PlayStation.com

Juridisk info

 
 

 

1.      Dette tilbud gælder kun for den Sony Entertainment Network-konto (SEN), der er anført i tilbuds-e-mailen. Det kan ikke overføres, og det vil ikke blive indløst, hvis det videresendes eller deles. Ét tilbud pr. berettiget SEN-konto.

 

2.      Denne kuponrabatkode skal indløses inden 26/12/2017 kl. 00.59 (dansk tid) , hvorefter den er ugyldig.

 

3.      Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse eller logon på deres SEN-konto, såfremt dette skyldes nogen form for netværks-, hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart. 

 

4.        Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

5.        I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

6.        Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

7.        "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

8.        I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.