PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for konkurrencen "PlayStation Classic-konkurrence"

 

1.             Konkurrencen "PlayStation Classic-konkurence" ("konkurrence") er åben for alle personer på 18 år eller derover, der er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").  Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

2.             Konkurrencen er åben fra den 28. november 2018 kl. 17:30 (dansk tid) ("startdato") og lukker den 12. december 2018 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"), underlagt kravet om yderligere tiebreak-spørgsmål. Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og deltagelse er ikke købsbetinget. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

4.             Deltagerne skal gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen: 

a)     besøge PlayStation® konkurrence-websitet på https://www.playstation.com/competitions/

b)    Klik på "PlayStation Classic-konkurrence"

Konkurrencelink;

c)     indtaste deres e-mailadresse i det tilegnede felt;

d)    klikke på "Deltag" for at påbegynde quizzen med svarmuligheder;

e)     besvare alle fem (5) multiple choice-spørgsmål, indtaste svaret på ét (1) "tiebreaker"-spørgsmål ("Tiebreaker"). Hvis deltageren bruger andre tegn end tal uden mellemrum i deres ene (1) "tiebreaker"-svar, kan arrangøren finde deres besvarelse ugyldig;

f)     indtaste den unikke CAPTCHA-kode, der vises på siden, og

g)    indtaste oplysninger i felterne og klikke på "Send".

5.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

6.             Der vil være tres (60) vindere (hver benævnt "vinder"). Der vælges tre (3) vindere pr. deltagerland. Hver vinder findes af arrangøren. Hver vinder findes på følgende måde:

a)     hver deltager får en score svarende til antallet af korrekt besvarede spørgsmål med svarmuligheder ("score");

b)    vinderne er de deltagere, der får den højeste, næsthøjeste og tredjehøjeste score i det pågældende deltagerland;

c)     Hvis der er flere, der opnår samme score, er vinderen den deltager, der har fået den højeste score og har svaret rigtigt på tiebreak-spørgsmålet;

d)    hvis der ikke er nok deltagere, der har afgivet det korrekte svar på tiebreak-spørgsmålet, til, at der kan udpeges en vinder, er vinderen den deltager, hvis svar på tiebreak-spørgsmålet kommer tættest på det korrekte svar;

e)      Hvis to eller flere deltagere fra samme deltagerland har den samme score og giver samme nøjagtige svar på tiebreak-spørgsmålet, skal deltagerne besvare flere tiebreak-spørgsmål, indtil én (1) deltager giver det mest nøjagtige svar. Yderligere tiebreak-spørgsmål sendes til deltagerne via e-mail sendt til den e-mailadresse, de relevante deltagere angav, da de tilmeldte sig konkurrencen. Deltagere bliver automatisk diskvalificeret , hvis de ikke svarer på denne e-mail indenfor én (1) uge, efter den er blevet sendt, med et svar på tiebreaker-spørgsmålet.

7.             Arrangøren må ikke selv deltage i konkurrencen. Dommernes beslutning er endelig.

8.             Arrangøren underretter hver enkelt vinder via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for to (2) uger efter slutdatoen.

9.             For at få præmien (som defineret nedenfor) skal hver vinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for én (1) uge fra den dato, hvor vinderen modtog arrangørens e-mail. Vinderen skal oplyse sit fulde navn, postadresse, telefonnummer og fødselsdato. Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen. I modsat fald kan den enkelte vinder blive diskvalificeret.

10.          Hver vinder får:

Én (1) PlayStation® Classic-konsol

("Vinderpræmie").

11.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende:

a)     med rekommanderet post: vinderpræmien til hver vinder; inden for seks (6) uger efter at have modtaget en vinders oplysninger.

b)    Arrangøren betragter præmien som leveret, i det øjeblik der bliver signeret for modtagelsen af en navngivet person på adressen, som deltageren oplyste ved tilmeldingen til konkurrencen.

12.          Under disse vilkår betyder "præmie" en vinderpræmie, afhængigt af sammenhængen.

13.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig imidlertid ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

14.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

15.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

16.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

17.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke en vinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

18.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 7 og/eller 9, eller hvis vedkommende bruger flere konti og/eller et automatisk system til at deltage, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

19.          Hver vinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

20.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vinderens navn på arrangørens website(s), hvor det er påkrævet af regler og lovgivning.  Hver vinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "PlayStation Classic competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

21.          De generelle regler er gældende for konkurrencen.  Klik her for at se de generelle regler.

22.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

23.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.