Updated 6. marts 2017

PS4: Support til eksternt HDD

Hvis din PS4 ikke har tilstrækkelig HDD-plads til at installere et spil, kan du benytte et eksternt USB-HDD til at tilføje mere lagerplads.

 
 

Du kan downloade spil og add-ons fra PlayStation℠Store direkte til det udvidede lager og flytte spil fra PS4 systemets lager til dit HDD.

Dette skal du bruge for at komme i gang

Når du formaterer en USB-lagerenhed for at bruge den som udvidet lager, kan du bruge den til at installere dine applikationer. Du kan også flytte applikationer fra PS4™-systemlager til udvidet lager.

 1. PS4™-system
 • PS4™-systemet skal bruge systemsoftwareversion 4.50 eller nyere.
 1. USB-harddiskdrev
 • USB 3.0 eller nyere
 • 250 GB minimum, 8 TB maksimal kapacitet

Hvad kan du gemme på det formaterede USB-HDD

 • Du kan kun installere applikationer og add-on på det udvidede lager.
 • Du kan downloade add-ons til det udvidede lager, selv hvis den relevante applikation er installeret på systemlageret.
 • Opdateringer downloades til det samme sted, hvor de tilsvarende applikationer er installeret.
 • Du kan ikke gemme data, som er gemt i applikationen, temaer eller skærmbilleder/videoklip til det udvidede lager.

Hvor kan du finde applikationer på din USB-HDD

 • Applikationer, som er installeret på et udvidet lager, vises i indholdsområdet som normalt.
 • Applikationer, som er installeret på et udvidet lager, forsvinder ikke fra indholdsområdet, når du afbryder enheden til udvidet lager.
 • En fejlmeddelelse bliver vist, hvis du starter en applikation, som er installeret på et udvidet lager, når der ikke er oprettet forbindelse til enheden til det udvidede lager.

Vigtig information ang. oprettelse af forbindelse

 • Du kan kun bruge én enhed til udvidet lager ad gangen. Selv hvis du har oprettet forbindelse til to enheder, som er formaterede til at blive brugt som udvidet lager, kan kun én være aktiv som udvidet lager.
 • Du kan oprette forbindelse til et ekstra HDD til at benytte med Media Player, men du kan ikke oprette forbindelse til to HDD’er til spil, apper og add-ons.
 • Oprettelse af forbindelse via en USB-hub understøttes ikke. USB-lagerenheden skal oprette forbindelse direkte til dit PS4-system.
 • Sørg for, at du ikke afbryder under nedlukningsprocessen, eller når PS4 sættes i pausetilstand.

Sådan formateres USB-HDD som udvidet lager

 1. Gå til   [Indstillinger] > [Enheder] > [USB-lagerenheder].
 2. Vælg den USB-lagerenhed, som skal formateres og vælg [Formatér som udvidet lager].

Sådan ændres applikationens installationsplacering

Hvis du vil ændre dine applikationers installationsplacering, skal du vælge, hvor du vil gemme dem. Du kan ikke ændre applikationens installationsplacering under en download.

 1. Vælg [Indstillinger] > [Lager], og tryk derefter på OPTIONS-knappen.
 2. Vælg [Applikationens installationsplacering] > [Udvidet lager].
 1. Applikationer bliver nu konfigureret til at blive installeret på det udvidede lager.

Sådan flyttes applikationer

Du kan flytte gemte applikationer mellem PS4™-systemlageret og det udvidede lager.

Påmindelser: Hvis en applikation bliver fundet i bådet systemlageret og det udvidede lager, skal du slette den fra enten systemlageret eller det udvidede lager for at bruge enheden til det udvidede lager. Du kan downloade add-ons til det udvidede lager, selv hvis den relevante applikation er installeret på systemlageret.

 1. Vælg   [Indstillinger] > [Lager].
 2. Vælg det lager, hvor den applikation, som du vil have flyttet, er placeret, og vælg derefter [Applikationer].
 3. Tryk på OPTIONS-knappen og vælg [Flyt til udvidet lager] – eller – [Flyt til systemlager]. 
 4. Tilføj markeringer til de applikationer, som du vil flytte og vælg [Flyt].

1.   Tryk på OPTIONS-knappen og vælg [Flyt til udvidet lager] – eller – [Flyt til systemlager]. 

2.   Tilføj markeringer til de applikationer, som du vil flytte og vælg [Flyt].

 

Sådan afbrydes et udvidet lager

Når du vil afbryde forbindelsen til en enhed til udvidet lager, mens PS4™-systemet er tændt, bør du bruge en af følgende metoder for at sikre sikker fjernelse af enheden.

Påmindelse: Hvis du afbryder forbindelsen til enheden til udvidet lager uden at følge trinnene nedenfor, kan det medføre beskadigelse eller tab af data, når du opretter forbindelse til lagerenheden igen.

 1. Vælg [Lyd/enheder] > [Hold op med at bruge udvidet lager] på genvejsmenuen..
 1. Vælg enheden til det udvidede lager for at afbryde den i [Indstillinger] > [Enheder] > [USB-lagerenheder], og vælg derefter [Stop brugen af dette udvidede lager].

Har du brug for hjælp?

 • Jeg har problemer med Wi-Fi- og/eller Bluetooth-forbindelse, når den eksterne USB-lagerenhed har oprettet forbindelse til min PS4.

Vi anbefaler, at du placerer den eksterne USB-lagerenhed længere væk fra din PS4, hvis du har problemer med oprettelse af forbindelse.

 • Jeg får vist fejlmeddelelsen ”Dataoverførselshastigheden på denne enhed er måske ikke hurtig nok til at bruge den som et udvidet lager. Er du sikker på, at du vil formatere denne enhed?”

Hvis du modtager denne fejl, anbefaler vi, at du bruger en anden ekstern USB-lagerenhed.

 • Jeg får vist fejlmeddelelsen “De følgende applikationer findes på både det udvidede lager og på systemlageret. Hvis du vil bruge det udvidede lager, skal du slette en af applikationerne”.

Hvis det samme spil er installeret på både det udvidede lager og systemlageret, skal et af dem fjernes, for at du kan bruge harddiskdrevet.

 • Jeg modtager en meddelelse om at det eksterne lager skal repareres?

Dette kan ske, hvis enheden blev fjernet forkert. Når det eksterne lager afbrydes, skal du benytte de korrekte metoder.

Fejlkoder  
CE-41901-5

Brug en ekstern USB-lagerenhed, som opfylder følgende betingelser:

 • 250 GB minimum, 8 TB maksimal kapacitet
CE-41902-6

Brug en ekstern USB-lagerenhed, som opfylder følgende betingelser:

 • USB 3.0 eller nyere
 • Hvis dit HDD med sikkerhed er til USB 3.0, kan for langsom forbindelse måske give denne fejlmeddelelse. Opret forbindelse til den eksterne USB-lagerenhed hurtigt og ordentligt, men forsigtigt.
CE-41899-1 Den eksterne USB-lagerenhed skal oprette direkte forbindelse til PS4.
CE-30002-5 Prøv at formatere harddiskdrevet igen.
CE-30022-7
 1. Formatér harddiskdrevet igen.
 2. Hvis fejlen fortsætter, skal du genstarte PS4 og prøve at formatere.
CE-30006-9

Opret forbindelse til harddiskdrevet igen og reparér filsystemet ifølge instruktioner.

 1. Formatér harddiskdrevet igen.
 2. Hvis fejlen fortsætter, skal du måske bruge et andet harddiskdrev.