playstation.com

Juridisk info

Betingelser og vilkår

FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (del 2)”-konkurrencen

EMEA-regionen

Krav til konkurrencedeltagelse

1.                FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (del 2)-konkurrencen (“Konkurrencen”) består af to (2) forskellige mesterskaber (hvert et “mesterskab”):

a.  FIA GT Championships Nations Cup (herefter kaldet “Nations Cup”): Nations Cup er et mesterskab, hvor lande og territorier konkurrerer om sejren. En spillers land og territorie besluttes automatisk ud fra vedkommendes PSN-kontos land/territorie. Der er ingen begrænsninger på oprindelseslandet for de biler, der køres i; og

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (herefter kaldet “Manufacturer Series”): Manufacturer Series er et mesterskab, hvor deltagerne kører i biler fra en bestemt producent. Deltagerne kører om at blive de bedste kørere for deres producent og skal derefter køre mod deltagere, der repræsenterer andre producenter. Deltagerne vælger deres producent ud fra en forudbestemt liste med 25 producenter.

Denne konkurrence følger "FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrencen (EMEA-regionen), der fandt sted mellem 25. april 2020 og 8. august 2020. Detaljer for hvert mesterskab angives i Schedule 1 (Nations Cup) og Schedule 2 (Manufacturer Series) respektivt. 

2.                Nations Cup-deltagere:

a.  Tolv (12) deltagere fra EMEA-regionen, som deltog i "FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrencen (EMEA-regionen), der fandt sted mellem 25. april 2020 og 8. august 2020, bliver inviteret til at deltage i Online Regional-finalen for EMEA-regionen.

b.  Fire (4) pladser i Online Regional-finalen for EMEA-regionen bliver reserveret til de højest rangerede spillere, der deltager i Extra Stage for Nations Cup. Extra Stage er åben for alle kvalificerede deltagere, undtagen de 12 som deltog i "FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrencen (EMEA-regionen), der fandt sted mellem 25. april 2020 og 8. august 2020.

c.  Vinderen af Nations Cup i "GT World Tour 2020 – Sydney"–konkurrencen, der fandt sted 14.-16. februar 2020, bliver inviteret til at deltage i Online World-finalen for Nations Cup.

3.                Manufacturer Series-deltagere:

a.  Deltagere udvalgt blandt dem, som deltog i "FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrencen (EMEA-regionen), der fandt sted mellem 25. april 2020 og 8. august 2020, bliver inviteret til at deltage i finalen for Manufacturer Series. Se Schedule 2 for flere oplysninger om udvælgelsen. Der er ingen Online Regional-finaler for Manufacturer Series.

4.                Krav for deltagelse: Konkurrencen er åben for personer, der lever op til alderskravet (som defineret herunder), og som bor i Østrig, Bahrain, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Libanon, Kuwait, Holland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og Ukraine (“deltagerlandene”), undtagen ansatte hos, agenter for, underleverandører til eller konsulenter for arrangøren (som defineret herunder) og deres nærmeste familie, arrangørens søsterselskaber og alle andre, der har professionel tilknytning til konkurrencen (“deltagere”). Deltagerlandene udgør sammen EMEA-regionen.

5.                Minimumsalderen er 18 år for deltagere, der bor i Østrig, Bahrain, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Libanon, Holland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweitz, Tyrkiet, Storbritannien og Ukraine, og 21 år for deltagere, der bor i Saudi-Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater (“minimumsalderen”).

6.                Deltagere kan blive bedt om at dokumentere, at de er kvalificerede til at deltage i konkurrencen. Hvis en deltager ikke er i stand til at levere den anmodede dokumentation, har arrangøren ret til at diskvalificere deltageren fra konkurrencen og/eller tilbageholde præmien.

7.                Konkurrencen begynder den 15. oktober 2020 kl. 06:00 GMT ("åbningsdatoen") og lukker den 6. december 2020 kl. 23:59 GMT ("lukningsdatoen").  Se Schedule 1 og Schedule 2 for flere oplysninger.  Perioden fra åbningsdatoen til og med lukningsdatoen kaldes “konkurrenceperioden”.

8.                For at kunne deltage i konkurrencen, Nations Cup og Manufacturer Series skal deltagere: (1) udfylde GT Sport Mode-tilmeldingsformularen, som bliver givet til deltagerne, når de vælger “Sport Mode" i spillet; (2) vælge, i løbet af konkurrenceperioden, de mesterskabsbegivenheder, som de ønsker at køre, før hvert løb er fastlagt, og (3) acceptere konkurrencens betingelser. Deltagere, der følger disse trin, vil blive anset som "tilmeldt".

9.                Deltagerne skal tilmelde sig konkurrencen ved at følge de nævnte anvisninger og inden den nævnte lukningsdato og tid. Brud på dette fører til udelukkelse.

10.             Konkurrencen er gratis at deltage i og kræver ikke noget køb, men deltagerne skal eje eller have adgang til en PlayStation®4-konsol og et eksemplar af Gran Turismo™ Sport til PlayStation®4 (“spillet”). Deltagerne skal være aktive PlayStation®Plus-medlemmer i konkurrenceperioden. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne, at de vil være bundet af disse vilkår og betingelser, herunder vilkår for Schedule 1 og Schedule 2 (“vilkårene”).

11.             Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for de deltagere, der bor i deltagerlandene, undtagen Frankrig.

12.             Deltagere skal bruge deres konto til PlayStation™Network (“PSN”) for at deltage i konkurrencen. Deltagerens bopælsland er det samme land, som deres PSN-konto er registreret i. Tilmelding til PSN kræver accept af PSN's servicevilkår og PSN's fortrolighedspolitik. (http://eu.playstation.com/legal/).

13.             PlayStation®Plus-medlemskabet (“PS Plus”) er kun tilgængeligt for PSN-kontoindehavere med adgang til PlayStation™Store (“PS Store”) og højhastighedsinternet.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og lande- og sprog-restriktioner. PS Plus-indhold og -ydelser varierer efter abonnentens alder. Brugerne skal være mindst 7 år, og brugere under 18 skal have forældres samtykke, bortset fra brugere i Tyskland, der skal være mindst 18 år gamle. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i bestemte spil kan tilbagekaldes med fornuftigt varsel - eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-medlemskab er fortløbende og bliver beregnet månedligt, i kvartalet eller årligt afhængig af, hvilket abonnement man har købt til den aktuelle PS Store-pris, medmindre medlemskabet afbrydes. Gratis prøver på PS Plus bliver til et månedligt abonnement, medmindre medlemskabet afbrydes. Fulde gældende betingelser: PSN-servicevilkår på eu.playstation.com/legal.

14.             Det er forbudt for deltagerne at oprette flere kontoer for at konkurrere eller øge deres chancer for at kvalificere sig til eller gå videre i konkurrencen eller forstyrre andre deltageres præstationer under et løb. Det er også forbudt at bede en anden konkurrere på vegne af deltageren eller med vilje bytte placeringer i løbet af et løb.  I disse tilfælde forbeholder arrangøren sig retten til at diskvalificere sådanne deltagere.

15.             Konkurrencens vindere er defineret i Schedule 1 (Nations Cup) og Schedule 2 (Manufacturer Series) i overensstemmelse med det relevante mesterskabssystem (hver af dem er "vindere"). Konkurrencens andenpladser er defineret i Schedule 1 (Nations Cup) og Schedule 2 (Manufacturer Series) i overensstemmelse med det relevante mesterskabssystem (hver af dem får "andenpladser").

16.             Præmierne er defineret i Schedule 1 (Nations Cup) og Schedule 2 (Manufacturer Series), hvis det er relevant, og de skal accepteres som skrevet og kan ikke stilles i bero, overføres eller sælges igen. Der er ingen kontante alternativer, men arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte enhver præmie med en præmie med en tilsvarende værdi. Medmindre andet angives, indeholder præmier ikke overførsler, lommepenge og andre udgifter (herunder måltider eller personlige udgifter, opgraderinger osv.), som vinderen udelukkende er ansvarlig for. Hvis præmien indeholder en udlandsrejse, har vinderen ansvar for at sikre sig de korrekte rejsedokumenter (pas, visum og andet), og at de er i stand til at rejse på de gældende rejsedatoer. Hvis vinderen ikke er i stand til at fremvise de påkrævede rejsedokumenter til de relevante rejsedatoer, har arrangøren ret til at diskvalificere vinderen fra konkurrencen og/eller tilbageholde præmien.

17.             Hver vinder og hver andenplads skal muligvis betale skat af enhver vunden præmie i overensstemmelse med deres jurisdiktions skattelovgivning og vil blive holdt ansvarlig for enhver skattepligt.

18.             Hvis vinderen ikke gør krav på sin præmie inden for det angivne tidsrum og i henhold til de nævnte forhold bliver vinderens krav ugyldiggjort, og arrangøren forbeholder sig retten til at tilbyde præmien til den næstbedst kvalificerede deltager i overensstemmelse med vilkårene. Hvis præmien skal modtages indenfor en stram tidsplan, og det er vigtigt at finde en vinder hurtigt, vil der muligvis være angivet en dato i konkurrencens vilkår, hvor vinderen bliver kontaktet af arrangøren via den e-mailadresse, som vinderen har opgivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen for det pågældende Championship. Arrangøren gør en rimelig indsats for at kontakte konkurrencens vinder(e). Hvis det ikke er muligt at kontakte vinderen inden den angivne dato, forbeholder arrangøren sig retten til at tilbyde præmien til den næstbedst kvalificerede deltager i overensstemmelse med vilkårene. Medmindre andet angives, er arrangøren ikke forpligtet på at tilbyde præmien til den næstbedst kvalificerede deltager, hvis vinderen ikke gør krav på præmien indenfor den nævnte dato og i overensstemmelse med konkurrencens instrukser.

19.             Arrangøren har ikke ansvar for, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke bliver korrekt registreret som følge af fejl på netværk, hardware eller software. Afsendelsesbevis accepteres ikke som kvitteringsbevis. Ingen applikationer fra agenter, tredjeparter, grupper eller computergenererede applikationer accepteres.

20.             Arrangøren er ikke erstatningspligtig ved tab, skade eller personskade, som en deltager pådrager som direkte eller indirekte følge af præmien og/eller konkurrencen. Arrangøren forsøger dog ikke at udelukke eller begrænse sin erstatningspligt ved dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed.

21.             Alle betingelser, garantier og repræsentationer, der udtrykkes direkte eller indirekte af loven eller på anden måde i relation til præmien og/eller konkurrencen, udelukkes fuldt ud i overensstemmelse med loven.

22.             Hvis nogen præmie ikke fungerer eller er beskadiget, når den modtages, skal arrangøren have skriftlig besked inden for syv (7) fra modtagelsen, ellers vil præmien blive anset som accepteret, som den er modtaget.  Dette påvirker ikke en vinders og/eller en andenplads' lovfæstede rettigheder (hvis sådanne findes).

23.             Hver vinder og andenplads accepterer at deltage i al rimelig markedsføring, som arrangøren ønsker. Vinder og andenplads bør tage kontakt til arrangøren, hvis de ønsker at afstå fra den pågældende markedsføring.

24.             Personlige oplysninger, som deltageren oplyser ved tilmelding til konkurrencen, opbevares og anvendes udelukkende af arrangøren, dennes gruppevirksomheder og leverandører for at administrere konkurrencen og ellers i overensstemmelse med arrangørens fortrolighedspolitik, som findes via: https://www.playstation.com/en-gb/legal/privacy-policy, og som deltageren har godkendt.

25.             Arrangøren kan efter forgodtbefindende publicere hver vinders og hver andenplads' navn på arrangørens hjemmeside(r). Hver vinder og hver andenplads' navn vil blive udleveret ved fornuftigt ønske til de individer, der medsender en selv-adresseret konvolut mærket "FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger fra lukningsdatoen. Hvis en vinder eller andenplads har indvendinger mod at få sit navn offentliggjort eller gjort tilgængelig, bedes de kontakte arrangøren. Vær opmærksom på, at arrangøren muligvis skal videreformidle disse oplysninger til en kontrolinstans.

26.             I tilfælde af enhver uenighed er arrangørens afgørelse endelig og vil ikke blive diskuteret.

27.             Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse konkurrencen, fuldkomment eller delvist, eller at ændre disse vilkår når som helst, hvis det vurderes som nødvendigt eller hvis omstændigheder uden for arrangørens kontrol kræver det.

28.             Hvis der er nogen grund til at tro, at disse vilkår er blevet overtrådt eller at andre ugyldige eller upassende oplysninger er blevet opgivet, forbeholder arrangøren sig ret til at afvise at behandle en deltagelse eller at tildele en præmie. Hvis en deltager ikke overholder disse vilkår, inklusive Schedule 1 og Schedule 2, eller bruger flere kontoer og/eller automatiske systemer til at deltage, bliver de udelukket fra konkurrencen og deres deltagelse bliver erklæret ugyldig.

29.             "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

30.             I så vid udstrækning, som det er tilladt af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og tolkes i overensstemmelse med Englands love og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal anses for at være indgået i England.

 

Tidsplan 1 – Nations Cup 2020 (del 2)

1.1             Nations Cup

1.2             Nations Cup foregår udelukkende online og består af følgende:

1.2.1        Extra Stage;

1.2.2        Online Regional-finale; og

1.2.3        Online World-finalen.

BEGIVENHED

DATOER

Extra Stage

15. oktober 2020 kl. 07:00 GMT – 26. oktober 2020 kl. 23:00 GMT

Online Regional-finale, EMEA

Lørdag 7. november 2020 07:00 – 23:59 CET

Online Regional-finale, Amerika

Søndag 8. november 2020 07:00 – 23:59 PST

Online Regional-finale, Asien/Oceanien

Lørdag 14. november 2020 07:00 – 23:59 JST

Online World-finale

Lørdag 5. december 07:00 GMT til søndag 6. december 23:59 GMT

 

1.                Extra Stage

1.1.           Deltagere, der ikke bliver udvalgt til at deltage i EMEA Online Stage i kraft af deres placering i “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrecen (EMEA-regionen), som foregik fra 25. april 2020 til 8. august 2020, kan deltage i Extra Stage for at sikre sig en plads i Online Regional-finalerne i EMEA-regionen.

1.2.           Fra 15. oktober 2020 kl. 06:00 GMT til 25. oktober 2020 kl. 23:59 GMT kan deltagere deltage i tidskørsel, lige så ofte de vil, for at opnå den hurtigste omgangstid. Alle deltagere kører i samme bil, på samme bane og under samme forhold. Deltagere kan se deres stilling i forhold til andre deltagere på en scoringstavle.

1.3.           Når Extra Stage slutter, vil de fire (4) højestplacerede deltagere fra EMEA-regionen, som ikke er blevet udvalgt via “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrecen (EMEA-regionen), som fandt sted fra 25. april 2020 til 8. august 2020, gå videre til Online Regional-finalen.

1.4.           BEMÆRK: Nations Cup Inviterede deltagere (defineret herunder) kan ikke deltage i Extra Stage.

2.                Online Regional-finale

2.1.           Online Regional-finalen for EMEA-regionen finder sted lørdag 7. november 2020 07:00 – 23:59 PST

2.2.           Tolv (12) deltagere fra EMEA, som deltog i "FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrencen (EMEA-regionen), der fandt sted mellem 25. april 2020 og 8. august 2020 og var vlandt de 12 bedste i Nations Cup Online Series Stages 1 til 3, bliver inviteret til at deltage i Online Regional-finalen for EMEA-regionen ("Inviterede Nations Cup-deltagere"). Fire (4) pladser i Online Regional-finalerne bliver reserveret til de højest rangerede deltagere, der deltager i Extra Stage for Nations Cup. Samlet "Online Regional-finalisterne".

2.3.           Der vil være højest tre (3) Online Regional-finalister pr. deltagerland ("landebegrænsningen") op til højst seksten (16) deltagere i alt fra EMEA-regionen. Når en deltager bliver nummer fire i deres deltagerland, går den næstbedst-placerede deltager fra et andet deltagerland videre til Online Regional-finalen for EMEA-regionen. Det betyder, at en deltager, der bliver nummer fire eller lavere blandt deltagerne fra deres deltagerland, ikke kan blive Online Regional-finalist, selvom de har fået flere point end en deltager, der kom i top 3 i et andet deltagerland.

2.4.           Hvis en Online Regional-finalist bliver forhindret i at deltage i Online Regional-finalen, bliver Online Regional-finalisten med den næsthøjeste online-placering inviteret til at blive Online Regional-finalist og vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc på vegne af arrangøren.

2.5.           Online Regional-finalister vil:

·        deltage i en række onlineløb i Gran Turismo™ Sport, som defineres af arrangøren og kommunikeres til Online Regional-finalisterne via e-mail senest en (1) uge før løbet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

·        have handsker på, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

·        fremvise pynteelementer, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

·        deltage i prøvesessioner hvis påkrævet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

·        deltage i løb med chaufførkameraer, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren og deltage i andre indholdsrelaterede aktiviteter som fx interviews via videochat, hvis påkrævet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren 

·        afholde sig fra at kommunikere om onlineløbene uden forudgående eksplicit tilladelse fra Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren (inklusive, men ikke begrænset til: streaming af løb, videregivelse af resultater mm)

·        følge retningslinjerne, som fastlagt af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren vedrørende billogoer, kørerlogoer, farvevalg til biler og andre løbsrelaterede indstillinger

·        bruge et Thrustmaster T-GT-rat og -pedalsæt

2.6.           Online Regional-finalister får point baseret på deres placering i hvert løb. Den enkelte deltagers point bliver lagt til deres samlede score. De Online Regional-finalister med det højeste antal samlede point, når alle løb er gennemført, bliver vinderen af Online Regional-finalen for EMEA-regionen.

2.7.           Point til placeringen i Online World-finalen bliver tildelt vinderen og de højeste placeringer i Online Regional-finalen for EMEA-regionen som følger:

1.-plads: 8 point. 2.-plads: 7 point. 3.-plads: 6 point. 4.-plads: 5 point. 5.-plads: 4 point. 6.-plads: 3 point. 7.-plads: 2 point. 8.-plads: 1 point.

2.8.           Point til placeringen i Online World-finalen bliver tildelt vinderen og de højeste placeringer i Gran Turismo World Tour Sydney fra den 15. til den 17. februar som følger:

1.-plads: 3 point. 2.-plads: 2 point. 3.-plads: 1 point

2.9.           Vindere og højeste placeringer i Online Regional-finalen vinder: 1.-plads: et trofæ. 2.-plads: et trofæ. 3.-plads: et trofæ

2.10.        Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren kontakter vidnere og højeste placeringer via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen til Nations Cup.

3.               Online World-finale

3.1.           Online World-finalen, et onlineløb, foregår den 5. og 6. december 2020.

3.2.           Nation’s Cup-vinderen af Sydney World Tour 2020, som blev afviklet i “GT World Tour 2020 – Sydney” Competition bliver inviteret til at deltage i Online World-finalen. (“Inviteret World Tour-deltager”). Den inviterede World Tour-deltager får selskab af de 15 deltagere, som opnåede højeste placering på onlineranglisten under Online Regional-finalen for regionerne EMEA, Asien/Oceanien og Amerika som følger: De 8 bedst placerede fra Online Regional-finalen for EMEA-regionen, de 4 bedst placerede fra Amerika-regionen og de 3 bedst placerede fra Asien/Oceanien-regionen. Samlet "Online World-finalisterne".

3.3.           Hvis en Online World-finalist bliver forhindret i at deltage i Online World-finalen, bliver Online Regional-finalisten fra sammer region med den næsthøjeste online-placering inviteret til at blive Online World-finalist og vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc på vegne af arrangøren.

3.4.           Online World-finalister vil:

·        deltage i en række onlineløb i Gran Turismo™ Sport, som defineres af arrangøren og kommunikeres til Online Regional-finalisterne via e-mail senest en (1) uge før løbet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

·        have handsker på, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

·        fremvise pynteelementer, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

·        deltage i prøvesessioner hvis påkrævet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

·        deltage i løb med chaufførkameraer, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren og deltage i andre indholdsrelaterede aktiviteter som fx interviews via videochat, hvis påkrævet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren 

·        afholde sig fra at kommunikere om onlineløbene uden forudgående eksplicit tilladelse fra Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren (inklusive, men ikke begrænset til: streaming af løb, videregivelse af resultater mm)

·        følge retningslinjerne, som fastlagt af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren vedrørende billogoer, kørerlogoer, farvevalg til biler og andre løbsrelaterede indstillinger

·        bruge et Thrustmaster T-GT-rat og -pedalsæt

3.5.           Online World-finalister deltager i en række løb. Point bliver tildelt på baggrund af resultaterne af de løb. En endelig ranglisteplacering, der medregner point fra Sydney World Tour og/eller Online Regional-finaler, vil afgøre vindere og de øvrige topplaceringer

3.6.           Vindere af Online World-finalen får et trofæ for hver top 3-placering i Nations Cup samt et trofæ for hvert medlem af et producentteam på top 3.

3.7.           Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren sender oplysninger om Online World-finalen til Online World-finalisterne via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen til Nations Cup.

4.                Udsendelser fra Online Regional-finalen og Online World-finalen

4.1.           Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de vil tillade arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren at inkludere optagelser af deres spil samt deres billede/lighed i udsendelser fra Online Regional-finalen og Online World-finalen og sociale medier eller blog-opslag i forbindelse med konkurrencen og efterfølgende års Gran Turismo Championships globalt. Kontakt arrangøren for at tilbagekalde denne tilladelse.

4.2.           Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de ikke vil kommunikere om konkurrencen, inklusive, men ikke begrænset til, kommunikation om resultater, distribering af billeder/video af løb, streaming af løb osv.

 

Program 2 – Manufacturer Series 2020 (Del 2)

1.      Manufacturer Series

1.1   Manufacturer Series foregår udelukkende online og består af følgende: Online World-finalen.

2.      Valg af Online World-finalisterne

2.1.   Valg af Online World-finalister afgøres af en kombination af følgende kriterier:

2.1.1.      topscorer-deltagere (de "repræsentative kørere");

2.1.2.      de 12 bedste producenter (udvalgt i overensstemmelse med afsnit 2.3);

2.1.3.      de tre repræsentative regioner (som defineret i afsnit 2.6).

2.2.   I alt tre (3) Online World-finalister bliver udvalgt til at repræsentere hver producent i Online World-finalen; hver fra en repræsentativ region.

2.3.   I alt 12 producenter konkurrerer i Online World-finalen, udvalgt efter følgende kriterier (vigtigste først) ("top 12 producenter"):

2.3.1.     konkurrencens officielle producentpartner eller "Works Team"; og

2.3.2.     den globale producent-rangliste (som defineret i afsnit 3.4 herunder).

Efter afslutningen på Manufacturers Series Online Series (som var del af “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”-konkurrecen (EMEA-regionen),  og fandt sted 25. april 2020 og 8. august 2020, blev en “global producent-rangliste" oprettet.

2.4.   Efter hver fase beregnes den regionale producentrangliste for alle fem (5) regioner, defineret i Manufacturers Series Online Series. De tre (3) regioner med de højeste regionale producentrangeringer for hver producent tælles for at afgøre den "globale producentrangliste".

               https://www.gran-turismo.com/gb/gtsport/sportmode/championship/2256/manufacturer_ranking'

2.5.   De tre (3) regioner, der har fået flest regionale producentrangpoint (hver en "repræsentantregion") for hver af Top 12-producenterne går videre til Online World-finalen.

2.6.   Hvis to eller flere repræsentative kørere fra forskellige producenter har lige mange point, når runden er slut, bliver producentrangpointene ligeligt fordelt til de forskellige producenter.

2.7.   Hvis to eller flere producenter har lige mange point på den globale producentrangliste, bestemmer følgende kriterier, hvilken producent går videre:

a)     producenten med de højeste producentrangpoint i alle fem regioner;

b)     producenten med de højeste producentrangpoint i alle fem regioner og alle runder;

c)      hvis der stadig ikke er fundet en vinder, bliver det den producent, der har det højeste antal deltagerregistreringer, når den relevante fase er slut i den pågældende Manufacturer Series.

2.8.   Hvis to eller flere regioner har lige mange point på den globale producentrangliste, bestemmer følgende kriterier, hvilken region går videre:

a)     regionen med de højeste producentrangpoint i alle fem runder; og

b)     i tilfælde af lige point, bliver det regionen med flest producentrangpoint i en enkelt runde; og

c)      hvis der stadig ikke er fundet en vinder, bliver det regionen med den repræsentative kører, der fik flest point.

2.9.       Hvis en Online World-finalist bliver forhindret i at deltage i Online World-finalen, bliver deltageren, der repræsenterer den samme producent med den højeste fase-placering fra regionen med næstflest rangpoint inviteret til at blive en Online World-finalist og vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren. Hvis der ikke findes en erstatning i regionen på fjerde- og femtepladsen, vælges den deltager, der repræsenterer den samme producent med den næsthøjeste faseplacering fra samme region som den oprindeligt valgte deltager.

2.10.    Online World-finalisterne får besked om deres kvalifikation den 28. november 2020.

3.           Online World-finale

3.1.       Online World-finalister vil:

3.1.1.deltage i en række onlineløb i Gran Turismo™ Sport, som defineres af arrangøren og kommunikeres til Online Regional-finalisterne via e-mail senest en (1) uge før løbet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.1.2.have handsker på, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.1.3.fremvise pynteelementer, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.1.4.deltage i prøvesessioner hvis påkrævet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.1.5.afholde sig fra at kommunikere om onlineløbene uden forudgående eksplicit tilladelse fra Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren (inklusive, men ikke begrænset til: streaming af løb, videregivelse af resultater mm)

3.1.6.følge retningslinjerne, som fastlagt af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren vedrørende billogoer, kørerlogoer, farvevalg til biler og andre løbsrelaterede indstillinger

3.1.7.bruge et Thrustmaster T-GT-rat og -pedalsæt

3.2.       Online Regional-finalister deltager i en række løb. Point bliver tildelt på baggrund af resultaterne af de løb

3.3.       Antal point for hvert producentteam afgør, hvem der vinder, og hvem der indtager de følgende pladser

3.4.       Point til placeringen i Online World-finalen bliver tildelt det vindende producentteam og de højeste placeringer i Gran Turismo World Tour Sydney fra den 15. til den 17. februar som følger:

1.-plads: 3 point. 2.-plads: 2 point. 3.-plads: 1 point

3.5.       Vindere af Online World-finalen får et trofæ for hvert af de 3 medlemmer af producentteams på 1., 2. og 3.-pladsen

3.6.        Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren sender oplysninger om Online World-finalen til Online World-finalisterne via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen til Manufactures Series.

4.      Udsendelser fra Online Regional-finalen og Online World-finalen

4.1.   Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de vil tillade arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren at inkludere optagelser af deres spil samt deres billede/lighed i udsendelser fra Online Regional-finalen og Online World-finalen og sociale medier eller blog-opslag i forbindelse med konkurrencen og efterfølgende års Gran Turismo Championships globalt. Kontakt arrangøren for at tilbagekalde denne tilladelse.

4.2.   Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de ikke vil kommunikere om konkurrencen, inklusive, men ikke begrænset til, kommunikation om resultater, distribering af billeder/video af løb, streaming af løb osv.