PlayStation.com

Juridisk info

 
 

PlayStation®Plus-kampagne, 4 måneder for 3 måneders pris

Vilkår og betingelser 
Flere lande – April 2016

 

"Slutdato"

06/05/2016 kl. 00:59 (dansk tid).

"Butikker, der er omfattet"

PlayStation®Vita-systembutik, PlayStation®3-systembutik, PlayStation®4-systembutik og PlayStation®Store, men ikke omfattende alle andre PlayStation®-systembutikker og handel i spil.

"Startdato"

21/04/2016 kl. 01:01 (dansk tid).

"Deltagerlande"

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Holland, Indien, Irland, Italien, Kuwait, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Qatar, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Østrig

“Trin”

Ingen.

“Kuponrabatprodukt”

Kuponrabatkoden kan bruges til at købe et 4-måneders PlayStation®Plus-abonnement fra de butikker, der er omfattet, til samme pris som et 3-måneders abonnement.  Abonnementet vil automatisk blive fornyet i slutningen af abonnementsperioden i yderligere 3 måneders perioder til den aktuelle PlayStation®Store-pris.

"Kuponrabatkodens udløbsdato"

06/05/2016 kl. 00:59 (dansk tid).

 

1.             Dette PlayStation®Plus-tilbud ("tilbud") er gyldigt for deltagerlandenes indbyggere, der er 18 eller derover, og som er hovedkontoindehavere på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kaldet PlayStation®Network (“PSN”)) ("berettigede personer").

 

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

 

3.             For at kunne udnytte dette tilbud skal berettigede personer:

a. have en hovedkonto til SEN, der er registreret i et deltagerland og have sagt ja til at modtage marketingsbeskeder via e-mail; 

b. modtage en e-mail på den e-mailadresse, der er angivet på deres PSN ID, fra kampagnearrangøren, som inviterer dem til at deltage i tilbuddet; og

c. udføre trinene i løbet af kampagneperioden.

 

4.             For at undgå tvivl er udførelse af trinene før eller efter kampagneperioden ikke inkluderet i tilbuddet.

 

5.             De kvalificerede personer, der har udført trinene i overensstemmelse med punkt 3 herover, modtager en kuponrabatkode (“kuponrabatkode”) til kuponrabatkodeproduktet, som udløber på kuponrabatkodens udløbsdato.

 

6.             Instruktioner angående indløsning af kuponrabatkoden er inkluderet i e-mailen.

 

7.             Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

 

8.             Kuponrabatkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug:http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

9.             Kuponrabatkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges.  Kuponrabatkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med kuponrabatkoden.  Ombytning til kontanter er ikke mulig.  Kuponrabatkoder erstattes ikke ved tab, skader eller tyveri, eller hvis de er sendt til en ugyldig e-mailadresse, der er angivet af den berettigede person.

 

10.          PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for Sony Entertainment Network-kontoindehavere med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt betingelser for brug og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og tjenester varierer alt efter abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers.  Kredit-/betalingskortoplysninger skal angives.  PS Plus-abonnementet bliver automatisk fornyet ved abonnementsperiodens udløb til den aktuelle PS Store-pris.  Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på eu.playstation.com/legal.

 

11.          Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

12.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

13.          Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse eller log ind på deres SEN-konto eller manglende indløsning af kuponrabatkoden, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart. 

 

14.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

15.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

16.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere enhver kuponrabatkode.

 

17.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

18.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.