Hent den nyeste opdatering

PS4-systemsoftware

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Funktioner i opdatering

Systemsoftwareopdatering 6.72

Den 16. juli 2019 udkom en opdatering af systemsoftwaren til PlayStation 4-systemet. Du kan bruge denne til at opdatere din systemsoftware til version 6.72.

Opdater altid dit PS4-system med den nyeste version af systemsoftwaren. Ved at opdatere kan du nyde godt af yderligere funktioner, forbedret brugervenlighed og forøget sikkerhed.

*Se afsnittet "Opdater via en computer" herunder for at få mere at vide.

Vil du have en ny installation af den fulde systemsoftware? Hvis det er tilfældet, så læs vores guide nedenfor.

Hovedfunktioner i systemsoftwareopdatering version 6.72

 

 • Denne systemsoftwareopdatering forbedrer systemets ydeevne.

Hovedfunktioner i systemsoftwareopdatering version 6.71

 

 • Denne systemsoftwareopdatering forbedrer systemets ydeevne.

Primære funktioner i version 6.50-opdatering

 

 • Du kan nu have glæde af Remote Play på iOS-enheder. Du kan bruge (PS4 Remote Play) til at oprette forbindelse til dit PS4-system fra enheder, som for eksempel smartphones og tablets. Download (PS4 Remote Play) fra App Store.

 

Andre funktioner i version 6.50

 

 • Du kan nu vælge 720p, når du udsender ved hjælp af Niconico Live. Denne service er kun tilgængelig i visse lande og regioner.
 • Du kan nu ændre den knapanvisning, som gennemfører "Udfør"-funktioner, fra (circle)-knappen til (cross)-knappen.
 • Vælg (Indstillinger) > [System], og markér derefter afkrydsningsfeltet for [Brug (cross)-knappen til Udfør]. Denne mulighed er kun tilgængelig i specifikke lande og regioner.

"Niconico Live" er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende DWANGO Co., Ltd. IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og benyttes ifølge licens. App Store, iPad og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.

Hovedfunktionerne i systemsoftwareopdatering 5.50

 

 • Som familieadministrator, forælder eller værge kan du nu overvåge dit barns spilletid (den tid, barnet har været logget ind på PS4™) og indstille de ønskede begrænsninger. Du kan administrere indstillinger for spilletid for hvert barn ved at vælge (Indstillinger) > [Forældrekontrol/familieadministration] > [Familieadministration].

ー       Du kan se, hvor længe dit barn har spillet i dag.

ー       Du kan sætte en begrænsning på, hvor længe dit barn spiller på en dag og indstille tidspunkter for spil for at undgå, at barnet spiller sent om aftenen eller på andre tidspunkter, hvor du ikke ønsker det. Der kan indstilles begrænsninger på hver af ugens dage.

ー       Når den indstillede spilletid er gået, vises der en meddelelse flere gange på skærmen for at fortælle dit barn, at deres spilletid er opbrugt. Hvis du vælger det, kan PS4™ automatisk logge dit barn ud, når spilletiden er gået.

ー       Du kan også forlænge eller forkorte dit barns spilletid på den dag, de spiller.

ー       Du kan se og administrere dit barns spilletid når som helst fra din pc eller smartphone ved hjælp af (PlayStation-app) eller ved at gå ind på dette website.

https://www.playstation.com/acct/family

 • De følgende funktioner er blevet tilføjet til (Bibliotek).

ー       [PlayStation Plus] vises nu, hvis du er eller på et tidspunkt har været PlayStation®Plus-abonnent. Du kan holde øje med alle dine PS Plus-spil uden ekstra omkostninger.

ー       Du kan nu skjule spil og apps, du ikke længere har brug for, fra [Købt]. Fremhæv et spil eller en app, tryk på knappen OPTIONS, og vælg [Vis ikke indholdselement i [Købt]].

Andre nye eller ændrede funktioner i version 5.50

 • [Supersampling-tilstand] er blevet føjet til (Indstillinger) > [Lyd og skærm] > [Indstillinger for video-output]. Aktiver denne tilstand for at forbedre billedkvaliteten i nogle spil, når din PlayStation®4 Pro er sluttet til et tv med 2K-opløsning eller derunder. Denne indstilling er kun tilgængelig på PlayStation®4 Pro.
 • Du kan nu tilpasse logoer og baggrunde med dine foretrukne billeder. På skærmen til valg af billeder skal du vælge billedfiler fra en USB-lagerenhed. Du kan tilpasse følgende.

ー       Logo for team

ー       Coverbillede for team

ー       Baggrundsbillede for hjemmeskærmen

ー       Billede for meddelelsesgruppen

 • I genvejsmenuen er (Online-venner) blevet ændret til (Venner). Her kan du se venner, der er online, samt brugerdefinerede lister.
 • Funktionen til musikafspilning i genvejsmenuen er blevet forbedret.
 • Du kan nu oprette begivenheder fra teamprofilskærmen. Vælg [Begivenheder] > [Opret begivenhed for dette team].
 • Du kan nemt finde spil, der kan spilles på PlayStation®VR, fra hjemmeskærmen eller (Bibliotek). (PS VR) vises ud for understøttede spil.
 • Du kan nu slette meddelelser. Vælg (Meddelelser) for at se meddelelseslisten, tryk på knappen OPTIONS, og vælg [Slet].
 • Du kan nu vælge, hvem der skal kunne se listen over spillere, du følger, og hvem der kan se listen over dine følgere, separat. Vælg (Indstillinger) > [Kontohåndtering] > [Indstillinger for personlige oplysninger] > [Venner | Kontakter].

Bemærkninger

 • Download eller installer aldrig opdateringer ved hjælp af andre data end den officielle opdateringsfil, der udbydes online af Sony Interactive Entertainment. Download eller installer aldrig opdateringer ved hjælp af andre metoder end dem, der er beskrevet i systemdokumentationen eller på dette website. Hvis du downloader eller installerer opdateringsdata fra en anden kilde, ved hjælp af en anden metode eller på et system, der er blevet ændret eller modificeret, vil systemet muligvis ikke fungere korrekt, og det vil muligvis ikke være i stand til at installere de officielle opdateringsdata. Disse handlinger kan ophæve gyldigheden af garantien på systemet og påvirke din mulighed for at få garantiservice og reparationsservice fra Sony Interactive Entertainment.
 • Undgå at installere systemsoftwaren kort tid før eller kort tid efter en strømafbrydelse.
 • Undlad at slukke for systemet under installationen. Du kan beskadige systemet ved at afbryde installationen.
 • Du vil muligvis ikke være i stand til at bruge visse programmer og dele af indholdet, før systemsoftwaren er blevet opdateret.
Systemsoftware
 
Ved at anvende eller åbne systemsoftwaren accepterer du at være underlagt alle nuværende vilkår i denne aftale. Du kan finde et udskriftsvenligt, aktuelt eksemplar af denne aftale på http://www.scei.co.jp/ps4-eula/.
 
Sony Interactive Entertainment kan efter eget skøn ændre vilkårene i denne aftale når som helst, herunder vilkårene i PS4-systemdokumentationen eller brugervejledningen, eller http://www.scei.co.jp/ps4-license/index.html.
 
Kig ind på dette website engang imellem for at se, om der er foretaget ændringer i denne aftale.
 
 

Dine muligheder

Sådan opdaterer du

Du kan opdatere systemsoftwaren til PS4-systemet vha. en af nedenstående metoder.

 • Opdater ved hjælp af internettet

  Brug PS4-systemets netværksopdateringsfunktion til at opdatere systemet.

  Du skal bruge følgende ting for at gennemføre opdateringen:

  • PS4-system
  • Internetforbindelse (kabelbaseret eller trådløs)

  Du skal konfigurere PS4-systemets netværksindstillinger, inden du bruger netværksopdateringsfunktionen. Du kan se flere oplysninger i brugervejledningen til dit PS4-system.

  På funktionsskærmen skal du vælge (Indstillinger) > [Systemsoftwareopdatering]. Dit system holder automatisk øje med, om du har installeret den nyeste version af systemsoftwaren, via internettet. Hvis der findes en opdateringsfil til en nyere version, bliver den automatisk downloadet til systemet. Når downloadprocessen er gennemført, kan du se en meddelelse øverst til venstre på skærmen. Gå til funktionsskærmen, og vælg (Meddelelser) > [Downloads], og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.

 • Opdater ved hjælp af disk

  Brug en opdateringsfil på en spildisk til at opdatere systemet.

  Du skal bruge følgende ting for at gennemføre opdateringen:

  • PS4-system
  • En disk, der indeholder en opdateringsfil

  Når du afspiller en disk, der indeholder en nyere version af systemsoftwaren, vil du kunne se et skærmbillede, der guider dig gennem opdateringsprocessen. Følg skærmbillederne for at gennemføre opdateringen.

 • Opdater ved hjælp af computer

  Denne opdateringsmetode kan bruges, hvis dit PS4-system ikke har forbindelse til internettet. Download opdateringsfilen på computeren, og gem den på en USB-enhed. Kopier den gemte fil til systemlageret på dit PS4-system for at opdatere systemet.

  Du kan bruge standardopdateringsproceduren ved at følge nedenstående trin. Se her for at følge proceduren for at initialisere dit PS4-system og udføre en ny installation af systemsoftwaren, hvis du f.eks. har udskiftet harddisken.

  Du skal bruge følgende ting for at gennemføre opdateringen:

  • PS4-system
  • Computer med internetforbindelse
  • USB-lagringsenhed, som f.eks. et USB-flashdrev

      * Der skal være omtrent 460 MB ledig plads.

  1. Opret mapper på USB-lagerenheden til at gemme opdateringsfilen.

   Brug en computer til at oprette en mappe med navnet "PS4". Inde i den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

  2. Download opdateringsfilen, og gem den i mappen "UPDATE", som du oprettede i trin 1.

   Gem filen med filnavnet "PS4UPDATE.PUP".

   [DOWNLOAD NU] Klik for at starte download.

  3. Flyt derefter hele "PS4"-mappen til roden på din USB-lagerenhed.

   Tilslut USB-lagerenheden til PS4-systemet, og vælg fra funktionsskærmen (Indstillinger) > [Systemsoftwareopdatering].

   Følg skærmbillederne for at gennemføre opdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke genkender opdateringsfilen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med enkelt-byte-tegn, og brug store bogstaver.
 • Udfør en ny installation af systemsoftwaren

  Denne procedure handler om at initialisere dit PS4-system og udføre en ny installation af systemsoftwaren, hvis du f.eks. har udskiftet harddisken.

  Vær forsigtig, når du bruger en opdateringsfil til geninstallation. Alle brugere og alle data bliver slettet.

  Du skal bruge følgende ting for at gennemføre opdateringen:

  • PS4-system
  • Computer med internetforbindelse
  • USB-lagringsenhed, som f.eks. et USB-flashdrev

      * Der skal være omtrent 1.1 GB ledig plads.

  1. Opret mapper på USB-lagerenheden til at gemme opdateringsfilen.

   Brug en computer til at oprette en mappe med navnet "PS4". Inde i den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".

  2. Download opdateringsfilen, og gem den i mappen "UPDATE", som du oprettede i trin 1.

   Gem filen med filnavnet "PS4UPDATE.PUP".

   [DOWNLOAD NU] Klik for at starte download.

  3. Sluk helt for strømmen til dit PS4-system.

   Sørg for, at power-indikatoren ikke lyser. Hvis strømindikatoren lyser orange, skal du holde power-knappen på PS4-systemet nede i mindst syv sekunder (indtil systemet bipper anden gang).

  4. Tilslut USB-enheden, der indeholder opdateringsfilen, til PS4-systemet, og hold derefter power-knappen nede i mindst syv sekunder. PS4-systemet starter i fejlsikret tilstand.

  5. Vælg [Nulstil PS4™ (geninstaller systemsoftware)].

   Følg skærmbillederne for at gennemføre opdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke genkender opdateringsfilen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med enkelt-byte-tegn, og brug store bogstaver.