PlayStation.com

Juridisk info

 
 

PlayStation®Plus-kampagne - betingelser og vilkår

25 % rabat på 12 måneders abonnement – Marts 2016

 

"Butikker, der er omfattet"

PlayStation®3-systembutik, PlayStation®4-systembutik og PlayStation®Store, men ikke omfattende alle andre PlayStation®-systembutikker og handel i spil.

"Startdato"

16/03/2016 kl. 11:00 (dansk tid)

"Slutdato"

31/03/2016 kl. 11:00 (dansk tid)

"Kampagnevare"

12 måneders PlayStation®Plus-abonnement med 25 % rabat på den sædvanlige pris. Abonnementet vil automatisk blive fornyet i slutningen af abonnementsperioden i yderligere 12 måneders perioder til den aktuelle PlayStation®Store-pris.

 

1.             Dette PlayStation®Plus-tilbud ("tilbud") gælder for alle kontohavere på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kaldet PlayStation®Network ("PSN")), som ikke aktuelt har et PS Plus-abonnement ("berettigede personer").

 

2.             Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen. Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden".

 

3.             Berettigede personer kan købe en kampagnevare i butikker, der er omfattet, i løbet af kampagneperioden.

 

4.             Kun ét tilbud pr. berettiget person.

 

5.             Tilbuddet gælder kun i butikker, der er omfattet.

 

6.             Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

 

7.             PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for Sony Entertainment Network-kontoindehavere med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse. PSN, PS Store og PS Plus er underlagt betingelser for brug og begrænsninger for lande og sprog; PS Plus-indhold og tjenester varierer alt efter abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel - eu.playstation.com/gameservers. Kredit-/betalingskortoplysninger skal angives. PS Plus-abonnementet bliver automatisk fornyet ved abonnementsperiodens udløb til den aktuelle PS Store-pris. Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på eu.playstation.com/legal.

 

8.             Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

9.             Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

10.            Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

11.            I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

12.            Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere tilbuddet.

 

13.            "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

14.            I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.