PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for "PS4 Playoffs"-konkurrencen

 

1.                "PS4 Playoffs"-konkurrencen ("konkurrencen") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere"). Nærværende vilkår (som defineret nedenfor) gælder for deltagere, der er bosiddende i alle deltagerlande med undtagelse af Frankrig.

2.                Deltagere, som er mellem 15 og sytten 17 år (inklusive) skal indhente skriftlig tilladelse fra forælder/værge for at deltage i konkurrencen og for at få deres præmie (som defineret herunder).

3.                Konkurrencen åbner for bidrag d. 12. juli 2019 kl. 12.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 16. juli 2019 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato").  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

4.                Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

5.                Deltagerne skal gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen:

a.      Gå til playstation.com/PS4Playoffs.

b.      Indtaste deres oplysninger: E-mailadresse, navn, fødselsdato og bopælsland.

c.      Svare rigtigt på fire (4) spørgsmål med flere anførte svarmuligheder så hurtigt som muligt. og

d.      Klikke på "indsend" for at indsende deltagerens tidsscore.

hver af dem er et "bidrag".

6.                Hver deltager kan kun indsende ét (1) Bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

7.                Der vælges én (1) vinder ("vinderen") og fire (4) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder"). Vinderne udvælges på baggrund af den hurtigste tid til at angive de rigtige svar på alle fire (4) spørgsmål med flere anførte svarmuligheder.

8.                Arrangøren underretter vinderne via e-mail til den e-mailadresse, der blev oplyst ved deltagelsen i konkurrencen, eller via telefon til det telefonnummer, der blev oplyst ved deltagelsen i konkurrencen. Vinderne får besked inden for en (1) uge efter slutdatoen.

9.                For at få præmien (som defineret nedenfor) skal vinderen og hver andenpræmievinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for én (1) uge fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail. Vinderen skal oplyse sit fulde navn, postadresse og fødselsdato. Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen, i modsat fald kan vinderne blive diskvalificeret.

10.             Hvis vinderen er under 18 år, skal der gives forældresamtykke på tidspunktet for indløsning af præmien.

11.             Vinderen får:

a)     To (2) billetter til FIFA eWorld Cup-finalen i London (2. til 4. august 2019) ("FIFA eWorld Cup-finalen") (til vinderen og dennes ledsager).

b)     Rejse til FIFA eWorld Cup-finalen for både vinderen og dennes ledsager.

c)      Indkvartering under FIFA eWorld Cup-finalen (maksimalt fire (4) nætter) for både vinderen og dennes ledsager.

d)     En (1) PlayStation-skattekiste med merchandise (som indeholder ting som f.eks. en jakke med PlayStation-logo, et halstørklæde og en nøglering);

e)     Et (1) digitalt gavekort til forudbestillings af FIFA 20-konsolspil til PlayStation 4 i form af en kuponrabatkode, som skal indløses inden den 30. September 2019 i PlayStation®Store. og

f)       Et (1) PlayStation Plus tolv (12) måneders abonnement i form af en kuponrabatkode, som skal indløses senest d. 30. September 2019 i PlayStation®Store.

sammen benævnt "Vinderpræmien".

12.   Vinderpræmien har en samlet værdi på ca. et tusinde femhundrede euro (€ 1.500).

13.   Vinderen af andenpræmien vinder:

a)     En (1) PlayStation-skattekiste med merchandise (som indeholder ting som f.eks. en jakke med PlayStation-logo, et halstørklæde og en nøglering);

b) Et (1) digitalt gavekort til forudbestilling af FIFA 20-konsolspil til PlayStation 4 i form af en kuponrabatkode, som skal indløses inden den 30. September 2019 i PlayStation®Store. og

c) Et (1) PlayStation Plus tolv (12) måneders abonnement i form af en kuponrabatkode, som skal indløses senest d. 30. September 2019 i PlayStation®Store,

sammen benævnt ”Andenpræmien".

14.    "Andenpræmien" har en samlet værdi på ca. to hundrede og halvtreds euro (€ 250,00).

15.   Alle andre tredjepræmievindere (tredjepræmievinder 2, 3 og 4) vinder en (1) PlayStation-skattekiste med merchandise (som indeholder ting som f.eks. en jakke med PlayStation-logo, et halstørklæde og en nøglering) til en samlet værdi af ca. et hundrede euro (€ 100,00) (hver især en "Tredjepræmie").

16.   Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende følgende med anbefalet post/e-mail:

a)     vinderpræmien til vinderen.

b)     andenpræmien via anbefalet post til vinderen af andenpræmien og

c)      anden- og tredjepræmierne til de resterende præmievindere;

inden for 4 uger efter at have modtaget vindernes oplysninger.

17.             I disse vilkår kan "præmien" betegne førstepræmien, andenpræmien og/eller tredjepræmierne, afhængigt af konteksten.

18.             Kuponrabatkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Kuponrabatkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Kuponrabatkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med kuponrabatkoden.

19.             PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for Sony Entertainment Network-kontoindehavere med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog. PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers.  PS Plus-abonnementet bliver automatisk fornyet ved abonnementsperiodens udløb til den aktuelle PS Store-pris.  Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på eu.playstation.com/legal.

20.             Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig imidlertid ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

21.             Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

22.             I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

23.             Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

24.             Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke vinderens og/eller en andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

25.             Vinderen, andenpræmievinderen og hver af de øvrige tredjepræmievinderne accepterer at deltage i al rimelig publicity i henhold til arrangørens ønsker.

26.   Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke lever op til kravene i sektion 2, 3, 4, 5, 6, 9 og/eller 10, eller hvis deltageren anvender flere konti og/eller et hvilket som helst automatiseret system til at deltage, eller hvis der er grund til at tro, at en person, der stemmer på en deltagers bidrag, er blevet betalt eller på anden måde motiveret på nogen måde, enten af en deltager eller en tredjepart, vil deltageren blive udelukket fra konkurrencen, og vedkommendes bidrag erklæret ugyldigt.

27.             Vinderen, andenpræmievinderen og hver af tredjepræmievinderne skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

28.             Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre navne på vinderen, andenpræmievinderen og tredjepræmievinderne på arrangørens website(s).  Førstepræmievinderen og alle andre vinderes navne bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "PS4 Playoffs Competition" til følgende adresse: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

29.             De generelle regler er gældende for konkurrencen.  Klik her for at se de generelle regler.

30.             "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

31.             I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.