Updated 22. august 2017

Hvordan opgraderer/udskifter jeg min PlayStation 3's 40 GB/80 GB-harddisk?

Få mere at vide om, hvordan du udskifter harddisken på 40 GB- eller 80 GB-modellen af PlayStation 3-systemet.

 
 

Tag harddisken ud

 1. Tryk på power-knappen på forsiden af systemet i mindst to sekunder. Power-indikatoren vil lyse rødt, og systemet vil gå i standbytilstand.
 2. Sluk for systemet via strømkontakten på bagsiden
 3. Frakobl strømledningen, og frakobl derefter de øvrige kabler fra systemet. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du tage strømledningens stik ud af stikkontakten først og derefter frakoble de øvrige kabler.
 4. Fjern låget til harddisk-bay'en i systemets venstre side. Du kan trække låget til harddisk-bay'en ud af systemet via fordybningen langs dets venstre kant. Hvis låget er svært at tage af, kan du forsigtigt indsætte en lille skruetrækker i fordybningen og lirke det af. Pas på ikke at beskadige systemet eller låget med skruetrækkeren.
 
 
 1. Frigør harddisken fra systemet:

1) Fjern den blå skrue med en passende stjerneskruetrækker.

2)      Træk håndtaget fremad, mens du skubber det mod venstre. Pas på ikke at komme til skade.

 1. Fjern harddisken fra systemet. Træk håndtaget yderligere ud for at fjerne harddisken fra systemet.
 
 

Udskift harddisken

 1. Fjern skruerne med en stjerneskruetrækker (4 steder).
 1. Fjern harddisken fra metalrammen.
 
 
 1. Placer erstatningsharddisken i PlayStation 3-systemharddiskens metalramme, og spænd den derefter fast med skruerne (4 steder). Undgå at stramme skruerne for meget
 2. Installer harddisken i systemet. Sæt harddisken helt ind i harddisk-bay'en. Spænd den blå skrue fast for at låse harddisken fast. Se vejledningen i "Tag harddisken ud", og følg trinene i omvendt rækkefølge ved installation.
 3. Sæt låget til harddisk-bay'en fast igen.
 4. Geninstaller systemsoftwaren. Når harddisken er blevet udskiftet, skal systemsoftwaren geninstalleres
 5. Se i manualen for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skifter harddisk i din PlayStation 3.