Updated 25. marts 2019

Sådan administrerer du automatisk pengetilføjelse til din wallet

Få mere at vide om kontoindstillingen "Tilføj et beløb automatisk for at forny abonnementer eller betale for forudbestilt indhold".

Sådan konfigurerer du automatisk pengetilføjelse

Vælg den enhed, du vil bruge, for at få komplette instruktioner.

 1. Sørg for, at der er en betalingsmetode knyttet til din konto.
 2. Vælg din lokale brugerkonto, tryk op på controlleren for at åbne funktionsmenuen, og gå til [Indstillinger] > [PlayStation Network] > [Kontoinformation] > [Wallet] > [Indstillinger for køb], og tryk på (X-knappen).
 3. Vælg [Føj automatisk penge til wallet], og vælg [Ja] eller [Nej] for at slå automatisk pengetilføjelse til eller fra.
 4. Vælg [Bekræft], og tryk på (X-knappen).

Du kan komme ind i Kontohåndtering på flere måder:

 • PlayStation App

Tryk på [PlayStation Store] på hjemmeskærmen, og gå til [Online ID] > [Kontoindstillinger].

 • PlayStation Store

Gå til PlayStation Store. Log ind, gå til dit Online ID øverst på siden, og klik på [Kontoindstillinger].

 • Kontohåndterings-website

Klik her, og log ind for at se kontohåndterings-websitet.

 1. Sørg for, at der er en betalingsmetode knyttet til din konto.
 2. Gå til fanen Konto, og vælg Wallet. Vælg "Rediger" under "Wallet-indstillinger"
 3. På siden "Rediger wallet-indstillinger" skal du indstille "Tilføj et beløb automatisk for at forny abonnementer" til enten "Ja" eller "Nej"
 1. Sørg for, at der er en betalingsmetode knyttet til din konto.
 2. Gå til [PlayStation Network] > [Kontohåndtering] > [Transaktionshåndtering] > [Tilføj et beløb automatisk for at forny abonnementer eller betale for forudbestilt indhold].
 3. Indtast din adgangskode.
 4. Vælg [Til] eller [Fra] i rullemenuen, og vælg [Bekræft] for at slå automatisk pengetilføjelse til eller fra.
 1. Sørg for, at der er en betalingsmetode knyttet til din konto.
 2. Vælg [PlayStation Store] > [Valgmuligheder] > [Transaktionshåndtering] > [Indstillinger for automatisk pengetilføjelse].
 3. Indtast din adgangskode.
 4. Lad afkrydsningsfeltet være markeret eller ikke markeret for at slå automatisk pengetilføjelse til eller fra.

Hvad er automatisk pengetilføjelse til wallet (automatisk pengetilføjelse)?

Automatisk pengetilføjelse er en funktion, der kan bruges på hovedkonti, for at sikre, at du ikke mister et abonnement eller ikke får din forudbestilling i rette tid på grund af en glemt betaling.

Dette fungerer ved at bruge den standardbetalingsmetode, der er knyttet til din konto, til automatisk at lægge et beløb i din wallet, som svarer til prisen på fornyelse af abonnement eller på en forudbestilling. Hvis din wallet indeholder tilstrækkeligt med midler til at dække betalingen, trækker vi ikke penge fra din betalingsmetode.

Vi beder dig normalt om at give os dine betalingsoplysninger, og vi slår automatisk pengetilføjelse [Til], når du køber abonnement på en betalt tjeneste, men vi gør det ikke, når du foretager en forudbestilling.

Hvornår kan der bliver trukket et beløb automatisk?

Hvis du køber en abonnementstjeneste, f.eks. PlayStation Plus, slår vi automatisk pengetilføjelse til, så der trækkes penge fra den standardbetalingsmetode, der er knyttet til din konto, på fornyelsesdatoen, hvis du ikke har tilstrækkelige midler i din wallet.

Vi slår ikke automatisk pengetilføjelse til, når du foretager en forudbestilling. Derfor skal du enten sikre, at der er penge nok i din wallet, når vi trækker betalingen for forudbestillingen, eller du kan slå automatisk pengetilføjelse til under Kontohåndtering.

Du kan når som helst fjerne betalingsoplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at fjernelse af betalingsoplysninger ikke forhindrer, at der trækkes penge fra din wallet for abonnementer eller forudbestillinger, der ikke er blevet annulleret, så længe der er tilstrækkelige midler til dette i din wallet.

Automatisk pengetilføjelse for mindreårige familiemedlemmer

Når du opretter en familiekonto, har familiemedlemmer under 18 år ikke en wallet. Det betyder, at automatisk pengetilføjelse ikke er tilgængelig, så mindreårige familiemedlemmer kan ikke købe abonnementer til automatisk fornyelse.

Forudbestillinger betales normalt med det samme, så under forudsætning af, at følgende betingelser er gældende på købstidspunktet, kan vi automatisk trække betalingen fra familieadministratorens wallet:

 • Familieadministratoren har penge nok i sin wallet. Familieadministratorens standardbetalingsmetode debiteres aldrig for et mindreårigt familiemedlems køb – heller ikke selvom automatisk pengetilføjelse er slået [Til].
 • Den "månedlige forbrugsgrænse" er sat til et beløb, der dækker betalingen for forudbestillingen og eventuelle tidligere køb inden for samme måned på det mindreårige familiemedlems konto. Her kan du se, hvordan du ændrer forbrugsgrænsen for et mindreårigt familiemedlem.

Få mere at vide om betaling for forudbestillinger i vores artikel om "PlayStation Store-forudbestillinger".