PlayStation.com

Juridisk info

 
 

PSN 75 kr. kuponrabatkodekampagne

Vilkår og betingelser
Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Holland, Indien, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Luxembourg, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig.

Marts 2017

 

"Omfattet betalingsmetode"

Alle tilgængelige betalingsmetoder.

"Omfattede produkter"

Alle produkter, der kan købes i en af de butikker, der er omfattet (herunder forudbestillinger af spillet Horizon Zero Dawn, som er gennemført inden startdatoen).

"Butikker, der er omfattet"

PlayStation®3-systembutik, PlayStation®4-systembutik, PlayStation®Vita-systembutik og PlayStation®Store, men ikke omfattende alle andre PlayStation®-systembutikker og handel i spil.

"Slutdato"

01/04/2017 kl. 00.59 (dansk tid).

"Deltagende lande"

Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Holland, Indien, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Luxembourg, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig.

"Minimumsforbrug"

375 kr.

"Startdato"

01/03/2017 kl. 01.01 (dansk tid)

"Kuponrabatkodebeløb"

75 kr.

"Kuponrabatkodens udløbsdato"

01/05/2017 kl. 00.59 (dansk tid)

"Webside med instruktioner til indløsning af kuponrabatkode"

https://www.playstation.com/da-dk/get-help/help-library/store---transactions/

"Tid for afsendelse af kuponrabatkode"

Mellem 1. og 9. april 2017.

 

1.             Dette kuponrabatkodetilbud ("tilbud") er gyldigt for deltagerlandenes indbyggere, der er 18 eller derover, og som er hovedkontoindehavere på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kaldet PlayStation®Network ("PSN")) ("berettigede personer").

 

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen. Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

 

3.             For at benytte sig af tilbuddet skal berettigede personer gøre følgende i kampagneperioden:

                    a.   Hvis de ikke allerede har en SEN-konto, skal de oprette en med deres PlayStation®-system eller ved at besøge http://eu.playstation.com/registration/; og

                    b.   logge ind på deres SEN-konto og i en af butikkerne, der er omfattet, tilføje omfattede produkter til en samlet værdi på minimumsforbruget til deres indkøbsvogn, og betale ved hjælp af en omfattet betalingsmetode; ("kvalificerende pengeforbrug").

 

4.             Bemærk, at det kvalificerende pengeforbrug ikke behøver at blive brugt på en enkelt transaktion men kan være fordelt på flere transaktioner i løbet af kampagneperioden.

 

5.             De berettigede personer, der bruger det kvalificerende pengeforbrug, modtager en kuponrabatkode ("´kuponrabatkode"), som udløber på kuponrabatkodens udløbsdato, på kuponrabatkodebeløbet.

 

6.             Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

 

7.             En berettiget person modtager kun én kuponrabatkode som del af dette tilbud. Der vil ikke blive sendt yderligere kuponrabatkoder for en eller flere efterfølgende transaktioner på minimumsforbruget eller derover, eller transaktioner på flere gange minimumsforbruget.

 

8.             Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende kuponrabatkoder til berettigede personer, via en systemmeddelelse til vedkommendes SEN-konto, inden for den angivne tid for afsendelse af kuponrabatkode. Instruktioner angående indløsning af kuponrabatkoden findes på websiden med instruktioner til indløsning af kuponrabatkode.

 

9.             Kuponrabatkoden kan bruges til at føje penge til en PSN-wallet tilhørende en hovedkontoindehaver, og kan derefter bruges til at købe eller leje indhold eller tjenester fra PlayStation®Store.

 

10.          Kuponrabatkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Kuponrabatkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Kuponrabatkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med kuponrabatkoden. Ombytning til kontanter er ikke mulig. Kuponrabatkoder erstattes ikke ved tab, skader eller tyveri, eller hvis de er sendt til en ugyldig e-mailadresse, der er angivet af den berettigede person.

 

11.          Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

12.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

13.          Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse eller log ind på deres SEN-konto eller manglende indløsning af kuponrabatkoden, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart.

 

14.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

15.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

16.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere enhver kuponrabatkode.

 

17.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

18.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.