PlayStation.com

Juridisk info

 
 

FIFA 18 Store Offer

 

1.             Et begrænset antal Sony Entertainment Network-kontoindehavere ("SEN") (tidligere kendt som PlayStation®Network ("PSN")) modtager 500 FIFA 18 Ultimate Team-points ("FIFA-points") uden ekstra omkostninger i løbet af perioden, der starter den 26. oktober 2017 og slutter den 3. november 2017.

 

2.             Udvælgelsen af de SEN-konti, der modtager FIFA-points, bestemmes alene af arrangøren, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance om, hvorfor en bestemt SEN-konto ikke modtager FIFA-points i forbindelse med denne kampagne.  SEN-konti, som har modtaget eller kommer til at modtage FIFA-points i forbindelse med denne kampagne, modtager en systemmeddelelse senest den 27. oktober 2017, og alle FIFA-points vil være uddelt senest den 3. november 2017.

 

3.             Der tilbydes ingen kontanter eller andre alternativer til FIFA-pointene, og FIFA-pointene kan ikke overføres og må ikke sælges.

 

4.             FIFA-points har ikke en udløbsdato, men må kun bruges i versioner af FIFA 18. De gælder ikke i andre FIFA-titler.

 

5.             FIFA-points er underlagt vilkår og betingelser for brug, herunder afsnit 3 og 6 i Brugeraftalen for EA.

 

6.             FIFA-points erstattes ikke, hvis de mistes, beskadiges eller bliver stjålet.

 

7.             Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

8.             Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår og betingelser, eller at der er begået svindel, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere FIFA-points.

 

9.             Arrangøren påtager sig intet ansvar for, hvis en modtager af FIFA-points i forbindelse med denne kampagne ikke har kunnet oprette eller logge ind på deres SEN-konto eller ikke har kunnet indløse deres FIFA-points, såfremt dette skyldes nogen form for netværks-, hardware- eller softwarefejl hos modtageren eller tredjepart.

 

10.          Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere denne kampagne samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

11.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

12.          Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

13.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

14.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.