PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser

25 % rabat på PlayStation® Plus 12 måneders medlemskab for udvalgte SEN-kontoindehavere, som modtager tilbuds-e-mailen – Flere lande

Januar 2018

 

"Yderligere betingelser for deltagelse"

Dette tilbud gælder kun for den Sony Entertainment Network-konto (SEN), der er anført i tilbuds-e-mailen.

Skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover.

 

Tilbuddet skal indløses, før PlayStation® Plus-medlemskabet på den SEN-konto, der indløser tilbuddet, udløber.

"Omfattet betalingsmetode"

Alle tilgængelige betalingsmetoder.

"Omfattet produkt"

PlayStation® Plus: 12 måneders medlemskab er tilgængeligt via den kode, der er indeholdt i den e-mail, der sendes til berettigede SEN-kontoindehavere i løbet af kampagneperioden.

"Butikker, der er omfattet"

Kun PlayStation Store (internet), omfatter ikke andre PlayStation®-butikker og handel i spil.

"Slutdato"

Det tidspunkt, hvor PlayStation® Plus-medlemskabet på den SEN-konto, der indløser tilbuddet, udløber; eller

 

15. marts 2018 kl. 11.00 (dansk tid).

 

Det tidligste af disse tidspunkter er gældende.

"Deltagende lande"

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Holland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxembourg, Malta, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sydafrika, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig

"Startdato"

8. januar 2018 kl. 11.00 (dansk tid).

 

1.             Dette tilbud ("tilbuddet") er gældende for beboere i deltagerlandene, som har en konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kaldet PlayStation®Network ("PSN")) og lever op til "Yderligere betingelser for berettigelse" ("berettigede personer").

 

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

 

3.             Berettigede personer kan købe et omfattet produkt i den butik, der er omfattet, i løbet af kampagneperioden. For at kunne komme i betragtning til tilbuddet skal berettigede personer følge instruktionerne i tilbuds-e-mailen og gennemføre alle trin inden slutdatoen. PlayStation®Plus-medlemskaber, der bliver fornyet automatisk i løbet af kampagneperioden, er undtaget fra tilbuddet.  Dette tilbud kan kun indløses én gang, og det kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner.

 

4.             Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

 

5.             Returnering af omfattede produkter skal ske i overensstemmelse med Annulleringspolitik for PlayStation Store.  Produkter, der er købt ved brug af en rabatkode ved flere køb, kan kun returneres, hvis alle produkter returneres samlet, og du ikke er begyndt at downloade eller streame nogen del af dem.

 

6.             Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

7.             Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere tilbuddet.

 

8.             Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse af eller mulighed for at logge ind på deres SEN-konto eller manglende modtagelse af tilbuddet, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart.

 

9.             PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for indehavere af en Sony Entertainment Network (SEN)-konto med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse.  PlayStation™Network (PSN), PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel.  Godkendte betalingsoplysninger er påkrævet.  Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på eu.playstation.com/legal.

 

10.          Dette medlemskab er et betalt kontinuerligt abonnement, og efter de første tolv måneder og hver efterfølgende 12. måned, bliver der trukket et beløb fra din wallet, der svarer til den aktuelle pris for 12 måneders PlayStation®Plus-medlemskab.

 

11.          Tilbagevendende betaling for medlemskab: 450,00 kr., indtil andet oplyses via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto.

 

12.          Faktureringsfrekvens: Hver 12. måned.

 

13.          Medlemskabets varighed: Fortsætter indtil annullering.

 

14.          Du kan annullere dit medlemskab når som helst, hvorefter dit abonnement vil stoppe ved udgangen af den igangværende måned. Dette vil stoppe fremtidige betalinger for medlemskab, men du modtager ingen refundering af allerede betalte beløb.

 

15.          Du kan finde instruktioner om annullering af dit medlemskab på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

16.          Når du klikker på [Bestil og betal], aktiverer vi automatisk pengetilføjelse i dine kontoindstillinger. Det betyder, at hvis du ikke har penge nok i din wallet til at betale for fornyelse af dit medlemskab, trækkes det nødvendige beløb fra det betalingskort, der er tilknyttet din konto (hvis der er et), medmindre du deaktiverer automatisk pengetilføjelse. Du kan deaktivere automatisk pengetilføjelse ved at gå til [Kontoindstillinger] > [Wallet] > [Wallet-indstillinger].

 

17.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

18.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

19.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

20.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

21.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.