playstation.com

Juridisk info

LICENSAFTALE FOR SYSTEMSOFTWARE (Version 1.4) TIL PlayStation®3 SYSTEMET

10. Dec, 2009

LÆS VENLIGST DENNE LICENSAFTALE FOR SYSTEMSOFTWARE GRUNDIGT IGENNEM, SÅ DU FORSTÅR DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

ADGANG TIL ELLER BRUG AF SYSTEMSOFTWAREN I SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE")'S PlayStation®3 COMPUTERUNDERHOLDNINGSSYSTEM ("PlayStation®3 system") ER UDTRYKKELIGT AFHÆNGIGE AF ACCEPT AF DENNE AFTALES BETINGELSER.

Denne aftale er en kontrakt med SCE. Denne aftale gælder for alle former for systemsoftware eller firmware, der følger med PlayStation®3 systemet, samt alle patches, opdateringer, opgraderinger eller nye udgaver af systemsoftwaren eller firmware, som leveres til eller bliver gjort tilgængelig for dit PlayStation®3 system via en SCE-ydelse eller -onlinenetværk, SCE-webside eller spildisk til PlayStation®3 systemet (software kaldes samlet for "Systemsoftware").

1. LICENSOVERDRAGELSE

Underlagt de betingelser og vilkår, der er fremsat i denne aftale, licenseres al Systemsoftware udelukkende til brugernes personlige og ikke-kommercielle brug på PlayStation®3 systemet i det land, SCE har designet PlayStation®3 systemet til at fungere i. Inden for lovens videste udstrækning vil din ret til at bruge eller tilgå den nuværende version af Systemsoftwaren ophøre ved installation af en nyere version af Systemsoftwaren på dit PlayStation®3 system, uanset om en sådan installation finder sted via manuel eller automatisk download gennem SCE's onlinenetværk eller ej. SCE giver ingen licens til Systemsoftware, brugere erhverver sig på andre måder end gennem SCE's autoriserede distributionsmetoder. Din brug af eller adgang til opensource-software eller freeware, der følger med Systemsoftwaren, er underlagt yderligere betingelser og vilkår, som er fremsat i instruktionsvejledningen eller dokumentationen til PlayStation®3 systemet eller på http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. Sådanne yderligere betingelser gælder hermed pr. reference. Du modtager ingen ejendomsrettigheder til eller indflydelse på Systemsoftwaren. Alle ejendomsrettigheder tilhører SCE og deres licenshavere, og al brug eller adgang til Systemsoftwaren er underlagt denne aftales betingelser samt alle relevante love for ophavsret og ejendomsret. Bortset fra, hvor andet måtte være udtrykkeligt fremsat i denne aftale, forbeholder SCE og deres licenshavere sig alle rettigheder, former for indflydelse og retlige midler.

2. BEGRÆNSNINGER

Du må ikke lease, udleje, udlicensere, udgive, modificere, tilpasse eller oversætte nogen dele af Systemsoftwaren. Inden for lovens videste udstrækning må du heller ikke omkonstruere, dekompilere eller adskille nogen dele af Systemsoftwaren, skabe nogen former for afledte værker eller på anden vis forsøge at udtrække Systemsoftwarens kildekode af dens objektkode. Du må ikke (i) anvende uautoriseret, ulovlig, falsk eller modificeret hardware eller software i forbindelse med Systemsoftwaren, deriblandt redskaber, der giver mulighed for at omgå eller deaktivere nogen former for kryptering, sikkerhedsforanstaltninger eller bekræftelsesmekanismer til PlayStation®3 systemet; (ii) overtræde nogen love, bestemmelser eller vedtægter, eller rettigheder tilhørende SCE, deres tilknyttede selskaber eller tredjeparter i forbindelse med din adgang til eller brug af Systemsoftwaren, deriblandt adgang til, brug af eller distribution af nogen former for software eller hardware, som du ved eller burde vide overtræder loven om ophavsret, eller som er piratkopieret; (iii) bruge nogen former for hardware eller software, der får Systemsoftwaren til at godkende eller anvende uautoriseret, ulovlig eller piratkopieret software eller hardware; (iv) erhverve dig Systemsoftwaren på andre måder end via SCE's godkendte distributionsmetoder; eller (v) anvende Systemsoftwaren på andre måder end i dit PlayStation®3 system og i overensstemmelse med den medfølgende dokumentation samt med godkendt software eller hardware, deriblandt brug af Systemsoftwaren til design, udvikling, opdatering eller distribution af ikke godkendt software eller hardware til brug sammen med PlayStation®3 systemet. Uden at begrænse omfanget af SCE's remedier vil alle overtrædelser af disse begrænsninger annullere garantien på dit PlayStation®3 system og påvirke din mulighed for at få ydelser eller reparationer dækket af garanti fra SCE og deres tilknyttede selskaber.

3. YDELSER OG OPDATERINGER

SCE kan fra tid til anden levere opdateringer, opgraderinger og ydelser til dit PlayStation®3 system for at sikre, at det fungerer korrekt og i overensstemmelse med SCE's retningslinjer, eller give dig nye tilbud. Visse ydelser kan blive leveret automatisk og uden varsel, når du er online, mens andre kan blive gjort tilgængelige for dig gennem SCE's onlinenetværk eller godkendte kanaler. Ydelser kan, uden begrænsning, indeholde de nyeste opdateringer eller downloade nye udgivelser, der kan indeholde sikkerhedspatches, ny teknologi eller reviderede indstillinger og funktioner, der kan hindre adgang til piratkopierede spil eller brug af ikke godkendt hardware eller software sammen med PlayStation®3 systemet. Yderligere vil du muligvis ikke kunne se dit eget indhold, hvis det indeholder eller viser indhold, der er beskyttet af godkendelsesteknologier. Visse ydelser kan ændre på dine indstillinger, forårsage tab af data eller materiale, eller et vist tab af funktionalitet. Det anbefales, at du jævnligt foretager backup af de data på harddisken, der kan tages backup af. Andre ydelser og andet materiale kan blive gjort tilgængelige for dig af tredjeparter, som kan kræve, at du accepterer deres betingelser og vilkår samt politik om personlige oplysninger (”Tredjepartsaftale”). SCE kan referere til eller give dig links til websider, som drives og vedligeholdes uafhængigt af tredjeparter (“Linksider”). SCE og deres tilknyttede selskaber kontrollerer eller driver ikke Linksider, og SCE og deres tilknyttede selskaber overvåger, godkender, anbefaler eller sikrer ikke, og påtager sig intet ansvar for, nogen former for oplysninger, konklusioner, anbefalinger, reklamer, produkter, ydelser eller indhold på Linksider. Du anerkender og accepterer, at SCE og deres tilknyttede selskaber ikke kan holdes ansvarlige over for dig for oplysninger på Linksider. Din brug af sådanne oplysninger er udelukkende på eget ansvar, og du påtager dig alt ansvar og konsekvenser i forbindelse hermed. Læs venligst i instruktionsvejledningen for at få oplysninger om, hvordan du kan kontrollere adgang til Linksider via PlayStation®3 systemets indstillinger for forældrekontrol. Uanset andre betingelser og vilkår vil denne aftale være gældende mellem dig og SCE i tilfælde af konflikt mellem denne aftale og en Tredjepartsaftale.

4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER/BEKRÆFTELSE

SCE kan hente oplysninger om din hardware og software til forskellige formål, deriblandt bekræftelse, kopibeskyttelse, kontoblokering, systemovervågning/-diagnosticering, regelhåndhævelse, spilstyring, markedsføring og analyse af brugeradfærd. De indsamlede oplysninger identificerer ikke dig personligt. SCE kan indsamle disse oplysninger med DNAS (Dynamic Network Authentication System), et proprietært system, der er designet til at bekræfte spiltitler og PlayStation®3 systemet, når du tilslutter PlayStation®3 systemet til et netværk. Al uautoriseret overførsel, fremvisning, eksport, import eller transmission af programmer og enheder, der omgår DNAS, er muligvis forbudt ved lov. SCE forbeholder sig retten til at bruge alle andre bekræftelses- og sikkerhedssystemer, eller -metoder, sammen med PlayStation®3 systemet. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan SCE og deres tilknyttede selskaber anvender de indsamlede oplysninger, ved at læse politik om personlige oplysninger på SCE-firmaets webside for dit område. De gældende retningslinjer dækker din brug af PlayStation®3 systemet.

5. INTERNETFUNKTIONER

Brug af funktioner, der kræver adgang til en internetforbindelse, deriblandt PlayStation®3 systemets internetbrowser ("Internetfunktioner"), er på eget ansvar. Internetfunktioner kan kræve adgang til et trådløst netværk, som muligvis IKKE er tilgængeligt på din placering, som er gratis, eller som ikke bliver afbrudt. Du kan finde yderligere oplysninger hos din udbyder af trådløst internet. Internetfunktioner vil muligvis IKKE understøtte alle trådløse adgangspunkter eller websider. Browsing på websider eller tilgang til deres indhold, kan resultere i virusinfektioner samt tab eller beskadigelse af data, eller andre problemer. Du skal overholde alle gældende love og bestemmelser. Du kan finde andre betingelser og vilkår for brug i instruktionsvejledningerne. Du er ansvarlig for alle afgifter i forbindelse med adgang til eller brug af internet.

6. GARANTIFRALÆGGELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Systemsoftwaren og indhold, programmer, ydelser og websider i, eller som leveres via, Systemsofwaren, deriblandt Internetfunktioner og oplysninger på Linksider, leveres, "SOM DE ER". SCE og deres tilknyttede selskaber fralægger sig udtrykkeligt alle underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et særligt formål samt overholdelse af ophavsret. SCE OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABER FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR FOR TAB AF DATA, TAB AF INDTÆGT OG ANDRE FORMER FOR TAB ELLER SKADE, DU ELLER TREDJEPARTER MÅTTE LIDE, UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE, OG UANSET HVORDAN DE ER OPSTÅET, SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF SYSTEMSOFTWAREN ELLER INDHOLD, FUNKTIONER, YDELSER ELLER OPLYSNINGER I ELLER LEVERET VIA SYSTEMSOFTWAREN. SÅ LÆNGE DENNE BESTEMMELSE KAN HÅNDHÆVES I DIN RETSKREDS, VIL OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG FRALÆGGELSER GÆLDE I LOVENS VIDESTE UDSTRÆKNING, OGSÅ SELVOM RETLIGE MIDLER IKKE OPFYLDER DERES EGENTLIGE FORMÅL.

7. OPHØR

Hvis SCE vurderer, at du har overtrådt denne aftales betingelser, kan SCE træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte deres interesser, deriblandt nægtelse af ydelser, såsom garantiservice eller reparationsservice for dit PlayStation®3 system, og blokering af din adgang til PlayStation®Network, implementering af opgraderinger eller enheder beregnet til at forhindre uautoriseret anvendelse, eller vælge andre sanktioner, som måtte være nødvendige for at forhindre brugen af et modificeret PlayStation®3 system eller nogen former for piratkopieret materiale eller ulovligt udstyr. SCE og deres licenshavere forbeholder sig retten til at gå rettens vej i tilfælde af overtrædelse af denne aftale. SCE forbeholder sig retten til at deltage i alle regeringsindledte eller privat indledte retssager eller undersøgelser i forbindelse med din adfærd.

8. EKSPORTKONTROL

PlayStation®3 systemet kan indeholde teknologi, der er underlagt visse restriktioner af USA's love og bestemmelser for eksportkontrol deriblandt, men ikke begrænset til, Export Administration Regulations samt embargoer og sanktioner fremsat mod visse regimer af U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls. Som sådan må PlayStation®3 systemet ikke eksporteres eller geneksporteres til personer eller enheder, der måtte være omfattet af forbud i henhold til sådanne love og bestemmelser.

9. GENERELT

Hvis du anvender eller tilgår Systemsoftwaren, accepterer du at binde dig til alle denne aftales betingelser. Hvis du vil se en opdateret kopi af denne aftale, som kan printes, skal du gå til http://www.scei.co.jp/ps3-eula/ på din pc. SCE kan efter eget skøn vælge at modificere denne aftales betingelser når som helst, deriblandt alle betingelser i dokumentationen og instruktionsvejledningen til PlayStation®3 systemet eller på http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. Besøg venligst denne webside regelmæssigt for at holde dig informeret om ændringer i aftalen. Din fortsatte adgang til eller brug af Systemsoftwaren vil udgøre din accept af alle ændringer af denne aftale. Såfremt, der opstår en konflikt mellem denne aftale og ydelsesbetingelser og brugeraftale for SCE's onlinenetværk, vil denne aftales betingelser gælde for brugen af eller adgangen til Systemsoftwaren.