Updated 7. april 2017

PS VR: Sådan får du den bedste oplevelse

Sådan indretter du et spilleområde og tips om konfiguration.

 
 

Generelle råd og tips

Sørg for at konfigurere PlayStation VR (PS VR), hver gang du spiller.. Det skal du gøre, fordi ændringer af spillerpositionen eller rumbelysningen må tages i betragtning.

Nogle brugere kan opleve svimmelhed eller køresyge. Vi anbefaler:

 • Hold 15 minutters pause for hver times spil eller efter at have set en film i Filmisk tilstand.
 • Sid ned, mens du spiller.
 • Hvis du begynder at føle dig utilpas eller svimmel, så hold op med at spille med det samme, og tag en pause.
 • Sørg for, at dine hovedtelefoner sidder rigtigt på eller i ørerne.
 • Hold dine controllere ved hånden, så du ved, hvor de er, når du har taget VR-headsettet på.

Opsætning af rummet

Sørg for, at rummet er gjort klar til den bedst mulige oplevelse med VR:

 • Du skal bruge et rum på mindst 3 x 1,9 m.
 • Placer din stol direkte foran dit PlayStation Camera, omkring 2 meter væk.
 • Vi anbefaler, at du sidder ned, mens du spiller, men hvis du spiller stående, så fjern alt, man kan snuble over, fra spilleområdet og en sikkerhedszone omkring det.

Hvis du ikke synes, at lysene på headsettet eller controlleren bliver sporet korrekt:

 1. Tryk længe på PS-knappen på din DualShock 4-controller for at åbne genvejsmenuen.
 2. Vælg [Juster PlayStation VR] >[Bekræft din position]. Stærke lyskilder viser sig som mørke farver på dette skærmbillede, så du kan slukke dem eller flytte dem.
 3. Hvis du stadig oplever sporingsproblemer, så se vores artikel om sporingsproblemer for at få mere hjælp.

Opsætning af PlayStation Camera

 • Placer kameraet på et sted uden vibrationer.
 • Placer dit PlayStation Camera (PS Camera) omkring 1,4 meter fra gulvet.
 • Hvis du bruger PlayStation Move-bevægelsescontrollere, kan du prøve at placere dit PS Camera lidt højere oppe end 1,4 m, da dette til tider kan forbedre sporingen. Prøv at placere det ovenpå din tv-skærm.
 • Stå eller sid ca. 1,4-2 m væk fra PS Camera, og spil direkte foran det.
 • Sørg for, at dit PS Camera kan se VR-headsettet for at stoppe "Udenfor spilleområde"-beskeder. Tryk længe på PS-knappen på controlleren for at åbne genvejsmenuen, og gå til [Juster PlayStation VR] > [Bekræft din position] for at gencentrere dig selv i spilleområdet.
 • Prøv at begrænse farver i spilleområdet, der svarer til farverne på lysene på VR-headsettet (blå), den trådløse DualShock 4-controller (rød, magenta og cyan) og PS Move-bevægelsescontrollerne (rød og magenta). Det indebærer at have tøj på i kontrasterende farver for at sikre, at lysene kan blive opfanget.
 • Hvis farven på din controllers lys ikke bliver opfanget, så gå til PS4-hjemmeskærmen og til  [Indstillinger] > [Enheder] > [PlayStation VR] > [Sporingslys] > [Controllere], og tryk på  (X-knappen) på alle de controllere, du vil tjekke. Din PS4 vil så undersøge, om en anden farve bliver opfanget bedre af dit PS Camera.
 • Sørg for, at linserne er rene, ved at bruge den medfølgende mikrofiberklud.

Rumbelysning

Jo mørkere rummet er, desto bedre. For at sikre at dit PlayStation Camera (PS Camera) kan spore PS VR-headsetlysene, din trådløse DUALSHOCK 4-controllers lysstribe og lysene på PlayStation Move-bevægelsescontroller eller PlayStation-sigtecontroller korrekt, skal du sørge for, at det ikke kan se:

 • Lamper (sluk eller dæmp dem).
 • Direkte sollys (luk persiennerne).
 • Tv-skærme.
 • Blinkende lys.
 • LED-lys på andre apparater (f.eks. computere).
 • Spejle, der genspejler sporingslysene på headsettet eller controlleren eller lyskilder uden for kameraet.

VR-headset

 • Sørg for, at linserne er rene, ved at bruge den medfølgende mikrofiberklud, når du starter en ny spilsession eller skifter spiller.
 • Hvis du under spillet opdager, at billedet ikke er klart, skal du holde PS-knappen nede på din trådløse DualShock 4-controller for at åbne genvejsmenuen og sætte spillet på pause. Vælg [Juster PlayStation VR] > [Juster VR-headsettets position], og flyt headsettet, indtil billedet er klart.
 • Juster PS VR-headsettets lysstyrke i samme menu, inden du spiller. Dette vil ikke påvirke din tv-skærms lysstyrke.

Recentrering af skærmen

Hvis skærmen rykker til den ene side, skal du holde OPTIONS-knappen på din trådløse DUALSHOCK 4-controller trykket ned for at recentrere skærmen.

Finjustering

Nogle gange kan det ske, at kameraet ikke kan registrere position, retning eller bevægelse for dit VR-headset eller din controller.

Gå til [Indstillinger] > [Enheder] > [PlayStation VR] på dit PS4-system, og prøv disse justeringer:

 • Juster PlayStation Camera

Placer dit kamera, så det kan genkende dit ansigt.

 • Juster sporingslys

Juster lysene på dit VR-headset eller din controller, så kameraet kan følge dem korrekt.

Billedkvalitet

Når du sætter et VR-kompatibelt spil på pause, og PS4-systemets hjemmeskærm vises, vil kvaliteten af video-output til dit tv blive midlertidigt forringet. Dette er forventeligt. Billedkvaliteten vender tilbage til normal, når du afslutter spillet.

Brug af briller med PS VR

Du kan benytte VR-headsettet udenpå dine briller, men vær forsigtig når du indstiller visiret. Brillernes berøring af linserne kan resultere i beskadigelse af brillerne, VR-headsettet, eller begge dele. Træk ikke visiret unødigt frem eller tilbage.

Hvis du bemærker, at PS VR-miljøerne er uklare eller uskarpe, når du har briller på, skal du forsøge at tage dem af og justere visirets placering, før du begynder at spille. Forsøg at spille med og uden briller på for at finde den bedste løsning for dig.