PlayStation.com

Juridisk info

 
 

En måneds PlayStation® Plus uden ekstra omkostninger for udvalgte SEN-konti.

 

1.      Dette tilbud gælder kun for den Sony Entertainment Network-konto (SEN), der er anført i tilbuds-e-mailen. Det kan ikke overføres, og det vil ikke blive indløst, hvis det videresendes eller deles. Ét tilbud pr. berettiget SEN-konto.

 

2.      Denne kuponrabatkode skal indløses inden 1/12/2017 kl. 00.59 (dansk tid), hvorefter den er ugyldig.

 

3.      DETTE ER ET KONTINUERLIGT ABONNEMENT. Medmindre du annullerer dit abonnement inden slutningen af den indledende abonnementsperiode på én måned, vil dit abonnement automatisk fortsætte som et betalt abonnement på én måned, og det vil fortsætte med at blive fornyet ved afslutningen af hver abonnementsperiode.

Varighed: Indtil det annulleres.

Faktureringsfrekvens: Hver måned.

Fakturabeløb 60,00 kr., indtil andet oplyses via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto.

 

4.        Du accepterer, at abonnementsprisen trækkes fra din SEN-wallet. Hvis du ikke har penge nok i din SEN-wallet, trækkes det nødvendige beløb fra det betalingskort, der er tilknyttet din SEN-konto (hvis der er et), medmindre du deaktiverer automatisk pengetilføjelse. Godkendte betalingsoplysninger er påkrævet. Du kan når som helst stoppe den automatiske fornyelse, hvorefter dit abonnement vil stoppe ved udgangen af den igangværende abonnementsperiode. Du kan finde instruktioner om afbrydelse af dit abonnement på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/  

 

5.        Ydelsesbetingelser, fortrolighedspolitik, vilkår og betingelser for kuponrabatkoder, vilkår for anvendelse af software og yderligere indhold/ydelsesspecifikke vilkår samt begrænsninger for lande og sprog er gældende. Se www.playstation.com/legal/PSNTerms. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, skal du ikke indløse kuponrabatkoden. Du skal have adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse for at indløse dette tilbud.

 

6.        PlayStation®Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke for at kunne oprette en konto og samtykke fra regningsbetaleren for at kunne indløse denne kuponrabatkode. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover.

 

7.        Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel. Spil, der er inkluderet i abonnementet på PlayStation® Plus, kan ændres, og rettighederne til disse spil mistes, når abonnementet opsiges.

 

8.        Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse eller logon på deres SEN-konto, såfremt dette skyldes nogen form for netværks-, hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart. 

 

9.        Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

10.    I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

11.    Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

12.    "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

13.    I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.