Sponsorater og incitamenter

Retningslinjer for aktører på sociale medier

 
 

Hvem bør læse disse retningslinjer?

Du bør læse disse retningslinjer, hvis du er aktør på de sociale medier og har modtaget et produkt, modtaget sponsorbetaling, modtaget gratis billetter til begivenheder, fået betalte rejser, har modtaget andre former for incitamenter/belønninger eller har en eksisterende relation til SIEE ("PlayStation").

Hvorfor er disse retningslinjer vigtige?

Disse retningslinjer er med til at sikre, at du og SIEE overholder bestemte love og regler, når du opretter aktiver på de sociale medier, som er relateret til SIEE-produkter og -tjenester. SIEE har en stærk overbevisning om, at forbrugerne skal informeres, hvis en aktør på sociale medier har en relation til SIEE, også selvom aktøren skriver om sin personlige oplevelse med et produkt eller en tjeneste fra SIEE.

Det er en regelbestemt forpligtelse for alle aktører på de sociale medier, som har modtaget en hvilken som helst form for betalinger, produkter, gratis eller særligt billige billetter til begivenheder, betalte rejser eller andre incitamenter, at de oplyser dette i deres indhold på de sociale medier. SIEE kræver, at alle aktører på sociale medier, som samarbejder med SIEE, overholder alle gældende regler fuldt ud.

Eksempler, hvor disse retningslinjer er gældende

Disse retningslinjer gælder for alle situationer, hvor du offentliggør indhold på de sociale medier, der beskriver, anbefaler, reklamerer for eller nævner en hvilken som helst type SIEE-produkt, -tjeneste eller -begivenhed, og du har en tilknytning til eller har modtaget noget fra SIEE, der ikke normalt er tilgængeligt for offentligheden.

Tal med din SIEE-repræsentant, hvis du har spørgsmål.

Retningslinjer for aktører på sociale medier

Vær gennemskuelig: SIEE kræver gennemskuelighed angående din identitet og din relation til SIEE. Vi er dedikerede til at sikre, at vores sponsorerede aktører på sociale medier (herunder blogs, vlogs, mikroblogs, fora og andre sociale medier) klart og tydeligt oplyser deres relation til SIEE, herunder incitamenter og sponsorater.

Karakteren af relationen mellem dig og SIEE i forhold til oprettelsen af hvert enkelt indholdselement afgør, hvordan dette skal oplyses. Visse typer indhold skal mærkes direkte. I andre tilfælde kan det være tilstrækkeligt at oplyse relationen på andre måder.

Reklamer: Hvis indholdet er fuldt eller delvist styret af SIEE (ikke af dig), og det er fremstillet mod betaling (som kan være kontant eller i form af gratis produkter eller tjenester (rejser, billetter osv.), så er det en reklame og skal mærkes som "Reklame" eller "Annonce". 

 

Hvis indholdet skrives i din sædvanlige stil, men SIEE har en vis eller fuldstændig redaktionel kontrol, og du har modtaget penge eller andet, skal indholdet mærkes som "Indeholder reklame" eller "Tekstreklame".

I de ovenstående scenarier er det ikke tilstrækkeligt blot at mærke indholdet som "Støttet af", "Finansieret af", "Tak til PlayStation for at gøre dette muligt" eller lignende.

Sponsorat: Hvis SIEE betaler dig for at oprette indhold, men ikke har nogen som helst kontrol over indholdet, skal det mærkes som "Sponsoreret".

Dette mærke skal være synligt på alle enheder (også mobile), før man åbner/spiller/interagerer med indholdet. Titlen/overskriften er den bedste placering, da det i så fald bliver vist i miniaturevisningen.

Facebook: Mærket skal i de fleste tilfælde placeres i starten af indlægget.

Instagram: Mærket skal inkluderes i selve billedet, så indholdets karakter er tydeligt, før forbrugerne interagerer med indlægget ved at klikke på billedet.

YouTube: Mærket skal placeres i starten af titlen.

Twitter: Da pladsen er begrænset, er "Annonce" eller lignende sandsynligvis den tydeligste måde at identificere indlægget som reklame på. 

Pinterest: Skriv "Annonce" i starten af den frie tekst "Beskrivelse".

NB: Hvis mærket ikke placeres det rette sted, kan det medføre, at indholdet behandles, som om mærket slet ikke er til stede, og dermed overtræder indholdet reglerne.

Gratis produkter: Hvis SIEE sender dig produkter uden nogen form for kontrol over indholdet, f.eks. om det anmeldes positivt, negativt eller slet ikke anmeldes, og SIEE ikke på nogen måde bedømmer/godkender indholdet, kan det være acceptabelt, at du blot tydeligt anerkender, at du har modtaget produktet gratis fra SIEE. Hvis SIEE har nogen form for redaktionel kontrol, er indholdet en reklame og skal mærkes som sådan.

Produktplacering: Hvis SIEE har betalt dig for at bruge et produkt i et bestemt indhold, f.eks. at spille via en bestemt ekstern enhed, også selvom SIEE ikke har nogen redaktionel kontrol over gennemspilningen, skal du tydeligt identificere, at den eksterne enhed anvendes som følge af en aftale med SIEE, for eksempel ved at skrive dette eller sætte en tydelig forbeholdserklæring på skærmen ("Produktplacering" eller "Reklame"), når du omtaler den eksterne enhed.

Vær specifik: Fremsæt ikke generelle påstande om SIEE-produkter, -begivenheder eller -tjenester, men tal specifikt om, hvad du har oplevet.

Vær nøjagtig: Hvis du nævner objektive fakta (f.eks. ydeevnespecifikationer for en konsol, opløsningen, antallet af niveauer/tilstande i et spil eller en ekstern enheds kompatibilitet), skal du sikre, at oplysningerne er præcise, ved at kontrollere dem via en SIEE-kilde og notere denne.   Du skal kunne dokumentere alle objektive fakta, du inkluderer i dit indhold.

Vær dig selv: Vi opfordrer dig til at skrive i første person og holde dig inden for dit ekspertiseområde i forhold til SIEE.

Vær samvittighedsfuld: Husk, at du er ansvarlig for det, du skriver, og hvis du ikke overholder disse retningslinjer, kan dit SIEE-sponsorat eller -incitament være i fare. Du skal også altid følge vilkår og betingelser for alle eventuelle tredjepartswebsteder, du deltager i.

Andre ressourcer

De nedenstående links til retningslinjer gælder for Storbritannien. Men de er også nyttige på andre markeder som et udgangspunkt med det forbehold, at de præcise krav vil variere, og du skal sikre, at du forstår de lokale krav fuldt ud. De regulerende myndigheder på dit marked kan offentliggøre lignende ressourcer, og det advokatfirma, der rådgiver dig i forbindelse med marketingforhold, kan hjælpe dig, hvis det er nødvendigt.

Hvis du har spørgsmål angående SIEE-retningslinjerne for sociale medier, bedes du kontakte din SIEE-kontaktperson.