagere at bruge mere end én (1) e-mailadresse, konto eller mere end én identitet. Hvis det bevises eller mistænkes, at en deltager bruger mere end én e-mailadresse eller identitet til at deltage i Kampagnen, kan denne deltager diskvalificeres udelukkende efter Sponsorens skøn, og vil i så fald ikke kunne vinde nogen præmier.

VIGTIGT: Besked- og datarater kan gælde, hvis en Deltager deltager i denne KAMPAGNE på DERES mobilenhed. Deltagere bør konsultere deres MOBILE abonnementsudbyders prisliste. Mobildeltagelse er ikke påkrævet for at deltage eller vinde en Præmie i DENNE KAMPAGNE.

 

6.    DEL 1:

For at vinde præmier skal Fællesskabet samlet nå Fællesskabsmålet for hver Fase. Når Fællesskabet når Fællesskabsmålet for hver Fase, vinder Fællesskabet præmier for den Fase efter angivelserne i tabellen herunder og avancerer til næste Fase. Fællesskabets fremskridt bliver vist på playstation.com/seize-the-throne.

 

Fællesskabsmålene og Præmierne for hver Fase er:

 

Fase 1: Bryd igennem muren

Datoer: 2. november 2021 kl. 00:01 PST indtil Mål 1 er nået.

Fællesskabsmål: 25 millioner point

Del 1-præmier*: Alle Deltagere modtager: to (2) PSN-avatarer

 

Fase 2: Træng ind i kongens gemakker

Datoer: Fra Mål 1 er nået, indtil Mål 2 er nået.

Fællesskabsmål: 100 millioner point

Del 1-præmier*: Alle Deltagere modtager: fem (5) PSN-avatarer

 

Fase 3: Indtag tronsalen

Datoer: Fra Mål 2 er nået, indtil Mål 3 er nået (hvilket kan være inden kl. 23:59:59 PST den 16. november).

Fællesskabsmål: 160 millioner point

Del 1-præmier*: PS4-brugere får: ét (1) dynamisk PS4-tema og tre (3) PSN-avatarer; PS5-brugere får: tre (3) PSN-avatarer

 

*Bemærk, at Deltagerer, som er PS5-brugere, ikke vil kunne downloade de dynamiske PS4-temaer, som er en del af Fase 3-præmien. Der bliver ikke tilbudt nogen alternativer.

 

Tabellen herunder angiver det antal point, der er tilgængelige for Fællesskabet for bestemte handlinger, som udføres under Del 1 af Kampagnen**:

 

Spil et spil efter Deltagerens valg: 10 point

Spil et spil efter Deltagerens valg med en anden Deltager: 15 point

Brug Del-funktion (f.eks. ved at dele et skærmbillede eller en video af spilsession med Deltagerens PSN-venner eller på de sociale medier): 5 point

Opnå bronzetrofæ: 5 point

Opnå sølvtrofæ: 10 point

Opnå guldtrofæ: 20 point

Opnå fem (5) trofæer i et enkelt spil: 25 point

 

**Bemærk følgende krav, der skal tilfredsstilles for, at PlayStation-spillerhandlingerne gælder:

 

·         For hver Fase kan Pointene for spillede spil kun optjenes, hvis Deltageren har spillet det relevante spil i minimum en time i løbet af pågældende Fase.

·         For hver Fase kan Deltagerne kun optjene Point for et maksimalt antal på seks (6) trofæer per dag.

·         For hver Fase kan Deltagerne kun optjene Point for et maksimalt antal på seks (6) delinger ved brug af Del-funktionen per dag.

 

Notits om enhedsdata: Bemærk, at hvis du har valgt kun at tillade indsamlingen af den data, der er nødvendig for at kunne bruge vores onlinetjenester på din PlayStation 4- eller PlayStation 5-konsol, bliver visse brugsdata (inklusive spilsessioner) muligvis ikke indsamlet.

 

7.    DEL 2:

Fra 17. november 2021 kl. 10:00 PST til 18. november 2021 kl. 23:59:59 PST får hver Deltager fra et Deltagende land/område (bortset fra Brasilien, Italien og Japan) mulighed for at finde en Del 2-præmie ved at besvare tre spørgsmål, som dukker op på playstation.com/seize-the-throne på de datoer og tidspunkter, som er angivet i tabellen herunder (“Del 2-spørgsmålene”). Del 2-deltagere vil blive fordelt i Grupper. På playstation.com/seize-the-throne skal Deltagerne klikke på “Svar nu”-knappen, hvorefter de vil blive bedt om at logge ind på deres PSN-konto med deres PSN-ID (hvis de ikke allerede er logget ind). Når de er logget ind, skal Deltagerne følge linkene og instruktionerne for at besvare Del 2-spørgsmålene for dem Gruppe, de tilhører.

 

Gruppe A: Argentina, Canada, Chile, Mexico og USA

Dato/klokkeslæt: 17. november kl. 10:00 PDT indtil 18. november 2021 kl. 23:59:59 PDT

 

Gruppe B: Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Saudi Arabien, Sloavkiet, Spanien, Sverige, Schweiz, og Storbritannien

Dato/klokkeslæt: 17. november kl. 18:00 GMT indtil 19. november 2021 kl. 07:59:59 PDT

 

Gruppe C: Australien, Indonesien, Hongkong, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sydkorea, Taiwan og Thailand

Dato/klokkeslæt: 18. november kl. 03:00 JST indtil 19. november 2021 kl. 16:59:59 JST

 

8.    UDVÆLGELSE AF VINDER AF DEL 1-PRÆMIER PRÆMIEVÆRDI

Når en Fase af Del 1 er fuldført, vinder Deltagerne fra alle Deltagende lande/områder, som var en del af Fællesskabet inden begyndelsen på denne Fase (“Del 1-vindere”) følgende Præmier for den Fase:

 

·         Fase 1-præmie:

o   til alle Deltagere: to (2) PSN-avatarer

·         Fase 2-præmie:

o   præmie til alle Deltagere: fem (5) PSN-avatarer

·         Fase 3-præmie:

o   præmie til PS4-brugere: et (1) dynamisk PS4-tema og tre (3) PSN-avatarer

o   præmie til PS5-brugere: tre (3) PSN-avatarer

 

Præmierne for Fase 1, Fase 2 og Fase 3 kaldes kollektivt for Del 1-præmierne.

 

Alle potentielle Del 1-vindere bekræftes af Sponsoren (fundet på de adresser, der oplyses i Sektion 1) inden for 7 dage efter afslutningen af hver Fase.

 

Cirka 2 hverdage efter gennemførslen af hver Fase modtager Del 1-præmievindere en besked fra Sponsoren via PSN-beskedsystemet til deres PlayStation®4-konsol eller PlayStation®5-konsol, som oplyser dem om deres gevinst plus kampagnekoder, som Del 1-vinderne skal indløse for at gøre krav på deres Fase 1-præmier og/eller Fase 2-præmier og/eller Fase 3-præmier via PlayStation™Store. Kampagnekoder for Del 1-præmier skal indløses senest 31. december 2022. Hvis du har brug for instruktioner i, hvordan du indløser kampagnekoder, så se: playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/.

 

Den anslåede salgsværdi (Approximate Retail Value - ARV) af hver Del 1-præmier er 0 USD. Den totale ARV af Del 1-præmierne er 0 USD. Del 1-præmierne har ingen værdi eller anvendelse uden for PlayStation Network og må ikke sælges, overføres eller indløses for rigtige penge eller produkter af værdi.

 

9.    UDVÆLGELSE AF VINDER AF DEL 1-PRÆMIER OG PRÆMIEVÆRDI

Del 2-vinderne” bliver som følger:

 

·         For Spørgsmål 1:én (1) Deltager fra hvert Deltagende land/område inkluderet i Del 2-grupperne, som kommer tættest på det korrekte svar, vinder.

·         For Spørgsmål 2: tre (3) Deltagere – en Deltager fra hver af Del 2-grupperne; Gruppe A, Gruppe B og Gruppe C – som kommer tættest på det korrekte svar, vinder.

·         For Spørgsmål 3:én (1) Deltager fra hvert Deltagende land/område inkluderet i Del 2-grupperne, som kommer tættest på det korrekte svar, vinder.

Del 2-vindere vinder følgende præmier:

 

·         Spørgsmål 1-præmie:

o   En (1) PlayStation®5-konsol

·         Spørgsmål 2-præmie:

o   Sæt med PlayStationTM Shapes-kongeringe

·         Spørgsmål 3-præmie:

o   Et (1) Pulse 3D-headset og et PlayStation™Store-gavekort (Digital kode) til en værdi på 100 USD. Obs: Del 2-vindere uden for USA modtager et PlayStation™Store-gavekort med en værdi, der svarer til 100 USD i deres lokale valuta.

 

Præmierne for Spørgsmål 1, Spørgsmål 2 og Spørgsmål 3 kaldes samlet for Del 2-præmierne.

 

I tilfælde af en uafgjort stilling, bliver endnu et spørgsmål sendt til de uafgjorte Spilleres e-mailadresser, som er knyttet til deres PSN-konti, for at afgøre konkurrencen. Dette spørgsmål bestemmes af Sponsoren og udelukkende efter sponsorens skøn.

 

Hvis en potentiel vinder er bosiddende i USA eller Canada, kan denne vinder bliver bedt om korrekt at besvare et spørgsmål, som tester vinderens matematiske evner, uden hjælpemidler og med tidsbegrænsning, på et tidspunkt, der passer både Sponsoren og den potentielle vinder, under forhold, som fastsættes af Sponsoren, for at blive udråbt til vinder og få tildelt den relevante Præmie.

 

Alle potentielle Del 2-vindere bekræftes af Sponsoren (fundet på de adresser, der oplyses i Sektion 1) senest klokken 23:59:59 PDT den 30. november 2021. Del 2-præmievindere modtager en besked fra Sponsores præmieleverandør, RealTime Media, som findes på 200 Four Falls Corporate Center, Suite 100, Conshohocken, PA 19428, USA, (“Præmieleverandør”). Denne besked bliver sendt til den e-mailadresse, som er knyttet til den potentielle vinders PSN-konto,  for at informere vedkommende om deres sejr. For at facilitere leveringen af Del 2-præmierne, vil Præmieleverandøren bede Del 2-vinderne om følgende: fulde navn, bopælsadresse, telefonnummer og moms-/skattenummer (hvis relevant) (“Leveringsoplysninger”). Bemærk, at Præmie 2-præmierne bliver leveret til en lokal bopælsadresse i de Deltagende lande/områder, som Del 2-vinderne bor i efter vinderverifikationen (levering til postbokse er ikke tilladt).

 

Den anslåede salgsværdi (Approximate Retail Value ARV) er hver Del 2-præmie er som følger:

 

·         PlayStation®5-konsol: 500 USD

·         Sæt med PlayStationTM Shapes-kongeringe: 500 USD

·         Trådløst 3D-headset og gavekort til PlayStationTM Store: 200 USD

 

Den samlede ARV for alle Del 2-præmier er 26.000 USD.

 

Del 2-præmierne bliver leveret af Præmieleverandøren på vegne af Sponsoren til hver enkelt Del 2-vinders bopælsadresse inden for 60 hverdage efter modtagelsen af en Del 2-vinders Leveringsoplysninger. Alle relevante føderale, lokale eller statsskatter er udelukkende de individuelle vinderes ansvar.

 

10.  begrænsning af ansvar: INTET I DISSE OFFICIELLE REGLER EKSKLUDERER ELLER PÅ NOGEN MÅDE BEGRÆNSER SPONSORENS ANSVAR FOR SVINDEL, OVERLAGT TJENESTEFORSEELSE, DØD ELLER PERSONLIGE SKADER FORÅRSAGET AF SPONSORENS SKØDESLØSHED, ELLER NOGET ANDET ANSVAR, I DET OMFANG ET SÅDANT ANSVAR IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRÆNSES IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING. Ved at deltage i denne Kampagne, erklærer deltagere sig enige i, at Kampagneinstanserne og hver af deres respektive søsterselskaber, datterselskaber, repræsentanter, konsulenter, leverandører, juridiske rådgivere, annoncering-, PR-, reklame-, logistik- og marketingbureauer, hjemmesideleverandører og hver af deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer, ansatte, repræsentanter, designerede personer og agenter ("Fritstillede parter) ikke er ansvarlige for: (i) mistede, forsinkede, ufuldkomne, stjålne, fejlsendte, ubetalte eller ikke-leverbare e-mail-/beskednotifikationer eller fysisk post; (ii) computere, telefoner, satellitter, kabler, netværk, elektronik eller internethardware eller softwarefejl, funktionsfejl, forbindelser eller tilgængelighed; (iii) fragmenterede, ødelagte eller sammenrodede transmissioner, netudbyders/netværks tilgængelighed eller trafiktæthed; (iv) eventuelle tekniske, mekaniske printrelaterede eller typografiske fejl eller fejl af anden art; (v) ukorrekt eller upræcis indsamling af registreringsoplysninger eller fejl i indsamlingen af, eller tabet af, sådanne oplysninger; (vi) eventuelle fejl, udeladelser, afbrydelser, sletninger, defekter eller forsinkelser i forbindelse med drift eller transmission, nedbrud af kommunikationskanaler, tekniske fejl, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til Kampagnen; (vii) eventuelle skader eller overlast af en persons computer, der kan relateres til eller et resultat af deltagelse i Kampagnen eller modtagelse af en Præmie; og (viii) tilmeldinger som indsendes for sent, er forfalskede, forsvundne, mistede, fejlsendt, manipulerede, ufuldkomne, slettede, skadede, forvanskede eller på anden måde ikke overholder de Officielle regler. Derudover er Kampagneinstanserne ikke ansvarlige for eventuelle ubesvarede eller ikke-leverbare vindermeddelelser.     

 

Ved at deltage i Kampagnen, indvilliger hver deltager i at: (i) være bundet af disse Officielle regler, inklusive tilmeldingskravene; (ii) at afstå fra enhver ret til at hævde tvetydighed i forbindelse med disse Officielle regler; (iii) at afstå fra sin ret til at skadesanmelde, sagsøge eller på anden måde retsforfølge  de Fritstillede parter i forbindelse med Kampagnen; og (iii) altid og uigenkaldeligt indvillige i at fritstille de Fritstillede parter og holde dem skadesløse fra alle skadesanmeldelser, søgsmål, skøn, juridiske sager, krav, bøder, straffe, ansvar og omkostninger (inklusive, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer), som opstår i forbindelse med: (a) Kampagnen, inklusive, men ikke begrænset til, alle Kampagnerelaterede aktiviteter eller elementer heraf, og deltagerens tilmelding til, deltagelse eller manglende deltagelse i Kampagnen; (b) brud på eventuelle tredjeparters privatlivs-, PR-, ejendoms- eller personlige rettigheder; (c) modtagelse, fremmøde, rejse, deltagelse, levering, besiddelse, defekter, brug, ikke-brug, misbrug, manglende evne til at bruge, tab, skader, ødelæggelse, destruktion, skødesløs eller overlagt ureglementeret adfærd i forbindelse med brugen af en Præmie (eller en komponent heraf); (d) alle ændringer af præmierne (eller komponenter heraf); (e) menneskelige fejl; (f) alle uretmæssige, skødesløse eller uautoriserede handlinger eller udeladelser begået af de Fritstillede partier; (g) mistede, forsinkede, stjålne, fejlsendte, skadede eller ødelagte præmier (eller elementer heraf; eller (h) skødesløs eller overlagt ureglementeret adfærd begået af deltager.

 

Hvis Kampagnen, af nogen årsag, ikke kan forløbe som planlagt, forbeholder Sponsoren sig retten til, ud fra sin egen og ubetingede vurdering, at annullere, afslutte, modificere eller afbryde Kampagnen og/eller fortsætte Kampagnen, inklusive udvælgelsen af en vinder på en måde, der synes fair og rimelig, inklusive udvælgelsen af en vinder blandt kvalificerede tilmeldelser, som blev modtaget inden en sådan annullering, afslutning, modificering eller afbrydelse. I intet tilfælde vil der blive uddelt flere Præmier end det antal, der er anført i disse Officielle regler. I tilfælde af, at der på grund af tekniske, typografiske, mekaniske, administrative, printmæssige, produktionsmæssige, computerrelaterede eller andre fejl er flere vindere end anført, vil der blive trukket lod blandt de berettigede deltagere for at finde vinderen.

 

UDEN BEGRÆNSNINGER TIL DET FOREGÅENDE LEVERES ALT RELATERET TIL DENNE KAMPAGNE, INKLUSIVE PRÆMIERNE, "SOM BESET" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN EKSPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE IMPLICITTTE GARANTIER OM SALGBARHED, DUELIGHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER PATENTKRÆNKELSE.

 

11.  REGULERENDE LOVGIVNING: I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, reguleres disse Regler og eventuelle stridigheder, som opstår under del eller relateret til Kampagnen, som beskrevet herunder:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

For Deltagere bosat i SIEE-området tolkes og udlægges disse Regler i overensstemmelse med Englands lovgivning, og partner (hver Deltager og Arrangøren) skal underlægge sig de engelske og walisiske domstoles ikke-eksklusive domsmyndighed.

 

Sony Interactive Entertainment, LLC

For Deltagere bosat i et land i SIEA-området, reguleres og tolkes disse Regler i overensstemmelse med lovgivningen i staten Californien, uden hensyn til regler om modstridende lovgivning. Alle stridigheder, der ikke er underlagt voldgift og ikke er indledt i domstolen for småsager, kan af begge parter bringes for en domstol med kompetent jurisdiktion enten i staten Californiens Superior Courts i og for amtet San Mateo eller i USAs District Court for Californiens Northern District.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

For Deltagere bosat i SIEI-området tolkes og udlægges disse Regler i overensstemmelse med Japans lovgivning, og partner (hver Deltager og Arrangøren) skal underlægge sig Tokyo District Courts ikke-eksklusive domsmyndighed.

 

Både Deltageren og den Regionale sponsor underlægger sig de respektive domstole angivet herovers eksklusive domsmyndighed og jurisdiktion og frasiger sig alle indsigelser om domsmyndighed, jurisdiktion og ubelejligt forum for disse domstole. I ethvert sagsanlæg med henblik på at håndhæve nogen del af denne aftale, skal alle omkostninger og gebyrer, inklusive advokatsalærer, betales af tabende part.

 

12.  PRIVATLIV: Sponsorens privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Præmieleverandørens privatlivspolitik er tilgængelig på: https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf.

 

For Argentina, Chile, Mexico og Brasilien: Deltagelse betyder  eksplicit samtykke til offentlig udbredelse, udsendelse, genudsendelse, gengivelse eller udgivelse af de videoer, fotografier, billeder eller billed- og/eller videooptagelser og/eller personlige oplysninger vedrørende Deltagerne generelt og vinderen især, via alle tænkelige kommunikationsformer (ved brug af billede, lyd eller andet, inklusive præsentationer via analog-TV, antenne, kabel, satellit, radio, Internet, etc.) med ethvert formål under hele konkurrencen og i op til tre (3) år efter dens afslutning, uden at Deltageren kan gøre krav på kompensation. Deltageren garanterer, at ingen tredjeparter har eksklusive rettigheder til fremvisningen, udgivelsen, udbredelsen og/eller reproduktionen af stemme og/eller personlige oplysninger. Hvis dette ikke er tilfældet, påtager de sig at holde Sponsoren skadesløs fra eventuelle søgsmål, som tredjeparter igangsætter af nogen grund. Deltagere anerkender, at deltagelse ikke forårsager dem økonomisk skade, og derfor afstår de fra eventuelle skadesanmeldelser, de kunne have foretaget som følge af reduktionen af deres indkomst.

 

For Argentina: BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER: Deltagere kan få gratis adgang til de oplysninger, de har delt, i intervaller på ikke mindre end seks (6) måneder, medmindre en legitim interesse i disse oplysninger kan bevises i overensstemmelse med forordningerne i artikel 14, paragraf 3 af Lov nr 25,326. NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, kontrolorgan for Lov nr. 25,326.

 

13.  PR-rettigheder: Ved at deltage i Kampagnen giver hver Deltager sit samtykke til at lade Sponsoren bruge deres PSN-ID og avatar i forbindelse med rimelig reklameførelse for Kampagnen på PlayStations kanaler.

 

Sponsoren skal enten offentliggøre eller tilgængeliggøre oplysninger, som indikerer, at en valid præmieuddeling fandt sted, og at præmierne blev uddelt til de bekræftede vindere. For at opfylde denne pligt har Sponsoren ret til at offentliggøre vindernes efternavne og hjemland/-stat. Hvis en Vinder ikke ønsker at få sit navn offentligt- eller tilgængeliggjort, bede denne kontakte Sponsoren på den e-mailadresse, der angives i Privatlivspolitikken. Bemærk venligt, at Sponsoren stadig kan blive bedt om at fremvise en komplet liste over Vindere til en reguleringsmyndighed eller andre tredjeparter, hvis de kræves af gældende lokal lovgivning.

 

14.  generelt: Ethvert forsøg på deltagelse i denne Kampagne, ud over dem, der er beskrevet i dette dokument, er ugyldig. Sponsoren forbeholder sig retten til, ud fra sin egen og ubetingede vurdering, at diskvalificere enhver deltager, der afsløres i eller mistænkes for at manipulere Kampagnens drift; at agere på en måde, som overtræder disse Officielle regler; eller at agere usportsligt og med henblik på at afbryde Kampagnens normale drift. Ethvert forsøg på deltagelse i denne Kampagne, ud over dem, der er beskrevet i disse Officielle regler, er ugyldigt. Hvis det opdages, at en person har tilmeldt sig eller forsøgt at tilmelde sig mere end én gang ved at bruge forskellige telefonnumre, e-mailadresse, bopælsadresser, identiteter, IP-adresser, ved brug af proxy-servere eller med lignende metoder, erklæres alle denne persons tilmeldinger ugyldige, og personen vil ikke modtage eventuelle præmier, som han/hun ville have været berettiget til at modtage. Deltagelse i Kampagnen ved hjælp af metoder som robotter, automatik, makroer, programmering, tredjeparter eller deslige resulterer i ugyldiggørelse af alle forsøg på deltagelse påvirket af sådanne metoder og diskvalificering af det individ, som udnyttede metoderne. Deltagere og/eller potentielle vindere kan blive bedt om at fremvise bevis på identitet og kvalifikation, hvis det kræves af Sponsoren. I tilfælde af stridigheder om en vinders identitet, fastslås det, at den vindende tilmelding tilfalder den autoriserede kontoejer af den e-mailadresse, der blev indgivet på den registreringsformular, som er associeret med en sådan tilmelding. "Autoriseret kontoejer" defineres som den naturlige person, der er tildelt en e-mailadresse af en internetudbyder, udbyder af en onlinetjeneste eller en anden organisation (f.eks. virksomhed, uddannelsessted), som er ansvarlig for at tildele e-mailadresser for det domæne, der er associeret med den indgivne e-mailadresse. Hver deltager kan blive bedt om at vise bevis på, at de er en autoriseret kontoejer. OBS: ALLE FORSØG PÅ MED OVERLÆG AT SKADE EN HJEMMESIDE ELLER UNDERMINERE DEN RETMÆSSIGE DRIFT AF KAMPAGNEN ER ET BRUD PÅ STRAFFERETTEN OG CIVILRETTEN. HVIS ET SÅDANT FORSØG UDFØRES, FORBEHOLDER SPONSOREN SIG RETTEN TIL AT SØGE ERSTATNING ELLER ANDRE RETSMIDLER FOR ENHVER SÅDAN PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR FORSØGET, I DET FULDE OMFANG, SOM LOVGIVNINGEN TILLADER. Hvis nogen forordninger i disse Officielle regler, eller nogen ord, vendinger, sætningsdele, sætninger eller andre portioner heraf ikke kan håndhæves eller er ugyldige af nogen årsag, så vil denne forordning eller portion heraf bliver modificeret eller slettet på en sådan måde, at de resterende forordninger i disse Officielle regler er gyldige og kan håndhæves. Gyldigheden af eller muligheden for at håndhæve en given forordning i disse Officielle regler eller Præmie-dokumentet påvirker ikke gyldigheden af eller muligheden for at håndhæve nogen anden forordning. Ingen deltager har ret til at modificere eller rette disse Officielle regler. Sponsorens manglende håndhævelse af enhver betingelse i disse Officelle regler udgør ikke et frafald af den forordning, og en sådan forordning står fortsat ved magt i sit fulde omfang. Alle besvarelser og/eller materialer, som indsendes, bliver til Sponsorens ejendom og bliver ikke returneret. I tilfælde af eventuelle konflikter med de Kampagneoplysninger, der indeholdes i diverse reklamematerialer (inklusive men ikke begrænset til marketingmateriale på salgssteder, i fjernsyn og på print, reklameemballage og andre reklamerelaterede medieproduktioner), er det oplysningerne, som fremsættes i disse Officielle regler, der er gyldige.

 

15.  Vinderliste: Hvis en liste over Vinderne ønskes, bedes interesserede individer fremsende en selv-adresseret og frankeret erhvervskuvert til den relevante adresse, der er angivet i nedenstående tabel over regionerne:

 

SIEA-området:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

SIEE-området:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

SIEI-området:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Anmodninger om en vinderliste skal modtages senest 30 dage efter afslutningen på den Samlede kampagneperiode

 

Hvis en Vinder ikke ønsker at få sit navn gjort tilgængeligt for medlemmer af offentligheden, så kontakt Sponsoren på den e-mailadresse, der er angivet i Privatlivspolitikken: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

 

© Sony Interactive Entertainment LLC. Alle rettigheder forbeholdes.