PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for "PlayStation® F.C. spillerkort"-konkurrencen

 

1.            "PlayStation® F.C. spillerkort"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for personer på 18 år eller derover, som er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere"). Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

 

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 01/06/2017 kl. 10.00 (dansk tid) ("startdato") og lukker for bidrag den 02/07/2017 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"). Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

 

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

 

4.             For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden:

a)     Besøg PlayStation® F.C. Holdfoto-websitet på www.playstation.com/psfc

b)    Klik på "Kom med på holdet", og udfyld de nødvendige oplysninger;

c)     Klik på "Ja, tilknyt min PSN-konto" eller "Nej tak";

d)    Opret og indsend et spillerkort ved at følge trinene ("spillerkort") (Deltagere skal sørge for, at deres billede overholder eu.playstation.com Betingelser for brug);

e)     Klik på "Deltag i konkurrencen";

f)     Indtast svar på "tiebreak"-spørgsmålet ("Tiebreak-spørgsmål"), og klik på "Send".

 

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder). Hver deltager modtager sit spillerkort inden for 24 timer efter indsendelse, hvis det er blevet godkendt af SIEE-moderatorteamet. Deltagere, der indsender et spillerkort, som ikke godkendes af moderatorerne, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen, og deres bidrag vil ikke blive indsendt til konkurrencen. Sådanne bidrag bliver slettet fra databasen, og SIEE-moderatorteamet vil tage de relevante forholdsregler.

 

6.             Hver deltager skal overholde de generelle regler og særligt afsnit 6 og 7. Derudover må bidragene ikke indeholde nogen form for:

g)    pornografi, nøgenhed eller seksuelt eksplicitte billeder;

h)     krænkende, stødende eller hadefulde billeder eller sprog;

i)      chikanerende eller ærekrænkende indhold;

j)      indhold, der er kompromitterende for privatliv eller sikkerhed for dig selv og andre;

k)     indhold, der nedgør køn, seksuel orientering, handicap, religion, etnisk tilhørsforhold og nationalitet;

l)      voldelig og farlig opførsel; og/eller

m)   spam, reklame eller andre kommercielle aktiviteter.

 

7.             Hver deltager accepterer at give arrangøren en global ikke-eksklusiv licens til at benytte bidragene til reklameformål og til alle formål i forbindelse med konkurrencen på alle medier, herunder alle onlineplatforme, som er under arrangørens kontrol.

 

8.             Alle bidrag skal være helt originale, så der ikke er tale om brud på tredjeparters ophavsret. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar, hvis deltagere ignorerer disse vilkår, og hver deltager accepterer at friholde arrangøren for enhver form for krav fra tredjepart som følge af overtrædelse af disse vilkår.

 

9.             Der vælges én (1) vinder (en "vinder") og fem (5) andenpræmievindere (hver en "andenpræmievinder").

 

Vinderen og hver andenpræmievinder findes på følgende måde:

a) Vinderen er den deltager, der giver det korrekte svar på tiebreak-spørgsmålet;

b) Hvis der ikke er nok deltagere, der har givet det korrekte svar på tiebreak-spørgsmålet, til at der kan udpeges en vinder, er vinderen den deltager, hvis svar på tiebreak-spørgsmålet kommer tættest på det korrekte svar;

c) Hvis konkurrencen også herefter er uafgjort, skal de pågældende deltagere besvare endnu et tiebreak-spørgsmål for at finde vinderen i overensstemmelse med den placeringsmekanisme, der er skitseret i a) og b) ovenfor. I tilfælde af endnu en uafgjort konkurrence fortsætter processen, indtil der er fundet én (1) vinder; og

d) Andenpræmievinderne er de deltagere, som har de fem (5) svar, der ligger tættest på vinderens korrekte svar, og de findes ved hjælp af den mekanisme, der er beskrevet i a), b) og c) ovenfor.

 

10.          Arrangøren underretter vinderen og hver enkelt andenpræmievinder via e-mail til den angivne e-mailadresse inden for to (2) uger efter slutdatoen.

 

11.          For at få præmien (som defineret nedenfor) skal vinderen og hver andenpræmievinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for én (1) uge fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail. Vinderen skal oplyse sit fulde navn, postadresse og fødselsdato. Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen, i modsat fald kan vinderen og hver andenpræmievinder blive diskvalificeret.

 

12.          Vinderen får:

a)     et (1) PlayStation®4 Pro (1TB) system;

b)    et (1) PlayStation®VR-headset;

c)     et (1) trådløst platin-headset

d)    to (2) trådløse Gold DUALSHOCK®4-controllere

e)     et (1) eksemplar af PES 2017

f)     en (1) officiel PlayStation® F.C. T-shirt; og

g)    et (1) PlayStation®Plus - 12-måneders medlemskab, i form af en kuponrabatkode, som skal indløses inden den 12/12/2017 i PlayStation®Store,

 

til en samlet værdi af ca. EUR 1208 / GBP 1015 / CZK 32086 / DKK 8985 / NOK 11318 / PLN 5088 / RUB 75400 / SEK 11705 / CHF 1324 ("vinderpræmie").

 

13.          Hver andenpræmievinder vinder:

a)     en (1) trådløs Gold DUALSHOCK®4-controller; og

b)    en (1) officiel PlayStation® F.C. T-shirt

 

til en samlet værdi af ca. EUR 77 / GBP 65 / CZK 2055 / DKK 575 / NOK 725 / PLN 326 / RUB 4828 / SEK 750 / CHF 85 ("andenpræmie").

 

14.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende:

a)     med rekommanderet post: førstepræmien til vinderen; og

b)    med rekommanderet post: andenpræmien til hver andenpræmievinder, inden for fire (4) uger efter at have modtaget vinderens og andenpræmievinderens oplysninger.

 

15.          I disse vilkår kan "præmie" betyde en vinderpræmie og en andenpræmie.

 

16.          Kuponrabatkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Kuponrabatkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Kuponrabatkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med kuponrabatkoden.

 

17.          PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for Sony Entertainment Network-kontoindehavere med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse. PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-abonnementet bliver automatisk fornyet ved abonnementsperiodens udløb til den aktuelle PS Store-pris. Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på eu.playstation.com/legal.

 

18.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig imidlertid ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

 

19.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

 

20.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

21.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

 

22.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke vinderens og en andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

 

23.          Vinderen og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

 

24.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke lever op til kravene i sektion 4, 5, 6, 7, 8, 9 og/eller 11, eller hvis deltageren anvender flere konti til at deltage, eller hvis der er grund til at tro, at en person, der stemmer på en deltagers bidrag, er blevet betalt eller på anden måde motiveret på nogen måde, enten af en deltager eller en tredjepart, vil deltageren blive udelukket fra konkurrencen, og vedkommendes bidrag erklæret ugyldigt.

 

25.          Vinderen og hver andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

 

26.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens og hver andenpræmievinders navn på arrangørens website(s). Vinderens og hver andenpræmievinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket ‘PlayStation F.C. Player Card Competition’ til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

 

27.          De generelle regler er gældende for konkurrencen. Klik her for at se de generelle regler.

 

28.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

29.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.