PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser

Overwatch – spar 25 % på 12 måneders medlemskab af PlayStation® Plus via tilbuddet i spillet – flere lande – maj – juni 2018

 

"Kvalifikationsbetingelser"

·            skal være bosiddende i et af deltagerlandene;

·            skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover; og

·            må ikke have et aktivt PlayStation® Plus-medlemskab (inkl. prøveperiode) på det tidspunkt, hvor det omfattede produkt købes.

"Omfattede produkter"

PlayStation® Plus: 12 måneders medlemskab med 25 % rabat i forhold til den normale pris. Kun tilgængeligt i butikker, der er omfattet. Medlemskabet fortsætter, indtil det bliver opsagt, og brugeren bliver faktureret med 12 måneders mellemrum til den nuværende fulde pris i PlayStation® Store.

"Butikker, der er omfattet"

PlayStation®4-systembutikken, der er tilgået via Overwatch-banneret i spillet eller tilbuddet i online-multiplayer-gaten, ekskl. alle andre betalingsmetoder, andre PlayStation®-butikker og reklamer i spillet.

"Startdato"

25. maj 2018 kl. 11.00 (dansk tid).

"Slutdato"

1. juni 2018 kl. 11.00 (dansk tid).

"Deltagende lande"

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Holland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxembourg, Malta, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sydafrika, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig

"Trin"

Under kampagneperioden skal berettigede personer:

a.   logge ind på deres SEN-konto, indlæse Overwatch og navigere til PlayStation Plus®-banneret eller online-multiplayer-gaten.

b.   Klikke på PlayStation® Plus-banneret eller PlayStation® Plus-tilbuddet, der vises i online-multiplayer-gaten. Når de tilgængelige PlayStation® Plus-medlemskaber vises, skal de placere et omfattet produkt i deres indkøbskurv i en af de butikker, der er omfattet.

c.   Gennemføre betalingen før slutdatoen.

"Arrangør"

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.             Dette tilbud ("tilbuddet") er gældende for personer, som har en konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kaldet PlayStation®Network ("PSN")) og lever op til "Kvalifikationsbetingelser" ("berettigede personer").

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

3.             For at benytte sig af tilbuddet skal berettigede personer fuldføre trinene.  Kun omfattede produkter er berettigede til tilbuddet. Alle andre PlayStation®Plus-medlemskaber er ikke omfattet.  Berettigede personer, der køber et PlayStation®Plus: 12-måneders medlemskab (og ikke det omfattede produkt), kan ikke benytte tilbuddet.

4.             Kun ét tilbud pr. berettiget person.  Gælder kun for berettigede personer, der ikke er medlem af PS Plus eller har en prøveperiode.

5.             Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

6.             Returnering af omfattede produkter skal ske i overensstemmelse med Annulleringspolitik for PlayStation Store.

7.             PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for indehavere af en Sony Entertainment Network (SEN)-konto med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse.  PlayStation™Network (PSN), PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkendte betalingsoplysninger er påkrævet for at købe PlayStation®Plus.  Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

PlayStation®Plus-medlemskaber fortsætter på ubestemt tid, indtil de opsiges, og det tilbagevendende medlemsgebyr til den aktuelle pris på et PlayStation®Plus: 12-måneders medlemskab trækkes automatisk årligt fra brugerens wallet, hvis brugeren har penge nok i sin wallet eller har en gyldig betalingsmetode registreret på sin konto.

·         Tilbagevendende medlemsgebyr for PlayStation®Plus: 450 kr., indtil andet oplyses via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto.

·         Faktureringsfrekvens for PlayStation®Plus: hver 12. måned.

·         PlayStation®Plus-medlemskabets varighed: fortsætter indtil opsigelse.

En bruger kan opsige sit PlayStation®Plus-medlemskab når som helst, hvorefter medlemskabet vil udløbe på den næste betalingsdato. Dette vil stoppe fremtidige betalinger af gebyr for medlemskab, men brugere modtager ingen refundering af allerede betalte beløb.

Du kan finde instruktioner om opsigelse af dit medlemskab på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Når en bruger køber et medlemskab, aktiverer vi automatisk pengetilføjelse i vedkommendes kontoindstillinger. Det betyder, at hvis en bruger ikke har penge nok i sin wallet til at betale medlemskabsgebyret, trækkes det nødvendige beløb fra det betalingskort, der er tilknyttet vedkommendes konto (hvis der er et), medmindre brugeren deaktiverer automatisk pengetilføjelse. Du kan deaktivere automatisk pengetilføjelse ved at gå til [Kontoindstillinger] > [Wallet] > [Wallet-indstillinger].

8.             Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

9.             Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere tilbuddet.

10.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

11.          Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse af eller mulighed for at logge ind på deres SEN-konto eller manglende udførelse af trinnene, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart.

12.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

13.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

14.              I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår og betingelser udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver berettigede person og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.