PlayStation.com

Juridisk info

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – særlige regler for konkurrencen "FIA Gran Turismo™ Championship 2018"

 

1.             Konkurrencen "FIA Gran Turismo™ Championship 2018" ("konkurrencen") er åben for personer, som overholder minimumsaldersgrænsen (som defineret nedenfor), og som er bosiddende i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Kuwait, Libanon, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, UAE, Ungarn og Østrig ("deltagerlande") undtagen medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret nedenfor) og deres nærmeste familier, arrangørens tilknyttede selskaber og alle andre med forbindelse til konkurrencen ("deltagere"). Minimumsaldersgrænsen er 18 år eller ældre for deltagere, som er bosiddende i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Libanon, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig og 21 år eller ældre for personer bosiddende i Kuwait, Saudi-Arabien og UAE. Nærværende vilkår (som defineret nedenfor) gælder for deltagere, der er bosiddende i alle andre deltagerlande end Frankrig.

2.             Konkurrencen åbner for bidrag den 20. juni 2018 kl. 17.45 dansk tid ("startdato") og lukker for bidrag den 8. september 2018 kl. 00.59 dansk tid ("slutdato").  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

3.             Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at deltage i konkurrencen, og den er ikke købsbetinget, men deltagerne skal eje eller have adgang til en PlayStation®4 og et eksemplar af Gran Turismo™ Sport til PlayStation®4 ("spil"). Deltagere skal være aktive PlayStation®Plus-medlemmer i konkurrenceperioden. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

4.             De gældende regler for konkurrencen er angivet i Bilag 1.

5.             Tilmelding til PlayStation™Network ("PSN") forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale og PSN Fortrolighedspolitik. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie, hvis relevant (som defineret herunder).

7.             Der er seksoghalvtreds (56) vindere (hver især en "vinder") som følger:

(a)   Seksten (16) finalister i fabriksmesterskaberne (som defineret i paragraf 5.5 i Tabel 1)

(b)   Tredive (30) Nations Cup-verdensfinalister [RT1] (som defineret i paragraf 5.5 i Bilag 1),

(c)   Ti (10) Nation cup verdens finalister (som defineret i paragraf 4.9 i Bilag 1) hvilket vil inkludere EMEA Nations Cup Regional Vinner og to (2) næstbedste (som defineret i paragraf 4.8 i Bilag 1)

Hver vinder og andenpræmievinder vælges på den måde, som er anført i Bilag 1.

8.             Nations Cup-verdensfinalisterne underrettes om deres udvælgelse ved et EMEA Regional Nations Cup-finalearrangement og kan vælge at modtage deres ("præmie") på det tidspunkt. Arrangøren underretter finalisterne i fabriksmesterskaberne om deres udvælgelse ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er oplyst i GT Sport Mode-registreringsformularen inden for to (2) uger efter slutdatoen. Arrangøren udsender oplysninger til vinderne om FIA World Final Live Event (som defineret i paragraf 10 (a)) og omkring EMEA Regional Nations Cup-finalerne via e-mail til den e-mailadresse, der er oplyst i GT Sport Mode-registreringsformularen.

9.             For at kunne modtage præmien (som defineret nedenfor) ved FIA World Final Live Event (som defineret i paragraf 10(a)) skal hver af vinderne svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for to (2) uger fra den dato, hvor vinderen modtager arrangørens e-mail. Vinderen skal oplyse sit fulde navn og fødselsdato.  Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen. I modsat fald kan en vinder blive diskvalificeret.

10.           Hver Manufacturer Series  og Nation Cup finalist får:

(a)   En invitation til at medvirke ved og deltage i "Gran Turismo™ Championships World Final ", som er et livearrangement, hvor Nations Cup World Finals 2018 og Manufacturer Series afholdes

(b)   Flybilletter tur-retur på økonomiklasse, bus- eller togbilletter til FIA World Final-livearrangementet (alt efter, hvad der måtte være mest belejligt efter arrangørens eget valg) og

(c)   Indlogering under Gran Turismo™ Championships World Final (efter arrangørens eget valg)

Ud over invitationselementet i præmien, der er defineret ovenfor, vinder EMEA Regional Nations Cup-finalevinderen også (d) et trofæ.

 Hver af Nations Cup Regional Finalist vil vinde:

(e) En invitation til at besøge og deltage i EMEA Nations Cup Regional Final Live Event (som defineret i paragraf 4.5 Bilag 1)

(f) Flybilletter tur-retur på økonomiklasse, bus- eller togbilletter til FIA World Final-livearrangementet (alt efter, hvad der måtte være mest belejligt efter arrangørens eget valg) og

(g)Indlogering under EMEA Nations Cup Regional Final Live Event (efter arrangørens eget valg)

Information vedrørende rejse og indkvartering skal blive konfimeret af arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc på vegne af arrangøren med email efterfølgende slutningen af season 3 (som angivet i paragraf 1)

(sammenlagt ”Præmierne” hver især en ”Præmie”)

11.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig imidlertid ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

12.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

13.          PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for SEN kontoindehavere med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers.  PS Plus-abonnementet bliver automatisk fornyet ved abonnementsperiodens udløb til den aktuelle PS Store-pris.  Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på eu.playstation.com/legal.

14.          I tilfælde af en uenighed er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

15.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

16.          Hvis en præmie viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke en vinders og/eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

17.          Hver vinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

18.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i paragrafferne 3, 5, 6, 9 og/eller Bilag 1, eller hvis vedkommende bruger flere konti og/eller et automatisk system til at deltage, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

19.          Hver vinder og andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

20.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre navne på vindere og andenpræmievindere på arrangørens website(s). Vinderens og hver andenpræmievinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimelig anmodning til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "FIA Gran Turismo Championship 2018" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

21.          De generelle regler er gældende for konkurrencen.  Klik her for at se de generelle regler.

22.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

23.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.

 

Skema 1

1.         Følgende to mesterskaber indgår i FIA Gran Turismo Championship 2018:

1.1        FIA GT Championship Nations Cup (i det følgende benævnt "Nations Cup"): Nations Cup er et mesterskab, hvor lande og lokaliteter konkurrerer om sejren. Landet og lokaliteten for en spillers tilhørsforhold besluttes automatisk af landet for vedkommendes Sony Entertainment Network-konto (SEN-konto). Der er ingen begrænsninger i oprindelseslandet for de biler, der køres i.

1.2        FIA GT Championship Manufacturer Series (i det følgende benævnt "Manufacturer Series"): Manufacturers Series er et mesterskab, hvor deltagerne kører i biler, der er fremstillet af én type producent. Deltagerne kører for at blive de bedste kørere for deres respektive producenter og kører derefter for at slå deltagere, som repræsenterer andre producenter. Deltagerne vælger deres producent ud fra en forudbestemt liste med femogtyve producenter.

2.         For at deltage i konkurrencen skal deltagerne udfylde GT Sport Mode-registreringsformularen, som udleveres til de deltagere, der vælger "GT Sport Mode" i spillet i konkurrenceperioden.

3.         Onlineserien

3.1        I henhold til paragraf 2 i dette Bilag 1 indgår deltagerne i konkurrencen ved at spille i onlineseriens løb via GT Sport Mode i selve spillet. Onlineserien består af tre sæsoner som følger:

3.1.1     Sæson 1 og sæson 2: I sæson 1 og 2 kan deltagerne køre for at forbedre deres kørerrangering, hvilket gør dem i stand til at opnå ekstra point til deltagelse i løb under selve konkurrencen. De point, der opsamles i sæson 1 og 2 bruges kun til at forbedre den enkelte deltagers kørerrangering og indgår ikke i en deltagers endelige score i onlineserien.

3.1.2     Sæson 3: Deltagerne skal deltage i løb i sæson 3 for at opnå point, der anvendes til at beregne deres samlede placering i onlineserien. Hver deltagers samlede placering bestemmer, om vedkommende går videre til næste runde i mesterskabet. Deltagernes endelige scorer beregnes som opsummeringen af de fem løb i sæson 3, hvor de har opnået flest point (i det følgende benævnt "endelige scorer"),

Deltagerne kan deltage i alle løb i alle sæsoner efter eget valg. Tidsplanen for hver sæson er beskrevet i paragraf 3.2 nedenfor.

3.2          Tidsplanen for onlineserien er som følger:

 

Datoer for løb i sæson 1

Datoer for løb i sæson 2

Datoer for løb i sæson 3

Runde 1

20. juni 2018

4. juli 2018

8. august 2018

Runde 2

23. juni 2018

7. juli 2018

11. august 2018

Runde 3

27. juni 2018

11. juli 2018

15. august 2018

Runde 4

30. juni 2018

14. juli 2018*

18. august 2018

Runde 5

N/A

18. juli 2018

22. august 2018

Runde 6

N/A

21. juli 2018

25. august 2018*

Runde 7

N/A

25. juli 2018

29. august 2018

Runde 8

N/A

28. juli 2018*

1. september 2018*

Runde 9

N/A

N/A

5. september 2018

Runde 10

N/A

N/A

8. september 2018*

3.3        Løbsdatoer, der er markeret med en * angiver de bedste 24 Superstar-løb (som beskrevet i paragraf 7 i dette Bilag 1).

3.4        Hver løbsdato repræsenterer to løb:

3.4.1     et (1) Manufacturer Series løb og

3.4.2     et (1) Nations Cup løb,

Hvert mesterskabs løb vil finde sted på forskellige tidspunkter på den angivne dato.

3.5        Deltagere vil blive belønnet points baseret på:            

             3.5.1 deres endelige position i hvert løb; og

             3.5.2 den gennemslitlige kører rating  af deltagerende de kører imod i hvert løb.

3.6        Under season 3, på hvert løbs dato, før begyndelsen af hvert løb, er deltagerere påkrævet at bekræfte om de har lyst til at deltage i Manufacturer Series løb eller Nation Cup løb. De point de tjener vil bidrage til deres samlede point til det gældende mesterskab, som er relevant. Deltagere kan vælge et mesterskab for hvert løb de deltager i, men må deltage i begge mesterskab på hver løbdag.

3.7        Gennem online serien, må deltagere kun deltage i Nation Cup, The manufacturers Series, eller både The Nation Cup og the Manufacturers Series samtidigt.  

4.         Regler og opbygning af Nations Cup

4.1          For at kunne indgå i Nations Cup skal deltagerne vælge Nations Cup før starten af mindst ét løb i sæson 3 (som anført i paragraf 3.6 i dette Bilag 1).

4.2          Deltagere vil blive tildelt point via hvad der er står i paragraf 3.5 og 3.6 i dete Bilag1

4.3          Efter onlinesæsonen fortsætter tredive (30) deltagere til EMEA Nations Cup Regional Finals (enkeltvist en "regional finalist"). Med udgangspunkt i landedeltagelsen, som defineret i 4.4, er de 30 regionale finalister deltagerne med de tredive (30) højeste endelige scorer.

4.4          Der kan være maks. tre (3) regionale finalister pr. deltagerland ("landedeltagelse"). Hvis en deltager er placeret som nummer fire i vedkommendes deltagerland, går deltageren med den næsthøjeste placering fra et andet deltagerland videre til EMEA Nations Cup Regional Finals. Det betyder, at en deltager, som er placeret som nummer 4 eller lavere blandt deltagere fra vedkommendes deltagerland, ikke kan blive regional finalist, selv om vedkommendes score er højere end en deltager blandt de 3 bedste i et andet deltagerland.

4.5        EMEA Nations Cup Regional Finals er et livearrangement, hvor The Regional Finalist skal holde et kapløb for at agøre EMEA Nations Cup Regional vinner. (”EMEA Nations Cup Regional Final Live Event”) EMEA Nations Cup Regional Final Live Event afholdes på en dato og et sted, der bekræftes af arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc på vegne af arrangøren via e-mail efter afslutningen af sæson 3.          

4.6        EMEA Nations Cup Regional Final forventes afholdt i oktober 2018. Regionale finalister indsamler point på den måde, der er fastsat af Polyphony Digital forud for påbegyndelsen af arrangementet.

4.7        Med udgangspunkt i landedeltagelsen, der er anført i paragraf 4.4, og i tilfælde af, at en regional finalist ikke kan deltage i EMEA Nations Cup Regional Final, kan den deltager med den næsthøjeste score fra sæson 3, som ikke allerede er en regional finalist, inviteres til at deltage i EMEA Nations Cup Regional Final og underrettes således af Polyphony Digital Inc.

4.8        "EMEA Regional Nations Cup Finals-vinderen" er den regionale finalist med den højeste score i alle gældende EMEA Nations Cup Regional Final-løb. "Andenpræmievinderne" er de regionale finalister med anden- og tredjehøjeste score i alle gældende EMEA Nations Cup Region Final-løb.

4.9        De ti (10) regionale finalister med det ti højeste scorer fra alle gældende EMEA Nations Cup Regional Final-løb (hver benævnt en "Nations Cup World-finalister") går videre til Nations Cup World Final. Nations Cup World Final afholdes som en separat konkurrence i løbet af, the Gran Turismo™ Championships World Final som forventes afholdt i november 2018. Vilkårene sendes til hver af Nations Cup World-finalisterne via e-mail forud for arrangementets afholdelse.

4.10      Hvis en Nations Cup World-finalist ikke kan deltage i Nations Cup World Final, kan den regionale finalist med den ellevtehøjeste score inviteres til at blive Nations Cup World-finalist og underrettes således af Polyphony Digital Inc.

5.         Regler og opbygning af fabriksmesterskaberne

5.1        Fabriksmesterskaberne er en global konkurrence med forskellige arrangører for andre deltagende lande en deltagerlandene.

5.2        For at medvirke ved fabriksmesterskaberne skal hver enkelt deltager:

5.2.1     Vælge én af femogtyve bilproducenter forud for deltagelse i vedkommendes første fabriksmesterskabsløb i løbet af onlinesæsonen. Hver deltager tildeles to biler, som tilhører vedkommendes valgte producent, og som vedkommende vil køre under resten af fabriksmesterskaberne.  Deltagere kan ikke ændre deres valgte producent eller deres tildelte biler, efter de har foretaget deres indledende valg i løbet af onlinesæsonen 2018 og

5.2.2     vælge the Manufacturer Series før starten af mindst ét løb. (som set i paragraf 3.6 i dette Bilag 1)

5.3        Deltagere tildeles point på den måde, der er fastsat i paragraf 3.5 og 3.6 i dette Bilag 1.

5.4        Producenterne med de seksten højeste scorer sammenlagt blandt alle scorer fra globale konkurrencer repræsenteres ved fabriksmesterskaberfinalerne (hver benævnt en "producentfinale").

5.5        Deltageren med den højeste score for vedkommendes tilsvarende producentfinale ved afslutningen af sæson 3 fortsætter til Manufacture series verdensfinaler (hver benævnt en "finalist Manufacturer Series"). Vilkårene for fabriksmesterskabernes verdensfinale offentliggøres forud for the Gran Turismo™ Championships World Final.

6.         Stjernespillere

6.1        I henhold til paragraf 6.2 og 6.3 nedenfor er deltagerne berettiget til at tilmelde sig som stjernespiller, hvis de enten:

            6.1.1     Ligger blandt de 200 bedste placeringer i sæsonpointene i deres respektive sæson eller          

            6.1.2     Ligger blandt de 10 bedste placeringer i deres deltagerland eller           

6.1.3     Ligger blandt de 10 bedste placeringer i sæsonpointene for deres respektive producent (kun fabriksmesterskaberne).

6.4        Når en deltager opfylder én af betingelserne, der er fastsat i paragraf 5.1 i dette Bilag 1, modtager vedkommende en meddelelse i Gran Turismo™ Sport med en oplysning om, at vedkommende kan tilmelde sig. Når vedkommende har modtaget denne meddelelse, kan deltagerne tilmelde sig som stjernespiller ved at gå til gran-turismo.com.

6.5        Tilmeldte stjernespillere (i det følgende benævnt "stjernespillere") får en "S"-kørerrangering kan tilmelde sig deltagelse i Top 24 Superstars-løbet, som fastsat i paragraf 7 i dette Bilag 1.

6.6        Når en deltager har tilkæmpet sig en kørerrangering som stjernespiller, gælder vedkommendes rangering for dennes kørerprofil i én efterfølgende onlinesæson.

7.         Top 24 Superstars-løb

7.1        Top 24 Superstars-løbene afholdes med jævne mellemrum i hele onlinesæsonen.

7.2        Deltagere, der medvirker i Top 24 Superstar-løbene er berettiget til at vinde bonuspoint i onlinesæsonen.

7.3        Hver deltager skal være en stjernespiller for at kunne tilmelde sig et Top 24 Superstars-løb.

7.4        Deltagere kan tilmelde sig et Top 24 Superstars-løb op til femten (15) minutter før planlagt start i hvert løb.

7.5        Ved hvert Top 24 Superstars-løb udvælges de 24 højst rangerede stjernespillere, som har tilmeldt sig, til at deltage i det pågældende løb. Denne rangering kan være baseret på hver deltagers kørerrangering eller det samlede antal point, vedkommende har opnået i den pågældende sæson. Den måde, hvorpå stjernespillere rangeres med henblik på udvælgelse til Top 24 Superstars-løb, defineres før starten af det enkelte Top 24 Superstar-løb.

7.6        For the Nations Cup, kan der ikke være mere end tre (3) Star Players for hvert  deltagerland som kan køre i et top 24 Superstars Race

7.7        For the Manufacture Series, kan der ikke være mere end to (2) Star Players repræsenterer hver manufacture som kan køre i et top 24 Superstars Race

7.8         Hvis før begyndelsen af et top 24 Superstars Race, der er mindre end 24 Star Players der er blevet valgt, vil begrænsningerne sat i paragraf 7.6 og 7.7 ikke længere gøre sig gældende. Star Players vil der efter blive valgt baseret på deres mesteskabs rank hvor det er relevant.