PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrencen EMEA-regionen

Krav til konkurrencedeltagelse

1.               “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrencen (“konkurrencen”) er åben for personer, der lever op til alderskravet (som defineret herunder), og som bor i Østrig, Bahrain, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Libanon, Kuwait, Holland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, Grækenland, Rumænien, Tyrkiet og Ukraine (“deltagerlandene”), undtagen ansatte hos, agenter for, underleverandører til eller konsulenter for arrangøren (som defineret herunder) og deres nærmeste familie, arrangørens søsterselskaber og alle andre, der har professionel tilknytning til konkurrencen (“deltagere”). Deltagerlandene udgør sammen EMEA-regionen.

2.               Minimumsalderen er 18 år for deltagere, der bor i Østrig, Bahrain, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Libanon, Holland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rusland, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Grækenland, Rumænien, Tyrkiet og Ukraine og 21 år for deltagere, der bor i Saudi-Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater (“minimumsalderen”).

3.               Deltagere skal bruge deres konto til PlayStation™Network (“PSN”) for at deltage i konkurrencen. Deltagerens bopælsland er det samme land, som deres PSN-konto er registreret i. Tilmelding til PSN kræver accept af PSN's servicevilkår og PSN's privatlivspolitik. (http://eu.playstation.com/legal/).

4.               Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for de deltagere, der bor i deltagerlandene, undtagen Frankrig.

5.               Deltagere kan blive bedt om at dokumentere, at de er kvalificerede til at deltage i konkurrencen. Hvis en deltager ikke er i stand til at levere den anmodede dokumentation, har arrangøren ret til at diskvalificere deltageren fra konkurrencen og/eller tilbageholde præmien.

6.               Konkurrencen åbnes for tilmeldinger den 15. februar 2020 kl. 03.00 dansk tid ("åbningsdatoen") og lukker den 20. september 2020 kl. 00.59 dansk tid ("lukningsdatoen").  Se Schedule 1 og Schedule 2 for flere oplysninger.  Perioden fra åbningsdatoen til og med lukningsdatoen kaldes “konkurrenceperioden”.

7.               For at deltage i konkurrencen, skal deltagerne: (1) udfylde GT Sport Mode-tilmeldingsformularen, som bliver præsenteret til deltagerne, når de vælger “Sport Mode” i spillet; (2) i løbet af konkurrenceperioden skal deltagerne  angive, hvilke mesterskaber de vil deltage i, før begyndelsen af hvert løb; og (3) acceptere konkurrencens ”Vilkår og betingelser”. Hver deltager som følger disse trin vil have lavet en “tilmelding”).

8.               Deltagerne skal tilmelde sig konkurrencen ved at følge de nævnte anvisninger og inden den nævnte lukningsdato og tid. Brud på dette fører til udelukkelse.

9.               Konkurrencen består af to (2) forskellige mesterskaber (hvert et “mesterskab”):

a.  FIA GT Championships Nations Cup (herefter kaldet “Nations Cup”): Nations Cup er et mesterskab, hvor lande og territorier konkurrerer om sejren. En spillers land og territorie besluttes automatisk ud fra vedkommendes PSN-kontos land/territorie. Der er ingen begrænsninger på oprindelseslandet for de biler, der køres i; og

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (herefter kaldet “Manufacturer Series”): Manufacturer Series er et mesterskab, hvor deltagerne kører i biler fra en bestemt producent. Deltagerne kører om at blive de bedste kørere for deres producent og skal derefter køre mod deltagere, der repræsenterer andre producenter. Deltagerne vælger deres producent ud fra en forudbestemt liste med 25 producenter.

Detaljer for hvert mesterskab angives i Schedule 1 (Nations Cup) og Schedule 2 (Manufacturer Series) respektivt. 

10.            Konkurrencen er gratis at deltage i og kræver ikke noget køb, men deltagerne skal eje eller have adgang til en PlayStation®4 og et eksemplar af Gran Turismo™ Sport til PlayStation®4 (“spillet”). Deltagerne skal være aktive PlayStation®Plus-medlemmer i konkurrenceperioden. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne, at de vil være bundet af disse vilkår og betingelser, herunder vilkår for Schedule 1 og Schedule 2 (“vilkårene”).

11.            PlayStation®Plus-medlemskabet (“PS Plus”) er kun tilgængeligt for PSN-kontoindehavere med adgang til PlayStation™Store (“PS Store”) og højhastighedsinternet.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og lande- og sprog-restriktioner. PS Plus-indhold og -ydelser varierer efter abonnentens alder. Brugerne skal være mindst 7 år, og brugere under 18 skal have forældres samtykke, bortset fra brugere i Tyskland, der skal være mindst 18 år gamle. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Online-funktioner i bestemte spil kan tilbagekaldes med fornuftigt varsel - eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-medlemskab er fortløbende og bliver beregnet månedligt, i kvartalet eller årligt afhængig af, hvilket abonnement man har købt til den aktuelle PS Store-pris, medmindre medlemskabet afbrydes. Gratis prøver på PS Plus bliver til et månedligt abonnement, medmindre medlemskabet afbrydes. Fulde gældende betingelser: PSN-servicevilkår på eu.playstation.com/legal.

12.            Hver deltager kan kun deltage en (1) gang pr. mesterskab.  For at undgå enhver tvivl foregår løbene i hvert mesterskabs løbskalender på forskellige tidspunkter.  Deltagerne kan derfor deltage i begge mesterskaber, og vinderen af Nations Cup kan også være en del af vinderholdet i Manufacturer Series.

13.            Det er forbudt for deltagerne at oprette flere kontoer for at konkurrere eller øge deres chancer for at kvalificere sig til eller gå videre i konkurrencen eller forstyrre andre deltageres præstationer under et løb. Det er også forbudt at bede en anden konkurrere på vegne af deltageren eller med vilje bytte placeringer i løbet af et løb. I disse tilfælde forbeholder arrangøren sig retten til at diskvalificere sådanne deltagere.

14.            Konkurrencens vindere er defineret i Schedule 1 (Nations Cup) og Schedule 2 (Manufacturer Series) i overensstemmelse med det relevante mesterskabssystem (hver af dem er "vindere"). Konkurrencens andenpladser er defineret i Schedule 1 (Nations Cup) og Schedule 2 (Manufacturer Series) i overensstemmelse med det relevante mesterskabssystem (hver af dem får "andenpladser").

15.            Præmierne er defineret i Schedule 1 (Nations Cup) og Schedule 2 (Manufacturer Series), hvis det er relevant, og de skal accepteres som skrevet og kan ikke stilles i bero, overføres eller sælges igen. Der er ingen kontante alternativer, men arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte enhver præmie med en præmie med en tilsvarende værdi. Medmindre andet angives, indeholder præmier ikke overførsler, lommepenge og andre udgifter (herunder måltider eller personlige udgifter, opgraderinger osv.), som vinderen udelukkende er ansvarlig for. Hvis præmien indeholder en udlandsrejse, har vinderen ansvar for at sikre sig de korrekte rejsedokumenter (pas, visum og andet), og at de er i stand til at rejse på de gældende rejsedatoer. Hvis vinderen ikke er i stand til at fremvise de påkrævede rejsedokumenter til de relevante rejsedatoer, har arrangøren ret til at diskvalificere vinderen fra konkurrencen og/eller tilbageholde præmien.

16.            Hver vinder og hver andenplads skal muligvis betale skat af enhver vunden præmie i overensstemmelse med deres jurisdiktions skattelovgivning og vil blive holdt ansvarlig for enhver skattepligt.

17.            Hvis vinderen ikke gør krav på sin præmie inden for det angivne tidsrum og i henhold til de nævnte forhold bliver vinderens krav ugyldiggjort, og arrangøren forbeholder sig retten til at tilbyde præmien til den næstbedst kvalificerede deltager i overensstemmelse med vilkårene. Hvis præmien skal modtages indenfor en stram tidsplan, og det er vigtigt at finde en vinder hurtigt, vil der muligvis være angivet en dato i konkurrencens vilkår, hvor vinderen bliver kontaktet af arrangøren via den e-mailadresse, som vinderen har opgivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen for det pågældende Championship. Arrangøren gør en rimelig indsats for at kontakte konkurrencens vinder(e). Hvis det ikke er muligt at kontakte vinderen inden den angivne dato, forbeholder arrangøren sig retten til at tilbyde præmien til den næstbedst kvalificerede deltager i overensstemmelse med vilkårene. Medmindre andet angives, er arrangøren ikke forpligtet på at tilbyde præmien til den næstbedst kvalificerede deltager, hvis vinderen ikke gør krav på præmien indenfor den nævnte dato og i overensstemmelse med konkurrencens instrukser.

18.            Arrangøren har ikke ansvar for, at en tilmelding eller anden korrespondance går tabt eller ikke bliver korrekt registreret som følge af fejl på netværk, hardware eller software. Afsendelsesbevis accepteres ikke som kvitteringsbevis. Ingen applikationer fra agenter, tredjeparter, grupper eller computergenererede applikationer accepteres.

19.            Arrangøren er ikke erstatningspligtig ved tab, skade eller personskade, som en deltager pådrager som direkte eller indirekte følge af præmien og/eller konkurrencen. Arrangøren forsøger dog ikke at udelukke eller begrænse sin erstatningspligt ved dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed.

20.            Alle betingelser, garantier og repræsentationer, der udtrykkes direkte eller indirekte af loven eller på anden måde i relation til præmien og/eller konkurrencen, udelukkes fuldt ud i overensstemmelse med loven.

21.            Hvis nogen præmie ikke fungerer eller er beskadiget, når den modtages, skal arrangøren have skriftlig besked inden for syv (7) fra modtagelsen, ellers vil præmien blive anset som accepteret, som den er modtaget.  Dette påvirker ikke en vinders og/eller en andenplads' lovfæstede rettigheder (hvis sådanne findes).

22.            Hver vinder og andenplads accepterer at deltage i al rimelig markedsføring, som arrangøren ønsker. Vinder og andenplads bør tage kontakt til arrangøren, hvis de ønsker at afstå fra den pågældende markedsføring.

23.            Personlige oplysninger, som deltageren oplyser ved tilmelding til konkurrencen, opbevares og anvendes udelukkende af arrangøren, dennes gruppevirksomheder og leverandører for at administrere konkurrencen og ellers i overensstemmelse med arrangørens fortrolighedspolitik, som findes via: https://www.playstation.com/en-gb/legal/privacy-policy, og som deltageren har godkendt.

24.            Arrangøren kan efter forgodtbefindende publicere hver vinders og hver andenplads' navn på arrangørens hjemmeside(r). Hver vinder og hver andenplads' navn vil blive udleveret ved fornuftigt ønske til de individer, der medsender en selv-adresseret konvolut mærket "FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger fra lukningsdatoen. Hvis en vinder eller andenplads har indvendinger mod at få sit navn offentliggjort eller gjort tilgængelig, bedes de kontakte arrangøren. Vær opmærksom på, at arrangøren muligvis skal videreformidle disse oplysninger til en kontrolinstans.

25.            I tilfælde af enhver uenighed er arrangørens afgørelse endelig og vil ikke blive diskuteret.

26.            Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse konkurrencen, fuldkomment eller delvist, eller at ændre disse vilkår når som helst, hvis det vurderes som nødvendigt eller hvis omstændigheder uden for arrangørens kontrol kræver det.

27.            Hvis der er nogen grund til at tro, at disse vilkår er blevet overtrådt eller at andre ugyldige eller upassende oplysninger er blevet opgivet, forbeholder arrangøren sig ret til at afvise at behandle en deltagelse eller at tildele en præmie. Hvis en deltager ikke overholder disse vilkår, inklusive Schedule 1 og Schedule 2, eller bruger flere kontoer og/eller automatiske systemer til at deltage, bliver de udelukket fra konkurrencen og deres deltagelse bliver erklæret ugyldig.

28.            "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.            I så vid udstrækning, som det er tilladt af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og tolkes i overensstemmelse med Englands love og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal anses for at være indgået i England.

 

Schedule 1 – Nations Cup 2020

1.              Nations Cup Online Series

1.1             Deltagerne deltager i konkurrencen ved at spille Nations Cup Online Series-sættet af løb via “Sport”-spiltypen i spillet. Deltagerne skal vælge og bekræfte, at de ønsker at deltage i Nations Cup, før de starter hvert løb.

1.2             Nations Cup Online Series består af fire (4) faser, hver med ti (10) runder, der følger en præ-sæson med otte (8) runder, som beskrevet her:

FIA Gran Turismo Championship 2020 Nations Cup-kalender

Præ-sæson

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Rd. 1: 18. februar

Rd. 1: 17. marts

Rd. 11: 25. april

Rd. 21: 16. juni

Rd. 31: 8. august

Rd. 2: 22. februar

Rd. 2: 21. marts

Rd. 12: 28. april

Rd. 22: 20. juni

Rd. 32: 11. august

Rd. 3: 25. februar

Rd. 3: 24. marts

Rd. 13: 2. maj

Rd. 23: 23. juni

Rd. 33: 15. august

Rd. 4: 29. februar

Rd. 4: 28. marts

Rd. 14: 5. maj

Rd. 24: 27. juni

Rd. 34: 18. august

Rd. 5: 3. marts

Rd. 5: 31. Marts

Rd. 15: 9. maj

Rd. 25: 30. juni

Rd. 35: 22. august

Rd. 6: 7. marts

Rd. 6: 4. April

Rd. 16: 12. maj

Rd. 26: 4. juli

Rd. 36: 25. august

Rd. 7: 10. marts

Rd. 7: 7. april

Rd. 17: 16. maj

Rd. 27: 18. juli

Rd. 37: 29. august

Rd. 8: 14. marts

Rd. 8: 11. april

Rd. 18: 30. maj

Rd. 28: 21. juli

Rd. 38: 5. september

 

Rd. 9: 14. april

Rd. 19: 2. juni

Rd. 29: 25. juli

Rd. 39: 19. september

 

Rd. 10: 18. april*

Rd. 20: 6. juni*

Rd. 30: 1. august*

Rd. 40: 26. september*

1.3             Løbsdatoer markeret med en * indikerer “Top 16 Superstars”-løb (beskrevet i afsnit 1.8 af Schedule 1).

1.4             Deltagerne får point for:

1.4.1 deres endelige placering i hvert løb; og

1.4.2 den gennemsnitlige kørervurdering for de deltagere, de kørte imod i hvert løb.

1.5             Deltagerne skal deltage i løb i løbet af Nations Cup Online Series for at optjene point, som bruges til at beregne deres overordnede placering. Hver deltagers samlede placering afgør, om de bliver inviteret til live events og går videre i Nations Cup.

Præ-sæsonen bruges udelukkende til at afgøre “stjernespiller”-kvalifikationen i den første fase. De endelige præ-sæsonpoint tælles ud fra deltagerens to (2) bedste runder ud af otte (8) runder. Pointene bliver nulstillet efter præ-sæsonen.

Deltagernes samlede placering afgøres ved at tælle point sammen, efter de ti (10) runder i hver fase på følgende måde (de “endelige point”):

Fase 1: De endelige point tælles ud fra deltagerens tre (3) bedste runder ud af ti (10) runder (kumulativt fra runde 1 til runde 10).

Fase 2: De endelige point tælles ud fra deltagerens fem (5) bedste runder ud af 20 runder (kumulativt fra runde 1 til runde 20).

Fase 3: De endelige point tælles ud fra deltagerens otte (8) bedste runder ud af 30 runder (kumulativt fra runde 1 til runde 30).

Fase 4: De endelige point tælles ud fra deltagerens ti (10) bedste runder ud af 40 runder (kumulativt fra runde 1 til runde 40).

Deltagerne kan deltage i ethvert løb i enhver runde og fase, som de ønsker. Det er dog kun point fra en dags sidste løb, der tæller med i deltagerens online-rang for den runde. (dvs. at hvis en deltager konkurrerer i tre løb i runde 7 den 7. april 2020, tæller kun pointene i det sidste af de tre løb med).

1.6             De endelige point for hver fase afgør hver deltagers placering på "onlineranglisten" for den fase.

1.7             Stjernespillere

1.7.1       Jvf. afsnit 1.7.2 og 1.7.3 herunder kan deltagere registrere sig som stjernespillere, hvis de enten er:

1.7.1.1  i top 200 i ranglisten for præ-sæsonen og/eller i top 200 på den online rangliste efter den foregående fase; eller

1.7.1.2  i top 10 på den online rangliste for deres deltagerland.

1.7.2       Når en deltager lever op til en af betingelserne i afsnit 1.7.1 af dette Schedule 1, modtager de en notifikation i Gran Turismo™ Sport, der fortæller, at de har kvalificeret sig. Når de har modtaget denne notifikation, kan deltagerne registrere sig som stjernespiller på gran-turismo.com.  Det er deltagerens ansvar aktivt at registrere sig som stjernespiller.

1.7.3       Registrerede stjernespillere (herefter kaldet "stjernespillere") får en kørervurdering på "S" og kvalificerer sig til at deltage i "Top 16 Superstars"-løbet, der er beskrevet i afsnit 1.8 af dette Schedule 1.

1.7.4       Udover stjernespillerens PSN ID vises også spillerens rigtige navn ved offentliggørelsen af "Top 16 Superstars-løbene".

1.7.5       Når en deltager har fået en stjernespiller-kørervurdering, gælder vurderingen af deres kørerprofil kun for en efterfølgende fase af Online Series.

1.8             Top 16 Superstars-løb

1.8.1       Top 16 Superstars-løb finder sted med jævne mellemrum i løbet Nations Cup Online Series. I overensstemmelse med afsnit 1.3 er Superstars-løb markeret med en * i løbsprogrammet i afsnit 1.2.

1.8.2       Deltagerne, der konkurrerer i "Top 16 Superstars"-løbene, har mulighed for at vinde bonuspoint i Nations Cup Online Series.

1.8.3       Hver deltager skal være stjernespiller for at deltage i et "Top 16 Superstars"-løb.

1.8.4       Deltagerne kan tilmelde sig et "Top 16 Superstars"-løb indtil 15 minutter før hvert løbs planlagte start.

1.8.5       For hvert "Top 16 Superstars"-løb bliver de 16 højest rangerende stjernespillere, der har tilmeldt sig det relevante løb, udvalgt til at deltage. Denne ranginddeling kan være baseret på hver deltagers kørervurdering eller det samlede antal point optjent i den gældende sæson. Den måde, stjernespillere rangeres på i forhold til "Top 16 Superstars"-løb, skal defineres før starten af hvert "Top 16 Superstars"-løb.

1.8.6       I Nations Cup kan der ikke være mere end tre (3) stjernespillere fra hvert deltagerland, der kan køre i et "Top 16 Superstars"-løb.

1.8.7       Hvis der før starten på et "Top 16 Superstars"-løb er blevet valgt færre end 16 stjernespillere, gælder begrænsningerne i afsnit 1.8.5 og 1.8.6 ikke længere. Stjernespillere bliver derefter udvalgt på baggrund af deres onlinerang, hvis det er relevant.

1.9             Efter hver fase går ti (10) konkurrenter fra EMEA-regionen videre til Nations Cup World Tour Live Event (hver af dem er en "World Tour-finalist").

1.10            Nations Cup World Tour-finalisterne vinder:

1.10.1   en invitation til at deltage i den næste World Tour Live Event (som defineret i afsnit 2.1 af Schedule 1);

1.10.2   flybilletter på økonomiklasse tur-retur, bus- eller togbilletter til Nations Cup World Tour Live Event (efter arrangørens valg);

1.10.3   indkvartering, mens Nations Cup World Tour Live Event står på (arrangøren vælger indkvarteringen);

1.10.4   transport til og fra lufthavnen, busterminalen eller togstationen (efter behov) til indkvarteringen på ankomst- og afgangstidspunkterne;

1.10.5   transport mellem indkvarteringen og Nations Cup World Tour Live Event; og

1.10.6   alle måltider i løbet af det relevante Nations Cup World Tour Live Event.

Oplysninger om rejse og indkvartering bekræftes af arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren via e-mail efter afslutningen af hver fase (som skitseret i afsnit 1.2) (samlet "Online Series-præmierne", hver af dem en "Online Series-præmie"). Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren kontakter Nations Cup World Tour-finalisterne via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen til Nations Cup.

2.             Nations Cup World Tour Live Events

2.1.           Nations Cup World Tour Live Events er fem (5) arrangementer, hvor World Tour-finalisterne kører om kap for at finde Nations Cup World Tour-vinderen for EMEA-regionen (hver af dem et "Nations Cup World Tour Live Event").

2.2.           Nations Cup World Tour Live Event finder sted på et tidspunkt og et sted valgt af arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren, hvorom der vil blive oplyst via e-mail efter hver fase. Nations Cup World Tour Live Events forventes at finde sted i februar, maj, juli, september, oktober og november 2020 i forskellige byer over hele verden.

2.3.           Reglerne for hvert Nations Cup World Tour Live Event bliver fastlagt af Polyphony Digital, før hver begivenhed begynder.

2.4.           Nations Cup World Tour-finalisterne vil være:

2.4.1. til World Tour 1 udvælges 24 deltagere blandt konkurrenter, der har deltaget i Nations Cup-løb til World Final-begivenheden i 2019 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (der blev afholdt 22.-24. november 2019 i Monaco), baseret på resultaterne.

2.4.2. til World Tour 2, 3, 4 og 5, jvf. landebegrænsningen, der er defineret i afsnit 2.5 og underlagt afsnit 2.6 herunder, bliver deltagerne med de ti (10) højeste onlineplaceringer fra Nations Cup Online Series-løbene udvalgt som følger:

World Tour 2: baseret på onlineresultaterne efter fase 1.

World Tour 3: baseret på onlineresultaterne efter fase 2.

World Tour 4: baseret på onlineresultaterne efter fase 3.

World Tour 5: baseret på onlineresultaterne efter fase 4.

2.5.           Der vil være højest to (2) World Tour-finalister pr. deltagerland ("landebegrænsningen") op til højest ti (10) deltagere i alt fra EMEA-regionen. Når en deltager bliver nummer tre i deres deltagerland, går den næstbedst placerede deltager fra et andet deltagerland videre til EMEA Nations Cup World Tour.  Det betyder, at en deltager, der bliver nummer tre eller lavere blandt deltagerne fra deres deltagerland, ikke kan blive World Tour-finalist, selvom de har fået flere point end en deltager, der kom i top 2 i et andet deltagerland.

2.6.          I tilfælde, hvor en World Tour Live Event bliver afholdt i et land i EMEA-regionen, bliver to (2) ekstra EMEA-deltagere fra den pågældende region inviteret til den World Tour Live Event, udvalgt i overensstemmelse med deres placering på online-ranglisterne, og landebegrænsningen øges fra to (2) til tre (3) deltagere.

2.7.           Hvis to eller flere deltagere har lige mange point, når fasen er slut, bestemmer følgende kriterier, hvilken deltager går videre:

2.7.1. deltageren med flest point i alle runder og

2.7.2. i tilfælde af lige point, bliver det deltageren med flest point i en enkelt runde.

2.8.           Hvis en World Tour-finalist fra EMEA-regionen bliver forhindret i at deltage i en World Tour Live Event, bliver deltageren med den næsthøjeste online-placering (som ikke allerede er World Tour-finalist) inviteret til at deltage i Nations Cup World Tour Live Event for EMEA-regionen, underlagt landebegrænsningen i afsnit 2.5, og vil få besked derom af arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc på vegne af arrangøren.

2.9.           "Nations Cup World Tour-finalevinderen", for hver Nations Cup World Tour Live Event, bliver den World Tour-finalist, der har fået flest point i alle gældende Nations Cup World Tour Live Event-løb. "Andenpladserne og tredjepladserne" bliver de World Tour-finalister, der har fået næst- og tredjeflest point i alle gældende Nations Cup World Tour Live Event-løb.

2.10.           World Tour-finalisterne med det største antal World Tour-sejre i Nations Cup World Tour Live Events (en "Nations Cup World-finalist") går videre til Nations Cup World-finalen. Nations Cup World-finalisterne får besked om deres kvalifikation efter afslutningen af hver World Tour Live Event.

2.11.            Hver Nations Cup World Tour-vinder vinder:

2.11.1. et World Tour Live Event-vindertrofæ;

2.11.2. en invitation til at overvære og deltage i Nations Cup World-finalen;

2.11.3. underlagt accept af invitationen:

a)    flybilletter på økonomiklasse tur-retur, bus- eller togbilletter til World-finalen (efter arrangørens valg);

b)    indkvartering, mens World-finalen står på (arrangøren vælger indkvarteringen);

c)    transport til og fra lufthavnen, busterminalen eller togstationen (efter behov) til indkvarteringen på ankomst- og afgangstidspunkterne;

d)    transport mellem indkvarteringen og World-finalen; og

e)    alle måltider i løbet af World-finalen.

2.12.           Præmierne i afsnit 2.11 er "World Tour-præmierne".

2.13.           Anden- og tredjepladsen vinder et World Tour Live Event-trofæ;

2.14.           Udover den ovenfor angivne World Tour-præmie, modtager Nations Cup World Tour-vindere også, hvis de tager imod invitationen til Nations Cup World-finalen, point til deres placering på den overordnede rangliste for Nations Cup World-finalen 2020, i henhold med deres placering:

·        Førstepladsen: 3 point

·        Andenpladsen: 2 point

·        Tredjepladsen: 1 point

2.15.           Hver Nations Cup World Tour-vinder skal straks acceptere invitationen til Nations Cup World Final. Vinderen skal svare på arrangørens e-mail inden for to (2) uger fra arrangøren har sendt den og hver Nations Cup World Tour-vinder skal opgive sit fulde navn, adresse og fødselsdato.

2.15.1. Bemærk: hvis en Nations Cup World Tour-finalist eller en Nations Cup World Tour-vinders adresse ikke er i det deltagerland, som deltageren spiller for, risikerer vinderen at blive diskvalificeret.

3.              Udvælgelse til Nations Cup World Tour-finalen

3.1.            Nations Cup World-finalen er en live begivenhed, der finder sted som en separat konkurrence i løbet af Gran Turismo™ Championships World Final 2020 (hvor Manufacturer Series World-finalen også finder sted) ("World-finalen"), der forventes at finde sted i november 2020. Vilkårene for Nations Cup World-finalen offentliggøres for hver Nations Cup World-finalist via e-mail, før begivenheden finder sted.

3.2.           Der vil være 12 Nations Cup World-finalister (som defineret i afsnit 2.10 af Schedule 1) fra EMEA-regionen. Disse vil udgøre Nations Cup World-finalister, der er udvalgt pr. afsnit 2.10 i denne Schedule 1, og de deltagere, der har nået den højeste onlinerang efter runde 40.

3.3.           Der vil være højest tre (3) Nations Cup World Tour-finalister pr. deltagerland ("landebegrænsningen") op til højest 12 deltagere i alt fra EMEA-regionen. Når en deltager bliver nummer fire i deres deltagerland, går den næstbedst placerede deltager fra et andet deltagerland videre til World-finalen.  Det betyder, at en deltager, der bliver nummer fire eller lavere blandt deltagerne fra deres deltagerland, ikke kan blive Nations Cup World-finalist, selvom de har fået flere point end en deltager, der kom i top 3 i et andet deltagerland.

3.4.           Hvis en Nations Cup World-finalist bliver forhindret i at deltage i World-finalen, bliver World Tour-finalisten med den næsthøjeste online-placering inviteret til at blive Nations Cup World-finalist og vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc på vegne af arrangøren.

3.5.           Arrangøren sender oplysninger om Nations Cup World-finalen (som defineret i afsnit 3.1 af Schedule 1) World-finalisterne via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen til Nations Cup.

 

Schedule 2 – Manufacturer Series 2020

1.               Manufacturer Series Online Series

1.1.             Deltagerne deltager i Manufacturer Series ved at vælge Manufacturer Series-muligheden i "Sport"-spiltypen, før hvert løb starter.

1.2.  Manufacturer Series Online Series består af fire (4) faser, hver med ti (10) runder, der følger en præ-sæson med otte (8) runder, som beskrevet her:

FIA Gran Turismo Championship 2020 Manufacturer Series-kalender

Præ-sæson

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Rd. 1: 19. februar

Rd. 1: 18. marts

Rd. 11: 26. april

Rd. 21: 17. juni

Rd. 31: 9. august

Rd. 2: 23. februar

Rd. 2: 22. marts

Rd. 12: 29. april

Rd. 22: 21. juni

Rd. 32: 12. august

Rd. 3: 26. februar

Rd. 3: 25. marts

Rd. 13: 3. maj

Rd. 23: 24. juni

Rd. 33: 16. august

Rd. 4: 1. marts

Rd. 4: 29. marts

Rd. 14: 6. maj

Rd. 24: 28. juni

Rd. 34: 19. august

Rd. 5: 4. marts

Rd. 5: 1. april

Rd. 15: 10. maj

Rd. 25: 1. juli

Rd. 35: 23. august

Rd. 6: 8. marts

Rd. 6: 5. april

Rd. 16: 13. maj

Rd. 26: 5. juli

Rd. 36: 26. august

Rd. 7: 11. marts

Rd. 7: 8. april

Rd. 17: 17. maj

Rd. 27: 19. juli

Rd. 37: 30. august

Rd. 8: 15. marts

Rd. 8: 12. april

Rd. 18: 31. maj

Rd. 28: 22. juli

Rd. 38: 6. september

 

Rd. 9: 15. april

Rd. 19: 3. juni

Rd. 29: 26. juli

Rd. 39: 20. september

 

Rd. 10: 19. april*

Rd. 20: 7. juni*

Rd. 30: 2. august*

Rd. 40: 27. september*

1.3.           Løbsdatoer markeret med en * indikerer “Top 16 Superstars”-løb (beskrevet i afsnit 1.15 af Schedule 2).

1.4.           Deltagerne kører om at repræsentere en (1) af de følgende 25 producenter (hver en "producent"): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota og Volkswagen.

1.5.           Deltagere fra de følgende fem (5) regioner konkurrerer: (a) EMEA; (b) Nordamerika; (c) Central- og Sydamerika; (d) Asien; og (e) Oceanien (hver en "region"). Denne Schedule beskriver kun vilkår for deltagere fra EMEA-regionen.

1.6.           Deltagerne får point for:

1.6.1.   deres endelige placering i hvert løb; og

1.6.2.   gennemsnitlige kørervurdering for de deltagere, de kørte imod i hvert løb.

1.7.           Deltagerne skal deltage i løb i løbet af Manufacturer Series Online Series for at optjene point, som bruges til at beregne deres overordnede placering. Hver deltagers samlede placering er med til at afgøre, om de bliver inviteret til Live Events og går videre i Manufacturer Series.

Præ-sæsonen bruges udelukkende til at afgøre en “stjernespiller”-kvalifikation i den første fase.  De endelige præ-sæsonpoint tælles ud fra deltagerens to (2) bedste runder ud af otte (8) runder. Pointene bliver nulstillet efter præ-sæsonen.

Deltagerens overordnede placering afgøres ved at tælle pointene sammen efter en serie af runder i hver fase som følge (de "endelige point"):

Fase 1: De endelige point tælles ud fra deltagerens tre (3) bedste runder ud af 10 runder (kumulativt fra runde 1 til runde 10).

Fase 2: De endelige point tælles ud fra deltagerens fem (5) bedste runder ud af 20 runder (kumulativt fra runde 1 til runde 20).

Fase 3: De endelige point tælles ud fra deltagerens otte (8) bedste runder ud af 30 runder (kumulativt fra runde 1 til runde 30).

Fase 4: De endelige point tælles ud fra deltagerens ti (10) bedste runder ud af 40 runder (kumulativt fra runde 1 til runde 40).

Deltagerne kan deltage i ethvert løb i enhver runde og fase, som de ønsker.  Det er dog kun point fra en dags sidste løb, der tæller med i deltagerens online-rang for den runde. (dvs. at hvis en deltager konkurrerer i tre løb i runde 7 den 8. april 2020, tæller kun pointene i det sidste af de tre løb med).

1.8.           De endelige point for hver fase afgør hver deltagers placering i den "online rangliste" for den fase.

1.9.           Stjernespillere

1.9.1.   Jvf. afsnit 1.14.2 og 1.14.3 herunder kan deltagere registrere sig som stjernespillere, hvis de enten er:

1.9.1.1.    i top 200 i ranglisten for præ-sæsonen og/eller i top 200 på den online rangliste efter den foregående fase; eller

1.9.1.2.    i top 10 på den online rangliste for deres producent.

1.9.2.   Når en deltager lever op til en betingelserne i afsnit 1.14.1 af dette Schedule 2, modtager de en notifikation i spillet, der fortæller, at de har kvalificeret sig. Når de har modtaget denne notifikation, kan deltagerne registrere sig som stjernespiller på gran-turismo.com. Det er deltagerens ansvar aktivt at registrere sig som stjernespiller.

1.9.3.   Registrerede stjernespillere (herefter kaldet "stjernespillere") får en kørervurdering på "S" og kvalificerer sig til at deltage i "Top 16 Superstars"-løbet, der er beskrevet i afsnit 1.15 af dette Schedule 2.

1.9.4.   Udover stjernespillerens PSN ID vises også spillerens rigtige navn ved offentliggørelsen af "Top 16 Superstars-løbene".

1.9.5.   Når en deltager har fået en stjernespiller-kørervurdering, gælder vurderingen af deres kørerprofil kun for en efterfølgende fase af Online Series.

1.10.           Top 16 Superstars-løb

1.10.1. Top 16 Superstars-løb finder sted med jævne mellemrum i løbet af Online Series. I overensstemmelse med afsnit 1.3 er Superstars-løb markeret med en * i løbsprogrammet i afsnit 1.2.

1.10.2. Deltagerne, der konkurrerer i "Top 16 Superstars"-løbene, har mulighed for at vinde bonuspoint i Online Series.

1.10.3. Hver deltager skal være stjernespiller for at deltage i et "Top 16 Superstars"-løb.

1.10.4. Deltagerne kan tilmelde sig et "Top 16 Superstars"-løb indtil 15 minutter før hvert løbs planlagte start.

1.10.5. For hvert "Top 16 Superstars"-løb bliver de 16 højest rangerende stjernespillere, der har tilmeldt sig det relevante løb, udvalgt til at deltage. Denne ranginddeling kan være baseret på hver deltagers kørervurdering eller det samlede antal point optjent i den gældende sæson. Den måde, stjernespillere rangeres på i forhold til "Top 16 Superstars"-løb, skal defineres før starten af hvert "Top 16 Superstars"-løb.

1.10.6. I Manufacturer Series kan der ikke være mere end to (2) stjernespillere fra hver producent, der kan køre i et "Top 16 Superstars"-løb.

1.10.7. Hvis der før starten på et "Top 16 Superstars"-løb er blevet valgt færre end 16 stjernespillere, gælder begrænsningerne i afsnit 1.10.5 og 1.10.6 ikke længere. Stjernespillere bliver derefter udvalgt på baggrund af deres onlinerang, hvis det er relevant.

1.11.           Efter fase 1 (eller runde 10) går en (1) deltager videre til Manufacturer Series World Tour 2 Live Event, hvis deres producent og region bliver valgt (som beskrevet i afsnit 3 af denne Schedule 2) (en "World Tour-finalist").

1.12.           Efter fase 2 (eller runde 20) går en (1) deltager videre til Manufacturer Series World Tour 3 Live Event, hvis deres producent og region bliver valgt (som beskrevet i afsnit 3 af denne Schedule 2) (en "World Tour-finalist").

1.13.           Efter fase 3 (eller runde 30) går en (1) deltager videre til Manufacturer Series World Tour 4 Live Event, hvis deres producent og region bliver valgt (som beskrevet i afsnit 3 af denne Schedule 2) (en "World Tour-finalist").

1.14.           Efter fase 4 (eller runde 40) går en (1) deltager videre til Manufacturer Series World Tour 5 Live Event, hvis deres producent og region bliver valgt (som beskrevet i afsnit 3 af denne Schedule 2) (en "World Tour-finalist") og (b) Manufacturer Series World Final, hvis deres producent og region bliver valgt (en "World-finalist").

1.15.           Manufacturer Series World Tour-finalisterne vinder:

1.15.1. en invitation til at deltage i den næste World Tour Live Event (som defineret i afsnit 2.1 af Schedule 2); og

1.15.2. underlagt accept af invitationen:

1.15.2.1. flybilletter på økonomiklasse tur-retur, bus- eller togbilletter til World Tour Live Event (efter arrangørens valg);

1.15.2.2. indkvartering, mens World Tour Live Event står på (arrangøren vælger indkvarteringen);

1.15.2.3. transport til og fra lufthavnen, busterminalen eller togstationen (efter behov) til indkvarteringen på ankomst- og afgangstidspunkterne;

1.15.2.4. transport mellem indkvarteringen og World Tour Live Event; og

1.15.2.5. alle måltider i løbet af det relevante World Tour Live Event.

Oplysninger om rejse og indkvartering bekræftes af arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren via e-mail efter afslutningen af hver fase (som skitseret i afsnit 1.2) (samlet "Online Series-præmierne", hver af dem en "Online Series-præmie"). Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren kontakter Manufacturer Series World Tour-finalisterne via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen til Manufacturer Series. 

1.16.           Manufacturer Series World Tour-deltagere vinder også et trofæ.

1.17.           Manufacturer Series World-finalisterne vinder:

1.17.1. en invitation til at overvære og deltage i Manufacturer Series World-finalen; og

1.17.2. underlagt accept af invitationen:

1.17.2.1.    flybilletter på økonomiklasse tur-retur, bus- eller togbilletter til World-finalen (efter arrangørens valg);

1.17.2.2.    indkvartering, mens World-finalen står på (arrangøren vælger indkvarteringen);

1.17.2.3.    transport til og fra lufthavnen, busterminalen eller togstationen (efter behov) til indkvarteringen på ankomst- og afgangstidspunkterne;

1.17.2.4.    transport mellem indkvarteringen og World-finalen; og

1.17.2.5.    alle måltider i løbet af World-finalen.

1.18.           Hver World Tour-finalist og/eller World-finalist skal straks acceptere invitationen til Manufacturer Series World Tour og/eller Manufacturer Series World-finalen. Vinderen skal svare på arrangørens e-mail inden for to (2) uger fra arrangøren har sendt den og hver World Tour-finalist og/eller World-finalist skal opgive sit fulde navn, adresse og fødselsdato. Bemærk: hvis en deltagers adresse ikke er i det deltagerland, som de spiller for, risikerer deltageren at blive diskvalificeret.

1.19.           Præmierne i afsnit 1.17 er "World Tour-præmierne".

2.              Manufacturer Series World Tour Live Events

2.1.           Manufacturer Series World Tour Live Events er fem (5) arrangementer, hvor World Tour-finalisterne kører om kap for at finde Manufacturer Series World Tour-vinderne (hver af dem et "Manufacturer Series World Tour Live Event").

2.2.           Manufacturer Series World Tour Live Event finder sted på et tidspunkt og et sted valgt af arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren, hvorom der vil blive oplyst via e-mail efter hver fase. Manufacturer Series World Tour Live Events forventes at finde sted i februar, maj, juli, september, oktober og november 2020 i forskellige byer over hele verden.

2.3.           Reglerne for hvert Manufacturer Series World Tour Live Event bliver fastlagt af Polyphony Digital, før hver begivenhed begynder.

2.4.           Manufacturer Series World Tour-finalisterne vil være:

World Tour 1: 36 deltagere udvælges blandt konkurrenter, der har deltaget i Manufacturer Series-løb til World Final-begivenheden i 2019 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (der blev afholdt 22.-24. november 2019 i Monaco).

World Tour 2: 36 deltagere, der kvalificerer sig efter fase 1 (runde 10) (som beskrevet i afsnit 1.11 herover).

World Tour 3: 36 deltagere, der kvalificerer sig efter fase 2 (runde 20) (som beskrevet i afsnit 1.12 herover).

World Tour 4: 36 deltagere, der kvalificerer sig efter fase 3 (runde 30) (som beskrevet i afsnit 1.13 herover).

World Tour 5: 36 deltagere, der kvalificerer sig efter fase 4 (runde 40) (som beskrevet i afsnit 1.14 herover).

2.5.           Producenter, der deltager i Manufacturer Series World Final 2020, modtager point til den overordnede rangliste, ud fra den placering som World Tour-deltagerne, der kørte for dem, fik under hele Manufacturer Series World Tour Live Events:

·        Førstepladsen: 3 point

·        Andenpladsen: 2 point

·        Tredjepladsen: 1 point

3.             Valg af World Tour-finalister og World-finalister

3.1.           Valg af World Tour-finalister og World-finalister afgøres af en kombination af følgende kriterier:

3.1.1.     topscorer-deltagere (de "repræsentative kørere");

3.1.2.     de 12 bedste producenter (udvalgt i overensstemmelse med afsnit 3.3);

3.1.3.     de tre repræsentative regioner (som defineret i afsnit 3.6).

3.2.           I alt tre (3) World Tour- eller World-finalister bliver udvalgt til at repræsentere hver producent til en World Tour Live Event og/eller World-finalen; hver fra en repræsentativ region.

3.3.           I alt 12 producenter konkurrerer til hver World Tour Live Event, udvalgt efter følgende kriterier (vigtigste først) ("top 12 producenter"):

3.3.1.   konkurrencens officielle producentpartner eller "Works Team"; og

3.3.2.   den globale producent-rangliste (som defineret i afsnit 3.4 herunder).

3.4.           Efter hver fase etableres en "global producentrangliste" med følgende proces:

3.4.1.   De producenter, der repræsenteres af deltagere med de fleste point efter hver runde i en fase får tildelt producentrangpoint i henhold til nedenstående tabel for at oprette en regional producentrangliste, som følge:           

Producentrangliste

Producentrangpoint

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2.   Den regionale producentrangliste for hver fase afgøres ud fra en sammentælling af producentrangpointene, som tildeles hver producent efter en serie af runder i hver fase som følge:

Fase 1: Den regionale producentrang for hver producent tælles ud fra de tre (3) bedste runder ud af ti (10) runder (kumulativt fra runde 1 til runde 10).

Fase 2: Den regionale producentrang for hver producent tælles ud fra de fem (5) bedste runder ud af (20) runder (kumulativt fra runde 1 til runde 20).

Fase 3: Den regionale producentrang for hver producent tælles ud fra de otte (8) bedste runder ud af (30) runder (kumulativt fra runde 1 til runde 30).

Fase 4: Den regionale producentrang for hver producent tælles ud fra de ti (10) bedste runder ud af (40) runder (kumulativt fra runde 1 til runde 40).

3.4.3.   Efter hver fase beregnes den regionale producentrangliste for alle fem (5) regioner. De tre (3) regioner med de højeste regionale producentrangeringer for hver producent tælles for at afgøre den "globale producentrangliste".

3.5.           Efter hver fase beregnes den globale producentrangliste og de top 12 producenter findes. Denne publiceres på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ og under "Sport"-sektionen i spillet.

3.6.           De tre (3) regioner, der har fået flest regionale producentrangpoint (hver en "repræsentantregion") for hver af Top 12-producenterne går videre til en World Tour Live Event eller World-finaler.

3.7.            Hvis to eller flere repræsentative kørere fra forskellige producenter har lige mange point, når runden er slut, bliver producentrangpointene ligeligt fordelt til de forskellige producenter.

3.8.           Hvis to eller flere producenter har lige mange point på den globale producentrangliste, bestemmer følgende kriterier, hvilken producent går videre:

a)     producenten med de højeste producentrangpoint i alle fem regioner;

b)     producenten med de højeste producentrangpoint i alle fem regioner og alle runder;

c)     hvis der stadig ikke er fundet en vinder, bliver det den producent, der har det højeste antal deltagerregistreringer, når den relevante fase er slut i den pågældende Manufacturer Series.

3.9.            Hvis to eller flere regioner har lige mange point på den globale producentrangliste, bestemmer følgende kriterier, hvilken region går videre:

a)     regionen med de højeste producentrangpoint i alle fem runder; og

b)     i tilfælde af lige point, bliver det regionen med flest producentrangpoint i en enkelt runde; og

c)     hvis der stadig ikke er fundet en vinder, bliver det regionen med den repræsentative kører, der fik flest point.

3.10.           Hvis en Live Event- eller World-finalist bliver forhindret i at deltage i en World Tour Live Event eller World-finalerne, bliver deltageren, der repræsenterer den samme producent med den højeste fase-placering fra regionen med næstflest rangpoint inviteret til at blive en World Tour-finalist eller World-finalist og vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren. Hvis der ikke findes en erstatning i regionen på fjerde- og femtepladsen, vælges den deltager, der repræsenterer den samme producent med den næsthøjeste faseplacering fra samme region som den oprindeligt valgte deltager.

3.11.            World Tour- og World-finalisterne får besked om valget efter afslutningen af Online Series og kan vælge at gøre krav på deres præmie på det tidspunkt. Arrangøren sender oplysninger om Live Events via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen.