Updated 19. december 2016

PS4: Frigør en disk, der sidder fast

Hvis en disk sidder fast i din PS4, kan du tage den ud manuelt.

 
 

Før du går i gang, skal du bruge:

 • En lang stjerneskruetrækker
 • Dit PS4-modelnummer. Du finder det her:

Vælg din PS4-modelserie for at se instruktioner:

CUH-7000-serien

 1. Sluk for PS4-systemet.
 2. Frakobl strømkablet, HDMI-kablet og eventuelle andre kabler fra bagsiden af dit PS4-system.
 3. Placer PS4-systemet på en ren, flad overflade foran dig. Vend systemet på hovedet, og roter det, så PS-logoet vender væk fra dig. Tag dækslet af skruehullet lige over PS-logoet som vist.
 1. Sæt skruetrækkeren i hullet til manuel udtagning, og drej den mod uret for at frigøre disken. Dette kan muligvis kræve flere omgange med skruetrækkeren. Der er et lag plastic, som du skal igennem for at fjerne skruen. Bare rolig – dette påvirker ikke garantien.
 1. Tilslut strømkablet, HDMI-kablet og eventuelle andre kabler, der blev frakoblet i Trin 2. Tænd for PS4-systemet for at kontrollere, at alt fungerer, som det skal.

Model i CUH-2015-serien

 1. Sluk for PS4.
 2. Frakobl strømkablet, HDMI-kablet og eventuelle andre kabler fra bagsiden af dit PS4-system.
 3. Placer PS4 på en ren, flad overflade med bunden i vejret, og kig efter hullet lige over PS-logoet. (som vist, bemærk, at PS-logoet vender på hovedet).
 1. Sæt skruetrækkeren i hullet til manuel udtagning, og drej den for at frigøre disken. Der er et lag plastic, som du skal igennem for at fjerne skruen. Bare rolig – dette påvirker ikke garantien.
 1. Tilslut HDMI-kabel, strømkabel og eventuelle andre kabler, der blev frakoblet i Trin 1.
 2. Tænd for PS4 for at kontrollere, at alt fungerer, som det skal.

CUH-1200-serien

 1. Sluk for PlayStation 4-systemet.
 2. Frakobl strømkablet, HDMI-kablet og eventuelle andre kabler fra bagsiden af dit PlayStation 4-system.
 3. Placer PS4 på en ren, plan overflade foran dig, så systemets forside vender mod venstre. (PlayStation-logoet oven på PlayStation 4 skal vende mod højre).
 4. Læg dine håndflader på det øverste panel, og lad dine fingre hvile på systemets fjerneste side.
 5. Læg et moderat og jævnt pres i nærheden af samlingen med dine håndflader, og skub, med fingrene som modvægt, det øverste panel væk fra dig. Du hører et klik, og panelet rykker sig ca. 7 mm. Tag panelet af ved at starte med at løfte i venstre side.
 1. Når det øverste panel er taget af, kan du se en skrue med PlayStation-symboler på. Fjern denne skrue ved at dreje den mod uret for at fjerne harddisken.
 2. Træk harddisken helt ud af konsollen, så hullet til manuel udtagning af disk (1) bliver frit.
 1. Sæt skruetrækkeren i hullet til manuel udtagning, og drej den med uret for at frigøre disken.
 1. Sæt det øverste panel på igen. Placer det over den blottede del af PlayStation 4, ca. 7 mm væk fra samlingen. Skub panelet i retning af samlingen, indtil det klikker på plads.
 1. Tilslut igen HDMI-kabel, strømkabel og eventuelle andre kabler, der blev frakoblet i første trin.
 2. Tænd for PlayStation 4 for at kontrollere, at alt fungerer, som det skal.

CUH-1000 & CUH-1110-serien

 1. Sluk for PS4™-systemet, og tag stikket ud af stikkontakten.
 2. Tag alle kabler ud bag på systemet.
 3. Placer systemet på en ren, flad overflade foran dig, så systemets front vender mod venstre. PS-logoet øverst på systemet bør vende korrekt.
 4. Placer dine håndflader på systemets blanke panel, og lad dine fingre hvile på systemets fjerneste side
 5. Læg et moderat og jævnt pres i nærheden af samlingen. Brug dine fingre som modvægt, og skub det blanke panel væk fra dig.
 6. Du vil høre en kliklyd, og panelet vil bevæge sig et par centimeter. Tag panelet af ved at starte med at løfte i venstre side.
 1. Når det blanke panel er fjernet, vil du se to ventilationskanaler yderst til venstre på systemet. Find den første ventilationskanal, som er placeret for sig selv (den, som ikke sidder sammen med de andre).
 1. Lys igennem denne ventilationskanal for at finde den manuelle udskubningsskrue.
 1. Før skruetrækkeren ind i udluftningen, og skru skruen mod uret, indtil disken viser sig i diskslotten. Dette kan muligvis kræve flere omgange med skruetrækkeren. Det kræver ikke stor kraft at skrue skruen.
 1. Tag fat i disken med hånden, og tag den ud af diskslotten.
 2. Sæt det blanke panel på igen ved at placere det over den blottede del på systemet et par centimeter væk fra samlingen.
 1. Skub panelet mod samlingen, indtil det siger en kliklyd og sidder fast.
 2. Tilslut alle kablerne, og tænd systemet for at tjekke, at alt fungerer, som det skal.