PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser

 

30 % rabat på et PlayStation®Plus-medlemskab på 12 måneder

 

Flere lande – juni 2018

"Kvalifikationsbetingelser"

·         Skal være bosiddende i et af deltagerlandene; og

·         Skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover.

"Butikker, der er omfattet"

PlayStation®4-systembutikken og onlinebutikken på internettet, der er kendt som PlayStation® Store. Alle andre købsmetoder, PlayStation®-butikker og handel i spil er ikke omfattet.

"Omfattet produkt"

PlayStation®Plus: 12 måneders medlemskab med 30 % rabat i forhold til normal online-købspris via de butikker, der er omfattet. Medlemskabet fortsætter, indtil det bliver annulleret, og du vil blive opkrævet betaling for 12 måneder ad gangen til den aktuelt gældende fulde PlayStation® Store-pris.

"Deltagende lande"

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Grækenland, Holland, Irland, Indien, Italien, Luxembourg, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Spanien, Sverige, Sydafrika, Storbritannien og Nordirland, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Østrig

"Startdato"

8. juni 2018 kl. 11.00 (dansk tid)

"Slutdato"

19. juni 2018 kl. 11.00 (dansk tid)

"Trin"

Under kampagneperioden skal berettigede personer:

  1. logge ind på deres SEN-konto;
  2. gå til en butik, der er omfattet og lægge et omfattet produkt i deres indkøbskurv; og
  3. Gennemføre betalingen før slutdatoen. 

"Arrangør"

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

1.          Dette PlayStation®Plus-tilbud ("tilbuddet") er gældende for personer, som har en konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kaldet PlayStation®Network ("PSN")) og lever op til "Kvalifikationsbetingelser" ("berettigede personer").

2.          Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

3.          For at benytte sig af tilbuddet skal berettigede personer fuldføre trinene. Kun omfattede produkter er berettigede til tilbuddet. Alle andre PlayStation®Plus-medlemskaber er ikke omfattet. PlayStation®Plus-medlemskaber, der bliver fornyet automatisk i løbet af kampagneperioden, er undtaget fra tilbuddet.

4.          Gælder kun i butikker, der er omfattet.

5.          Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

6.          Returnering af omfattede produkter skal ske i overensstemmelse med Annulleringspolitik for PlayStation Store.

7.          PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for indehavere af en Sony Entertainment Network (SEN)-konto med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse.  PlayStation™Network (PSN), PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkendte betalingsoplysninger er påkrævet for at købe PlayStation®Plus.  Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

PlayStation®Plus-medlemskaber fortsætter på ubestemt tid, indtil de opsiges, og det tilbagevendende medlemsgebyr til den aktuelle pris på et PlayStation®Plus: 12-måneders medlemskab trækkes automatisk årligt fra brugerens wallet, hvis brugeren har penge nok i sin wallet eller har en gyldig betalingsmetode registreret på sin konto.

·         Tilbagevendende medlemsgebyr for PlayStation®Plus: 450 kr, indtil andet oplyses via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto.

·         Faktureringsfrekvens for PlayStation®Plus: hver 12. måned.

·         PlayStation®Plus-medlemskabets varighed: fortsætter indtil opsigelse.

En bruger kan opsige sit PlayStation®Plus-medlemskab når som helst, hvorefter medlemskabet vil udløbe på den næste betalingsdato. Dette vil stoppe fremtidige betalinger af gebyr for medlemskab, men brugere modtager ingen refundering af allerede betalte beløb.

Du kan finde instruktioner om opsigelse af dit medlemskab på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Når en bruger køber et medlemskab, aktiverer vi automatisk pengetilføjelse i vedkommendes kontoindstillinger. Det betyder, at hvis en bruger ikke har penge nok i sin wallet til at betale medlemskabsgebyret, trækkes det nødvendige beløb fra det betalingskort, der er tilknyttet vedkommendes konto (hvis der er et), medmindre brugeren deaktiverer automatisk pengetilføjelse. Du kan deaktivere automatisk pengetilføjelse ved at gå til [Kontoindstillinger] > [Wallet] > [Wallet-indstillinger].

8.          For berettigede personer, som allerede er PlayStation®Plus-medlemmer med 1-måneds eller 3-måneders medlemskab og ønsker at benytte sig af denne kampagne, vil deres nye 12-måneders PlayStation®Plus-medlemskab begynde, når deres næste månedlige eller kvartalsvise betaling skulle være faldet, og derefter opkræves gebyret årligt, indtil de opsiger medlemskabet (i stedet for hver måned eller hver 3. måned, som de tidligere har betalt).

9.          Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

10.        Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere tilbuddet.

11.        Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

12.        Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse af eller mulighed for at logge ind på deres SEN-konto eller manglende udførelse af trinnene, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart.

13.        Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

14.        I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

15.        I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår og betingelser udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver berettigede person og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.