PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Podmínky a ustanovení

Vybraní držitelé účtů SEN, kteří obdrží e-mail s nabídkou: Kupte hru FIFA 18 a dostanete 1 600 FUT bodů. Propagační akce pro více zemí v listopadu 2017

 

„Další podmínky způsobilosti“

Je třeba, abyste obdrželi e-mail od společnosti Sony Interactive Entertainment (PlayStation) týkající se této propagační akce, která je přístupná pouze pro účet PSN zmíněný v e-mailu.

„Povolený způsob platby“

Libovolný dostupný způsob platby.

„Způsobilé produkty“

Jakákoli verze hry FIFA 18 dostupná v příslušných obchodech.

„Příslušné obchody“

Pouze obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation Store, vyjma všech ostatních obchodů PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

28. listopadu 2017 00:59 (SEČ).

„Účastnické země“

Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

„Datum zahájení“

21. listopadu 2017 v 01:00 (SEČ).

„Kroky“

Oprávněné osoby mají povinnost:

a.   přihlásit se během doby trvání propagační akce ke svému účtu SEN, vložit způsobilý produkt do svého nákupního košíku v příslušném obchodě a

b.   zaplatit do data ukončení.

„Body FUT“

1 600 bodů FIFA Ultimate Team (FUT) ve hře FIFA 18.

„Doba rozdělení bodů FUT“

Od dokončení všech potřebných kroků po hranici 14 dnů od data ukončení.

 

1.             Tyto body FUT („nabídka“) jsou určeny obyvatelům účastnických zemí, kteří jsou držiteli účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)) a splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce

 

3.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí splnit všechny kroky. Podmínky splňují pouze způsobilé produkty zakoupené v příslušných obchodech.  Všechny nákupy hry na disku nebo v elektronické podobě, které nebyly zakoupeny v příslušném obchodě, jsou z nabídky vyloučeny.

 

4.             Nabídka je nepřenosná. Příslušné účty SEN jsou omezeny na ty účty, které přímo od pořadatele o nabídce obdrží e-mail na e-mailovou adresu náležící k účtu SEN.

 

5.             Oprávněné osoby, které splní všechny kroky, obdrží během doby rozdělení bodů FUT zprávu na systém PS4 nebo e-mail, která:

a.   je buď upozorní, že body FUT byly přidány na jejich účet SEN; nebo

b.   bude obsahovat kupon s kódem a pokyny pro aktivaci bodů FUT. V takovém případě musí být body FUT aktivovány v souladu s instrukcemi uvedenými ve zprávě.

 

6.             Body FUT nemají peněžní ani žádnou alternativní hodnotu. Body FUT jsou nepřenosné a neprodejné.

 

7.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

 

8.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

9.             Body FUT nemají dobu platnosti, ale lze je použít pouze ve hře FIFA 18 (nehledě na její verzi). Žádné další tituly FIFA nejsou zahrnuty.

 

10.          Na body FUT se vztahují podmínky a ustanovení: přečtěte si sekce 3 a 6 Uživatelské smlouvy společnosti EA.

 

11.          Body FUT se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

 

12.          Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store. Pokud dojde k vrácení způsobilého produktu a k vrácení peněz, body FUT nebudou poskytnuty. Jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím slevového kódu multi-buy je možné vrátit pouze v případě, že budou vráceny všechny produkty najednou a vy jste nezačali stahovat ani streamovat jakoukoli jejich část.

 

13.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

14.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat jakékoli body FUT.

 

15.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit body FUT z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

16.          Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy.  Jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

17.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

18.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

19.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

20.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

21.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.