PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser

PlayStation®Plus: 12 måneders medlemskab – STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition-kampagne med begrænset tilgængelighed for flere lande – Juni 2017

"Yderligere betingelser for berettigelse"

Må ikke have et aktivt PlayStation®Plus-medlemskab på det tidspunkt, hvor det omfattede produkt købes.

 

Skal have en gyldig e-mailadresse registreret på den omfattede SEN-konto.

 

Skal leve op til betingelserne for berettigelse, som er beskrevet i afsnit 5.

"Omfattet betalingsmetode"

Alle tilgængelige betalingsmetoder.

"Omfattede produkter"

PlayStation®Plus: 12 måneders medlemskab

"Butikker, der er omfattet"

PlayStation®4-systembutik og PlayStation®Store, men ikke omfattende alle andre PlayStation®-butikker og handel i spil.

"Slutdato"

30/06/2017 kl. 11.00 (dansk tid) eller den dato og tidspunkt, hvor antallet af solgte omfattede produkter når en grænse. Det tidligste af disse to tidspunkter er gældende.

"Deltagende lande"

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxembourg, Malta, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sydafrika, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig.

"Startdato"

22/06/2017 kl. 13.00 (dansk tid)

"Kuponrabatkode"

En kuponrabatkode til download af spillet STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition uden ekstra omkostninger.

"Udsendelsesperiode for kuponrabatkoder"

5 til 10 dage efter købet af det omfattede produkt

"Kuponrabatkodens udløbsdato"

01/07/2018 kl. 00.59 (dansk tid).

 

1.             Denne kuponrabatkode ("tilbud") er gældende for beboere i deltagende lande, som har en Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kendt som PlayStation®Network ("PSN"))-hovedkonto og lever op til "Yderligere betingelser for deltagelse" ("berettigede personer").

 

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og har begrænset tilgængelighed. Det forbliver åbent, indtil antallet af solgte omfattede produkter når en grænse, eller indtil den angivne slutdato. Det tidligste af disse to tidspunkter er gældende. Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

 

3.             For at kunne udnytte dette tilbud skal berettigede personer:

                    a.   I løbet af kampagneperioden klikke på kampagnebanneret eller en e-mail, der indeholder tilbuddet (bemærk, at hvis kampagneperioden er slut, vil linket, man skal klikke på, ikke længere virke), logge på deres SEN-konto, tilføje et omfattet produkt til deres indkøbskurv i en af de butikker, der er omfattet, og gennemføre betaling; og

                    b.   Når de har modtaget kuponrabatkoden, skal de indløse den i overensstemmelse med instruktionerne i beskeden inden kuponrabatkodens udløbsdato. Bemærk, at berettigede personer, der allerede har STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition-spillet på en konto, ikke kan downloade det igen til den samme konto. De kan dog bruge kuponrabatkoden til at downloade spillet til en eventuel anden konto, de måtte have. Der tilbydes ikke noget alternativ til kuponrabatkoden.

 

4.             Kun ét tilbud pr. berettiget person.

 

5.             PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for Sony Entertainment Network-kontoindehavere med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers.  Kredit-/betalingskortoplysninger skal angives.   

 

Dette abonnement er et betalt kontinuerligt abonnement, og efter de første tolv måneder vil der blive opkrævet en tilbagevendende abonnementsbetaling på 375,00 kr. fra din wallet hver 12. måned.

 

Tilbagevendende abonnementsbetaling: 375,00 kr. indtil andet oplyses via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto.

 

Faktureringsfrekvens: Hver 12. måned.

 

Abonnementets varighed: fortsætter indtil annullering.

 

Du kan annullere dit abonnement når som helst, hvorefter dit abonnement vil stoppe ved udgangen af den igangværende 12-måneders periode. Dette vil stoppe fremtidige betalinger af abonnementsgebyr, men du modtager ingen refundering af allerede betalte beløb.

 

Du kan finde instruktioner om annullering af dit abonnement på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Når du klikker på [Bestil og betal], aktiverer vi automatisk pengetilføjelse i dine kontoindstillinger. Det betyder, at hvis du ikke har penge nok i din wallet til at betale for fornyelse af dit abonnement, trækkes det nødvendige beløb fra det betalingskort, der er tilknyttet din konto (hvis der er et), medmindre du deaktiverer automatisk pengetilføjelse. Du kan deaktivere automatisk pengetilføjelse ved at gå til [Kontoindstillinger] > [Wallet] > [Wallet-indstillinger].

 

6.             Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

 

7.             Kuponrabatkoder vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på SEN-kontoen, og SIEE vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende kuponrabatkoderne i løbet af udsendelsesperioden for kuponrabatkoder.

 

8.             Kuponrabatkoder udløber på kuponrabatkodens udløbsdato.

 

9.             Kuponrabatkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

10.          Der kun kan anvendes én kuponrabatkode ved en enkelt transaktion. Kuponrabatkoder kan ikke bruges i kombination med andre kampagner. Kuponrabatkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Ombytning til kontanter er ikke mulig. Kuponrabatkoder erstattes ikke, hvis de mistes, beskadiges eller bliver stjålet.

 

11.          Returnering af omfattede produkter skal ske i overensstemmelse med Annulleringspolitik for PlayStation Store. Hvis et omfattet produkt returneres og refunderes, vil kuponrabatkoden ikke blive sendt. Produkter, der er købt ved brug af en rabatkode ved flere køb, kan kun returneres, hvis alle produkter returneres samlet, og du ikke er begyndt at downloade eller streame nogen del af dem. Hvis du returnerer et produkt eller en tjeneste, som er købt med en kuponrabatkode, vil refunderingsbeløbet svare til det beløb, som du betalte for pågældende produkt/tjeneste og være underlagt gældende refunderingspolitikker.

 

12.          Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

13.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere enhver kuponrabatkode.

 

14.          Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse eller log ind på deres SEN-konto eller manglende indløsning af en kuponrabatkode, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart.

 

15.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

16.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

17.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

18.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

19.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.