PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser for konkurrencen "Få billetter til PS Plus UEFA Champions League 2018"

 

Specifikke regler

Konkurrencenavn

Få billetter til PS Plus UEFA Champions League 2018

Startdato

Den 1. april 2019, kl. 11:00 (dansk tid)

Slutdato

Den 30. april 2019, kl. 11:00 (dansk tid)

Deltagende lande

Danmark, Finland, Holland, Island, Irland, Polen, Portugal, Rusland, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekket, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Østrig.

Deltagelsesberettigelse

Hver enkelt deltager skal enten: 

·        allerede have et aktivt tolvmåneders (12) PlayStation Plus-medlemskab ved deltagelsestidspunktet eller

·        have købt et tolvmåneders (12) PlayStation Plus-medlemskab på PlayStation® Store i konkurrenceperioden.

Efter at have fulgt de ovennævnte trin vil hver deltager modtage en e-mail ("E-mail til konkurrencedeltagere") fra arrangøren med information om konkurrencen og et link til deltagersiden.

(Bemærk: Kun personer, der tidligere har skrevet sig op til at modtage kampagne-/marketingkommunikation fra arrangøren, vil modtage e-mailen til konkurrencedeltagere).

Tilmeldingsmetode

For at deltage i konkurrencen skal deltagerne sørge for at gøre følgende (i konkurrenceperioden):

a.         Opfylde kriterierne for deltagelsesberettigelse;

b.         Følge linket til deltagersiden i e-mailen til konkurrencedeltagere;

c.          Udfylde de påkrævede sektioner på deltagersiden, herunder at svare tilfredsstillende på et duelighedsspørgsmål;

 

(hver benævnt en "deltager", der indsender "et bidrag").

Konkurrenceperiode

Den [1]. april 2019 – den [30]. april 2019

Metode til udvælgelse af vinder

Vinderen er den deltager, hvis svar på duelighedsspørgsmålet kommer tættest på det rigtige svar. I tilfælde af at konkurrencen er uafgjort, skal arrangøren sende endnu et tiebreak-spørgsmål til de deltagere, der står lige, for at vinderen kan udpeges (hver benævnt en "vinder").

Antal vindere

To (2) vindere.

Underretningsmetode

Arrangøren underretter hver enkelt vinder om udtrækningen via e-mail til den angivne e-mailadresse inden for tre (3) dage, efter at konkurrenceperioden er slut.

 

For at få præmien skal hver vinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for tre (3) dage fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail.

 

Vinderen skal oplyse sit fulde navn, postadresse, alder, telefonnummer, navnet på vedkommendes ledsager og andre oplysninger, der kan være påkrævet for at udstede en billet til finalen i UEFA Champions League ("den pågældende kamp").

 

Vinderne mindes om, at arrangøren ikke kan ændre postadresserne, når de først er angivet.

 

Hvis præmien skal udleveres ved den pågældende kamp, skal vinderen og dennes ledsager hver især tage en kopi af deres statsligt udstedte foto-id, som f.eks. pas, kørekort eller lignende id med.

 

Præmie

Hver vinder modtager:

-       et (1) par billetter til den pågældende kamp (dvs. en (1) billet til vinderen og en (1) billet til en inviteret ledsager, som vinderen selv udpeger ("ledsageren");

-       transport til og fra Madrid (byen, som er vært for den pågældende kamp) for vinderen og ledsageren; og

-       hotelophold i Madrid for både vinderen og ledsageren.

 

(benævnt sammenlagt som "præmien").  Den samlede værdi af præmien overstiger ikke 14.134,07 DKK (for både vinderen og ledsageren).

 

Hver præmie er underlagt vilkår og betingelser for UEFA-billetter og yderligere kampvilkår.

Vilkår og betingelser for UEFA-billetter

 De fulde vilkår er tilgængelige her https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/57/62/28/2576228_DOWNLOAD.pdf.

 

Deltagerne mindes om, at billetter til den pågældende kamp ikke må sælges videre. I tilfælde af at det konstateres, at en vinder har solgt billetterne videre, vil præmien blive trukket tilbage, og der vil muligvis være yderligere konsekvenser.

Yderligere kampvilkår

Kamptilskuere kan blive forment adgang, hvis de møder op på kampstedet iført tøj eller tilbehør fra udebaneholdet, udebaneholdets farver, eller hvis de ikke udviser passende opførsel, når de har indtaget deres pladser.

 

Hver vinder og dennes ledsager skal sikre sig, at de overholder de relevante regler for adgang, når de deltager i den pågældende kamp.  Eventuel nægtelse af adgang er ikke arrangørens ansvar, og arrangøren påtager sig intet ansvar over for hverken vinderen eller ledsageren.

 

 

Generelle vilkår og betingelser

1.             Konkurrencen ("konkurrencen") er åben for personer over 18 år, som er bosiddende i de deltagende lande med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter tilknyttet arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, som har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").

2.             Deltagerne må kun deltage for at vinde præmier i forbindelse med en bestemt kamp.

3.             Konkurrencen er åben for deltagelse fra startdatoen og slutter på slutdatoen.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

4.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de specifikke vilkår (se ovenfor).

5.             Deltagere bliver muligvis bedt om at fremvise dokumentation for deltagelsesberettigelse. Hvis deltageren ikke kan fremvise dette bevis, når vedkommende bliver bedt om det, kan arrangøren vælge at diskvalificere deltageren fra kampagnen og/eller tilbageholde en præmie.

6.             Arrangøren påtager sig intet ansvar for bidrag, der forsvinder, bliver beskadiget eller forsinket som følge af postforsendelsesfejl, en hvilken som helst type fejl på netværk, computerhardware eller software.  Bevis på afsendelse accepteres ikke som bevis på modtagelse. Ansøgninger fra agenter, tredjeparter, organiserede grupper, eller ansøgninger, der genereres automatisk af en computer, accepteres ikke.  

7.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne fuldføre tilmeldingsmetoden.

8.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie i konkurrencen (som defineret herunder).

9.             Vinderne udpeges ved hjælp af vinderudpegelsesmetoden.

10.          Hver vinder får en præmie.  Der er kun det antal præmier, der er vindere.

11.          Arrangøren underetter hver enkelt vinder via underretningsmetoden.

12.          Præmierne færdigbehandles muligvis af arrangørens udvalgte partnere. Eventuelle partnere vil kun bruge de angivne personlige oplysninger til at færdigbehandle præmien.

13.          Hver enkelt vinder er selv ansvarlig for alle rejseudgifter og relaterede udgifter, som ikke er en del af præmien, inklusive, men ikke begrænset til, mad og drikke, lommepenge og/eller transport til og fra begivenheden.

14.          Hvis det ikke er muligt at kontakte vinderen, eller der ikke er opnået kontakt ved hjælp af vinderunderretningsmetoden, forbeholder arrangøren sig retten til at tilbyde præmien til den næste berettigede deltager, der vælges i henhold til de specifikke regler.

15.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimelige skøn at diskvalificere enhver deltager, hvis adfærd strider mod ånden i de generelle regler, eventuelle specifikke regler eller denne konkurrences intention.

16.          Præmierne kan ikke overdrages til andre, må ikke sælges videre og afhænger af tilgængelighed. Arrangøren forbeholder sig ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende eller større værdi. Ombytning til kontanter er ikke muligt.

17.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig imidlertid ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

18.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

19.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

20.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

21.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

22.          Vinderne forstår, at det kan være påkrævet arrangøren på anmodning at dele vindernes navn og hjemland for at overholde de juridiske krav for præmiekampagnen.

 

23.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke lever op til disse vilkår og betingelser, eller hvis deltageren anvender flere konti til at deltage, og/eller hvis der er grund til at tro, at en person, der stemmer på en deltagers bidrag, er blevet betalt eller på anden måde motiveret på nogen måde, enten af en deltager eller en tredjepart, vil deltageren blive udelukket fra konkurrencen, og vedkommendes bidrag erklæret ugyldigt.

24.          Hver vinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

25.          Der bliver set bort fra alle betingelser, garantier og repræsentationer, der er udtrykt eller underforstået i henhold til lovgivningen eller på anden vis relateret til præmien og/eller kampagnen i det omfang, det tillades af gældende lovgivning.

26.          Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade på personer eller ejendele, som du måtte opleve forårsaget af eller opstået som følge af præmien og/eller kampagnen. Arrangøren vil dog ikke se bort fra eller begrænse sit ansvar for dødsfald eller personskade, som måtte opstå på grund af arrangørens forsømmelighed.

27.          Hver vinders navn kan oplyses efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "UEFA Champions League Ticket Giveaway 2018" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

28.          "Arrangøren" er Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

29.          I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.