Updated 21. august 2015

Hvordan opgraderer/udskifter jeg min PlayStation 3's 60 GB-harddisk?

Få mere at vide om, hvordan du udskifter harddisken på 60 GB-modellen af PlayStation 3-systemet.

 
 

Tag harddisken ud

 1. Tryk på power-knappen på forsiden af systemet i mindst to sekunder. Power-indikatoren vil lyse rødt, og systemet vil gå i standbytilstand.
 2. Sluk for systemet via strømkontakten på bagsiden
 3. Frakobl strømledningen, og frakobl derefter de øvrige kabler fra systemet. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du tage strømledningens stik ud af stikkontakten først og derefter frakoble de øvrige kabler.
 4. Fjern låget til harddisk-bay'en i systemets venstre side. Du kan trække låget til harddisk-bay'en ud af systemet via fordybningen langs dets højre kant. Hvis låget er svært at tage af, kan du forsigtigt indsætte en lille skruetrækker i fordybningen og lirke det af. Pas på ikke at beskadige systemet eller låget med skruetrækkeren.
 
 
 1. Frigør harddisken fra systemet:

1) Fjern den blå skrue med en passende stjerneskruetrækker.

2)      Løft metalhåndtaget.

3)      Skub harddisken mod højre.

 1. Fjern harddisken fra systemet. Træk harddisken ud af systemet ved at bruge metalhåndtaget.
 
 

Udskift harddisken

 1. Fjern skruerne med en stjerneskruetrækker (4 steder).
 1. Fjern harddisken fra metalrammen. Løft den ene ende, og træk harddisken ud for at fjerne den.
 
 
 1. Placer erstatningsharddisken i PlayStation 3-systemharddiskens metalramme, og spænd den derefter fast med skruerne (4 steder). Undgå at stramme skruerne for meget
 2. Installer harddisken i systemet. Indsæt harddisken helt i harddisk-bay'en, og skub den derefter mod venstre. Spænd den blå skrue fast for at låse harddisken fast. Se vejledningen til "Fjernelse af harddisk”
 3. Sæt låget til harddisk-bay'en fast igen.
 4. Tænd for PlayStation 3-systemet Følg vejledningen på skærmen for at udføre den indledende konfiguration.

Se i manualen for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skifter harddisk i din PlayStation 3.