Updated 20. april 2016

Hvordan slutter jeg mit PlayStation 3-system til et tv vha. et HDMI-kabel?

Hvis du vil slutte din PlayStation 3 til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel, beskriver denne artikel, hvordan du gør.

 
 

Bemærk:

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) har ingen oplysninger angående understøttede HDMI-konvertere - altså HDMI til DVI-konvertere. SIEE kan ikke garantere nogen konverters funktionsdygtighed. Bemærk også, at PlayStation 3-systemet kun kan vise video via én tilslutning ad gangen; SIEE har ingen oplysninger om, hvordan man tilslutter PlayStation 3-systemet til flere displays.


Du er nødt til at kunne få adgang til HDMI-indgangskanalen på din visningsenhed. De fleste visningsenheder har flere indgange eller videokanaler (Input 1, Input 2, Input 3 osv.). Når du har fuldført HDMI-opsætningen på PlayStation 3-systemet og sluttet systemet til din visningsenhed vha. et HDMI-kabel, skal du muligvis gå ind på din visningsenheds indgangskanaler en for en for at finde den kanal, der viser HDMI-input. Se brugervejledningen til din visningsenhed for at få flere oplysninger.

 • Sluk for PlayStation 3-systemet, og tag stikket ud af stikkontakten.
 • Sluk for visningsenheden, og tag stikket ud af stikkontakten.
 • Indsæt den ene ende af HDMI-kablet i HDMI OUT-stikket på bagsiden af PlayStation 3-systemet.
 • Indsæt den anden ende af HDMI-kablet i HDMI-indgangsstikket på visningsenheden.
 • Slut PlayStation 3-systemet til strømforsyningen igen, og tænd for PlayStation 3-systemet.
 • Slut visningsenheden til strømforsyningen igen, og tænd for den.
 • PlayStation 3-systemet vil automatisk registrere HDMI-visningsenheden.
 • Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte HDMI-output, skift til de optimale indstillinger, og bekræft den maksimale opløsning på HD-billedet.

Hvis du ikke bekræfter de nye indstillinger inden for 30 sekunder, vil PlayStation 3-systemet automatisk gå tilbage til de tidligere visningsindstillinger. Hvis dette sker, skal du manuelt ændre Video Output Indstillinger ved at åbne XMB™-menuen og vælge Indstillinger > [Skærmindstillinger] > [Video Output Indstillinger]. Hvis Video Output Indstillinger ikke stemmer overens med dem på den aktuelle visningsenhed, kan skærmen blive tom, når opløsningen ændres. Hvis billedet ikke vender tilbage efter 30 sekunder, skal du nulstille Video Output Indstillinger på følgende måde:

 • Tryk og hold PlayStation 3-systemets power-knap nede for at slukke for PlayStation 3-systemet.
 • Hold power-knappen nede i mindst fem sekunder for at tænde for systemet igen.
 • Video Output Indstillinger nulstilles automatisk til standardopløsning.