PlayStation.com

Juridisk info

 
 

Vilkår og betingelser – Specifikke regler for "Days of Play"-konkurrencen

 

1.             "Days of Play"-konkurrencen ("konkurrence") er åben for alle personer på 18 år eller derover, der er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. ("deltagende lande") med undtagelse af medarbejdere, agenter, leverandører eller konsulenter hos arrangøren (som defineret herunder) samt deres nærmeste familie, arrangørens tilknyttede selskaber eller nogen anden person, der har et professionelt tilhørsforhold til konkurrencen ("deltagere").  Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for deltagere, som er bosiddende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

2.             Konkurrencen åbner for tilmelding den 29. maj 2018 kl. 14.00 (dansk tid) ("startdato for tilmelding") og lukker for tilmelding den 8. juni 2018 kl. 11.00 (dansk tid) ("slutdato for tilmelding").  Perioden fra startdatoen for tilmelding til og med slutdatoen for tilmelding kaldes "tilmeldingsperioden". Konkurrencen er åben fra den 9. juni 2018 kl. 01:01 (dansk tid) ("startdato") og lukker den 29. juni 2018 kl. 00.59 (dansk tid) ("slutdato"), underlagt kravet om yderligere tiebreak-spørgsmål.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes "konkurrenceperioden".

3.             Det er gratis at deltage i konkurrencen, og intet køb af nogen art er nødvendigt, men deltagerne skal eje eller have adgang til en PlayStation®4 og en kopi af et spil, der har potentialet til at vinde elleve (11) trofæer på den førnævnte PlayStation®4. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne at være bundet af disse vilkår og betingelser ("vilkår") samt de generelle regler (klik her).

4.             Deltagerne skal gennemføre følgende trin inden for konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen:

a)     Hvis de ikke allerede har en konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kendt som PlayStation®Network), skal de oprette en på deres PlayStation®-system eller ved at besøge http://eu.playstation.com/registration/;

b)    tilmelde sig konkurrencen ved at besøge www.playstation.com/days-of-play-competition

c)     vinde et (1) trofæ hver dag, mens du spiller et eller flere spil på PlayStation®4 mellem den 9. juni 2018 kl. 01:01 (dansk tid) og den 19. juni 2018 kl. 00:59 (dansk tid) for i alt elleve (11) trofæer vundet mellem den 8. juni 2018 og den 18. juni 2018.

d)    Sørge for, at de har logget ind på deres SEN-konto fra den PlayStation®4, der bruges til at vinde trofæerne senest den 18. juni 2018 kl. 00:59 (dansk tid).

e)     logge ind på den e-mailkonto, de angav ved tilmelding til konkurrencen;

f)     klikke på e-mailen med emnelinjen "Days of Play Competition";

g)    klikke på linket for at besøge siden med tiebreak-spørgsmål;

h)     besvare to tiebreak-spørgsmål i den angivne felt ("Svar");

i)      indtaste oplysningerne i felterne og klikke på "Send";

j)      Deltagere skal sikre sig, at de overholder eu.playstation.com Brugsvilkår; og

k)     hvis to eller flere deltagere fra samme deltagende land giver det nøjagtigt samme svar på tiebreak-spørgsmålet, skal arrangøren bruge svarnøjagtigheden for det andet tiebreak-spørgsmål til at bestemme vinderen;

l)      Hvis to eller flere deltagere fra samme deltagerland, giver samme nøjagtige svar på det første og andet tiebreak-spørgsmål, skal deltagerne besvare andre tiebreak-spørgsmål indtil én (1) deltager giver det mest nøjagtige svar. Yderligere tiebreak-spørgsmål sendes til deltagerne via e-mail sendt til den e-mailadresse, de relevante deltagere angav, da de tilmeldte sig konkurrencen.

5.             Tilmelding til PlayStation™Network ("PSN") forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale og PSN Fortrolighedspolitik. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Hver deltager kan kun indsende ét (1) bidrag og kan kun vinde én (1) præmie (som defineret herunder).

7.             Der vil være tyve (20) vindere (hver især en "vinder") og tres (60) andenpræmievindere (hver især en "andenpræmievinder"). Der vil være én (1) vinder pr. deltagerland og tre (3) andenpræmievindere pr. deltagerland. Hver vinder og hver andenpræmievinder findes af arrangøren. Vinderen er den deltager, der svarer mest nøjagtigt på det første tiebreak-spørgsmål i deres deltagerland. Andenpræmievindere er de deltager, der giver det andet, tredje og fjerde mest nøjagtige svar på det første tiebreak-spørgsmål i deres deltagerland. Arrangøren må ikke selv deltage i konkurrencen. Dommernes beslutning er endelig.

8.             Arrangøren underretter hver vinder og hver enkelt andenpræmievinder via e-mail til den angivne e-mailadresse om udtrækningen inden for to (2) uger efter slutdatoen.

9.             For at få præmien (som defineret nedenfor) skal hver vinder og hver andenpræmievinder svare fyldestgørende på arrangørens e-mail inden for én (1) uge fra den dato, hvor de modtog arrangørens e-mail. Vinderne skal oplyse deres fulde navn, PSN ID, postadresse, telefonnummer og fødselsdato. Den angivne postadresse skal være den samme som den postadresse, der er blevet oplyst ved deltagelsen i konkurrencen, i modsat fald kan hver vinder og hver andenpræmievinder blive diskvalificeret.

10.          Hver vinder får:

En (1) PlayStation®4 Days of Play Limited Edition 500 GB;  

En (1) PlayStation®VR-startpakke (PlayStation®VR-headset, PlayStation®Camera og et (1) eksemplar af PlayStation® VR Worlds til PlayStation®4, i form af en kuponrabatkode, som skal indløses inden den 10. november i PlayStation®Store;

Et (1) 12 måneders PlayStation® Plus-medlemskab; 

Tolv (12) PlayStation® Store-kredit (kredit tilføjes direkte til vinderens SEN Store-wallet som månedlige rater den første onsdag i hver måned) "Månedlig Store-kredit", hvis værdi svarer til den relevante valuta i Skema 1;

med en samlet værdi af ca. DKK 11.155 ("vinderpræmie").

 Hver andenpræmievinder får:

Et (1) 12 måneders PlayStation® Plus-medlemskab;

til en samlet værdi af ca. DKK 450 ("andenpræmie").

11.          For at få deres Månedlige Store-kredit skal hver vinder sørge for, at de har plads til den Månedlige Store-kredit mellem 00:00 og 23:59 på den første onsdag i hver måned, så de ikke kommer til at overskride den maksimale saldo i deres SEN Store-wallet, som angivet i Skema 1. Hvis vinderens saldo i SEN Store-wallet overskrider det ovennævnte beløb, kan arrangøren efter eget skøn gøre yderligere bestræbelser på at tilføje den Månedlige Store-kredit til en kvalificeret vinders SEN-wallet.

12.          Arrangøren vil gøre sig rimelige bestræbelser på at sende:

a)     med rekommanderet post: vinderpræmien til hver vinder; og

b)    med rekommanderet post: andenpræmien til hver andenpræmievinder

 inden for seks (6) uger efter at have modtaget vinderens eller andenpræmievinderens oplysninger.

13.          Under disse vilkår betyder "præmie" en vinderpræmie og/eller en andenpræmie, afhængigt af sammenhængen.

14.          Kuponrabatkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide. Kuponrabatkoder kan ikke overføres og må ikke videresælges. Kuponrabatkoder har en udløbsdato, som sendes sammen med kuponrabatkoden.

15.          PlayStation®Plus-medlemskaber er kun tilgængelige for SEN-kontoindehavere med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse. PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være 18 år eller derover for at deltage i denne tilbud, men generelt skal brugere være 7 år eller derover for at få adgang til PlayStation®Plus, og brugere på under 18 år skal have forældresamtykke for at få adgang til PlayStation®Plus, med undtagelse af brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkendte betalingsoplysninger er påkrævet for at købe PlayStation®Plus. Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

16.          Såfremt en vinder eller en andenpræmievinder har et PlayStation®Plus-medlemskab ved konkurrencens afslutning, tilføjes PlayStation®Plus-medlemskabsdelen af præmien automatisk til hver vinders eller andenpræmievinders nuværende abonnement.

17.          Præmier skal modtages som angivet og kan ikke udskydes.  Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig imidlertid ret til at udskifte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi.

18.          Arrangøren påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle tekniske vanskeligheder eller driftssvigt eller andre problemer, der kan resultere i, at et konkurrencebidrag eller anden korrespondance går tabt eller ikke registreres korrekt.

19.          I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

20.          Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere konkurrencen eller redigere disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller hvis der opstår situationer, som er uden for arrangørens kontrol.

21.          Hvis præmien viser sig at være i stykker, defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren gøres skriftligt bekendt med dette inden for syv (7) dage efter modtagelsen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand.  Dette påvirker ikke en vinders og/eller andenpræmievinders lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

22.          Hver vinder og hver andenpræmievinder accepterer at deltage i al rimelig publicity, som arrangøren ønsker.

23.          Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at behandle et bidrag eller at overdrage en tildelt præmie. Hvis en deltager ikke formår at leve op til kravene i sektion 4, 5, 6, 7 og/eller 9, eller hvis vedkommende bruger flere konti og/eller et automatisk system til at deltage, vil denne blive ekskluderet fra konkurrencen, og dennes bidrag erklæret ugyldigt.

24.          Hver vinder og andenpræmievinder skal muligvis betale skatter og afgifter for en tildelt præmie, i overensstemmelse med de lokale skatteregler, og de har ansvar for eventuel dertil hørende skattepligt.

25.          Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre navne på vindere og andenpræmievindere på arrangørens website(s).  Vinderens og hver andenpræmievinders navn bliver på anmodning oplyst efter rimeligt ønske til indsendere af en adresseret svarkuvert mærket "Days of Play Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger efter slutdatoen.

26.          De generelle regler er gældende for konkurrencen.  Klik her for at se de generelle regler.

27.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

28.          I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.

 

Skema 1

 

Land

Valuta

Maksimal saldo i SEN Store-wallet

Værdi af månedlig Store-kreditkoder

England

GBP

120

70

Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Portugal, Slovakiet, Spanien, Tyskland og Østrig

EUR

150

70

Danmark

DKK

1200

520

Norge

NOK

1300

680

Sverige

SEK

1400

720

Australien

AUD

250

110

New Zealand

NZD

250

120

Rusland

RUB

10.500

5000

Polen

PLN

650

300

Tjekkiet

CZK

4250

1800

Ungarn

HUF

45.000

22.500