PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PayPal kuponrabatkodekampagne med begrænset antal - Vilkår og betingelser Flere lande – Juni 2017

 

"Omfattet betalingsmetode"

PayPal

"Omfattede produkter"

Alle produkter i butikker, der er omfattet

"Butikker, der er omfattet"

PlayStation®3-systembutik, PlayStation®4-systembutik og PlayStation® Store, men ikke omfattende alle andre PlayStation®-systembutikker og handel i spil.

"Slutdato"

21. juni 2017 kl. 00.59 (dansk tid).

"Deltagende lande"

Belgien, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Holland, Irland, Kuwait, Luxembourg, Norge, Portugal, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Østrig

"Startdato"

13. juni 2017 kl. 01.01 (dansk tid)

"Kuponrabatkodebeløb"

50 kr.

"Kuponrabatkodens udløbsdato"

25. juli 2017 kl. 00.59 (dansk tid)

"Webside med instruktioner til indløsning af kuponrabatkode"

https://www.playstation.com/da-dk/get-help/help-library/store---transactions/

 

"Tid for afsendelse af kuponrabatkode"

Mellem 28. juni og 30. juni 2017.

 

1.             Dette kuponrabatkodetilbud ("tilbud") er gyldigt for deltagerlandenes indbyggere, der er 18 eller derover, og som er hovedkontoindehaver på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kaldet PlayStation®Network ("PSN")), og som:

                      I.        Ikke har enten et kreditkort eller PayPal angivet som standardbetalingsmetode pr. 13. juni 2017.

                     II.        Har spillet mere end 5 timers gameplay på en PS4 i 2017 før startdatoen.

                    III.        Inden startdatoen har valgt at modtage marketingmeddelelser fra Sony Interactive Entertainment Europe Ltd ("SIEE")  og stadig er tilmeldt dette op til tiden for afsendelse af kuponrabatkode.

                   IV.        Har en gyldig e-mailadresse registreret på deres konto i tiden for afsendelse af kuponrabatkode.

                    V.        Har åbnet eller klikket igennem en SIEE-marketingmeddelelse inden for 12 måneder op til startdatoen.

                   VI.        Har modtaget e-mailen med tilbuddet direkte fra SIEE (videresendte/delte e-mails er ikke berettigede).

 ("Berettigede personer").

 

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".  Tilbuddet er afhængigt af tilgængelighed, og der er et loft for antallet af indløste koder. Når dette loft er nået, vil tilbuddet ikke længere være tilgængeligt, og dette kan ske inden slutdatoen. Som følge heraf vil tilbuddet muligvis ikke være tilgængeligt i hele kampagneperioden. Tilbuddet er tilgængeligt efter først til mølle-princippet.

 

3.            For at anmode om dette tilbud skal berettigede personer i løbet af kampagneperioden logge på deres SEN-konto og indstille PayPal som standardbetalingsmetode ("Indstil PayPal") og stadig have den indstilling pr. 26. juni.  Denne indstilling gemmes, og denne betalingsmetode vil blive brugt til fremtidige køb af kontoindehaveren og (underlagt eventuelle forældrebegrænsninger på forbrug) af eventuelle underkonti, der er knyttet til hovedkontoen, indtil betalingsmetoden ændres (hvilket kan gøres når som helst).

 

4.             Berettigede personer, som:

 

I. har indstillet PayPal i løbet af kampagneperioden;

II. før loftet er nået for antal indløste koder er nået; og

III. stadig have den indstilling pr. 26. juni;

 

modtager en kuponrabatkode ("kuponrabatkode"), som udløber på kuponrabatkodens udløbsdato, på kuponrabatkodebeløbet.

 

5.             Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

 

6.             En berettiget person modtager kun maksimalt én kuponrabatkode som del af dette tilbud.

 

7.             Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende kuponrabatkoder til berettigede personer, via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet på vedkommendes SEN-konto på tiden for afsendelse af kuponrabatkoder, eller via en systemmeddelelse til vedkommendes SEN-konto, i overensstemmelse med tiden for afsendelse af kuponrabatkoder. 

 

8.             Kuponrabatkoden kan bruges til at føje penge til en PSN-wallet tilhørende en hovedkontoindehaver, og kan derefter bruges til at købe eller leje indhold eller tjenester fra PlayStation®Store.

 

9.             Kuponrabatkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug.  Klik her[FC1]  for at få mere at vide. Kuponrabatkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges.  Kuponrabatkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med kuponrabatkoden.  Ombytning til kontanter er ikke mulig.  Kuponrabatkoder erstattes ikke ved tab, skader eller tyveri, eller hvis de er sendt til en ugyldig e-mailadresse, der er angivet af den berettigede person.

 

10.          Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

11.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

12.          Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse eller log ind på deres SEN-konto eller manglende indløsning af kuponrabatkoden, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart. 

 

13.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

14.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

15.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere enhver kuponrabatkode.

 

16.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

17.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.