Updated 13. februar 2020

Opdatering af PS4-systemsoftware ved hjælp af fejlsikret tilstand

Hvis PS4-systemet har været offline i lang tid, eller en systemsoftwareopdatering er mislykkedes, skal du muligvis opdatere PS4-firmwaren manuelt.

Forbindelsesproblemer under en opdatering eller forældede versioner af systemsoftware kan kræve en manuel opdatering, for at PS4-systemet kan starte. Trinnene på denne side er også nyttige for spillere, der ikke har umiddelbar adgang til Wi-Fi.

 • Sådan får du adgang til fejlsikret tilstand

  1. Sluk for PS4-systemet ved at trykke på power-knappen på frontpanelet. Power-indikatoren blinker nogle gange, inden systemet slukkes.
  2. Når PS4-systemet er slukket, skal du trykke på power-knappen og holde den inde. Slip den, når du har hørt to bip: Ét, når du begynder et trykke, og ét syv sekunder senere.
  3. Tilslut DUALSHOCK 4 med USB-kablet, og tryk på PS-knappen på controlleren.
 
 

Jeg har adgang til PSN, hvordan opdaterer jeg min PS4-systemsoftware?

Hvis du kan få adgang til PS4-hjemmeskærmen, men systemsoftwareopdateringen er mislykkedes, skal du gå til [Meddelelser] og slette eksisterende opdateringsfiler ved at trykke på knappen knappen Options > [Slet]. Gå derefter til [Indstillinger] > [Systemsoftwareopdatering], og følg instruktionerne på skærmen.

Hvis du er tilsluttet til PSN, men ikke kan åbne hjemmeskærmen, kan du starte PS4-systemet i fejlsikret tilstand og vælge mulighed 3 i fejlsikret tilstand for at opdatere systemsoftwaren. Hvis det er muligt skal du tilslutte PS4-systemet til din router ved hjælp af et Ethernet-kabel for at sikre, at forbindelsen ikke er forstyrret.

Hvis disse trin mislykkes, kan du følge instruktionerne nedenfor.

Hvordan udfører jeg en manuel opdatering af PS4-systemsoftwaren ved hjælp af fejlsikret tilstand?

 • Krav til manuel opdatering

  • DS4-controller og USB-kabel
  • Pc eller Mac tilsluttet til internettet
  • FAT32 USB-lagerenhed, f.eks. et USB-flashdrev – med cirka 460 MB ledig plads
 1. Brug en pc eller Mac, og opret en mappe på FAT32 USB-enheden med navnet "PS4". Inde i den mappe skal du oprette en ny mappe med navnet "UPDATE".
 2. Download opdateringsfilen, og gem den i mappen "UPDATE". Gem filen med filnavnet "PS4UPDATE.PUP".
 1. Sørg for, at mappen "PS4" befinder sig i roden på USB-lagerenheden og ikke i en anden mappe: USB (D:) > PS4 > UPDATE.
 2. Tilslut en DS4-controller (ved hjælp af et USB-kabel) og USB-drevet til PS4-systemet.
 3. Start PS4-systemet i fejlsikret tilstand: Tryk og hold nede på power-knappen, og giv slip efter det andet bip.
 4. Vælg mulighed 3, "Opdatér systemsoftware".
 5. Vælg [Opdater fra USB-lagerenhed] > [OK].

Hvis PS4-systemet ikke genkender opdateringsfilen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med enkelt-byte-tegn, og brug store bogstaver.

Hvis denne proces mislykkes, skal du muligvis initialisere PS4-systemet. Se vejledningen nedenfor.

 
 

Min manuelle opdatering af systemsoftwaren mislykkedes, hvad skal jeg gøre?

Hvis PS4-systemet ikke genkender opdateringsfilen, skal du kontrollere, om navnene på mapperne og filerne er korrekte. Indtast mappenavnene og filnavnet med enkelt-byte-tegn, og brug store bogstaver.

Hvis denne proces mislykkes, skal du muligvis initialisere PS4-systemet. Denne proces er det samme som en fabriksnulstilling, og den returnerer systemet til dets oprindelige tilstand – hvis det er muligt, bør du sikkerhedskopiere dine systemdata ved hjælp af vejledningen nedenfor.