PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser

Udvalgte SEN-kontoindehavere, der modtager tilbuds-e-mailen eller PS4-systemmeddelelsen:  Brug 74,00 kr. eller mere i FIFA Ultimate Team 18, og modtag 1050 ekstra points

Flere lande – februar-marts 2018

 

"Yderligere betingelser for deltagelse"

Skal have modtaget en e-mail eller en PS4-servicemeddelelse direkte fra arrangøren angående denne kampagne, som kun er åben for den PSN-konto, der er angivet i e-mailen.

"Omfattet betalingsmetode"

Alle tilgængelige betalingsmetoder.

"Omfattede produkter"

FIFA 18 Ultimate Team-pointpakker.

"Butikker, der er omfattet"

PlayStation®4-systembutik og butikken i spillet i FIFA 18, men ikke omfattende alle andre PlayStation®-butikker og handel i spil.

"Slutdato"

 7. marts 2018 kl. 00.59 (dansk tid).

"Startdato"

27. februar 2018 kl. 01.01 (dansk tid).

"Trin"

Berettigede personer skal:

a.   Logge ind på deres SEN-konto i løbet af kampagneperioden og

b.   købe omfattede produkter i de omfattede butikker til en samlet pris, der er lig med eller større end minimumsbeløbet.

"FIFA-points"

 1050 FIFA 18 Ultimate Team-points.

"Uddelingsperiode for FIFA-points"

Starter efter fuldførelse af trinene og slutter 14 dage efter slutdatoen.

"Minimumsbeløb"

 74,00 kr.

 

1.             Disse FIFA-points ("tilbuddet") er gældende for personer, som har en konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kaldet PlayStation®Network ("PSN")) og lever op til "Yderligere betingelser for berettigelse" ("berettigede personer").

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

3.             For at benytte sig af tilbuddet skal berettigede personer fuldføre trinene. Kun omfattede produkter, der er købt via butikker, der er omfattet, er kvalificerede.  Minimumsbeløbet for de berettigede produkter kan opnås gennem et vilkårligt antal transaktioner i løbet af kampagneperioden.

4.             Kun ét tilbud pr. SEN-konto (ingen yderligere FIFA-points under dette tilbud vil kunne indgå i efterfølgende køb af flere berettigede produkter ud over det oprindelige minimumsbeløb  i løbet af kampagneperioden).

5.             Dette tilbud kan ikke overføres. En SEN-konto er kun berettiget til tilbuddet, hvis den modtager en e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til SEN-kontoen, direkte fra arrangøren vedrørende tilbuddet.

6.             Berettigede personer, som fuldfører trinene, vil i løbet af uddelingsperioden for FIFA-points modtage en PS4-systemmeddelelse eller en e-mail, som enten:

                    a.   Giver dem besked om, at FIFA-pointene er blevet føjet til deres SEN-konto; eller

                    b.   Indeholder en kuponrabatkode til FIFA-pointene og instruktioner til, hvordan den indløses. I dette tilfælde skal FIFA-pointene indløses i overensstemmelse med instruktionerne i meddelelsen.

7.             Der tilbydes ingen kontanter eller andre alternativer til FIFA-pointene, og FIFA-pointene kan ikke overføres og må ikke sælges.

8.             For at kunne bruge FIFA-pointene skal den SEN-konto, der deltager i tilbuddet, have adgang til en version af FIFA 18-spillet.

9.             Kun ét tilbud pr. berettiget person.

10.          Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

11.          FIFA-points har ikke en udløbsdato, men må kun bruges i versioner af FIFA 18. De gælder ikke i andre FIFA-titler.

12.          FIFA-points er underlagt vilkår og betingelser for brug: Se afsnit 3 og 6 i Brugeraftalen for EA.

13.          FIFA-points erstattes ikke, hvis de mistes, beskadiges eller bliver stjålet.

14.          Returnering af omfattede produkter skal ske i overensstemmelse med Annulleringspolitik for PlayStation Store. Hvis et omfattet produkt returneres og refunderes, vil FIFA-pointene ikke blive leveret. Produkter, der er købt ved brug af en rabatkode ved flere køb, kan kun returneres, hvis alle produkter returneres samlet, og du ikke er begyndt at downloade eller streame nogen del af dem.

15.          Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

16.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere FIFA-points.

17.          Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse af eller mulighed for at logge ind på deres SEN-konto eller manglende indløsning af FIFA-points, såfremt dette skyldes nogen form for netværks-, hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart.

18.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

19.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

20.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

21.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

22.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.