Updated 21. oktober 2015

Forældrekontrol på PlayStation Vita

Lær, hvordan du indstiller forældrekontrol og begrænser brugen af apps og funktioner på dit PlayStation Vita-system.

 
 

Hvordan fungerer forældrekontrol på PlayStation Vita-systemet?

Hvis børn bruger PlayStation Vita-systemet, kan forældre eller værger begrænse adgangen til spil og indhold, der ikke er egnet til børn. Du kan finde relevante valgmuligheder for justering af begrænsningerne i indstillingsmenuen.

Hvilke typer indhold kan begrænses?

Følgende funktioner kan begrænses på PlayStation Vita-systemet.

  • Spil
  • Spillevarighed
  • Videoafspilning
  • PlayStation Store
  • Positionsdata
  • Internetbrowser

Hvordan indstiller jeg forældrekontrol, og hvad er forholdet mellem niveauerne og mit barns alder?

Først skal du finde ud af, hvilket niveau for forældrekontrol der stemmer overens med dit barns alder.

Spillerens alder Under 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 og derover
PS Vita – Forældrekontrolindstilling 1 2 3 5 7 9
Højeste aldersvurdering for spil  

Så hvis dit barn er 12 år gammelt, skal du vælge niveau 5 og følge trinene herunder.  Det betyder, at dit barn kun vil kunne spille spil, der er egnet til spillere på 12 år og derunder.

Niveauerne for forældrekontrol gælder tilsvarende for film.

Spillerens alder Under 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 og derover
PS Vita – Forældrekontrolindstilling 1 2 3 5 7 9
Højeste aldersvurdering for film  

Få mere at vide om aldersvurderinger og forældrekontrol.

Hvis du er i tvivl om, hvilket niveau, du skal vælge for at forhindre eller tillade, at et barn afspiller/spiller et bestemt produkt, kan du trykke og holde nede på hjemmeskærmen og derefter trykke på programikonet. Begrænsningsniveauet vises i forældrekontrolfeltet.

Hvis en applikation eller noget indhold taler sammen med PlayStation Vita-systemets forældrekontrol, vises niveauet for forældrekontrol i feltet [Forældrekontrol].

Hvordan begrænser jeg brugen af spil og videoindhold?

Fra PlayStation Vita-systemets hjemmeskærm skal du gå til [Forældrekontrol] > [Spil] > og justere skydebjælken til det ønskede begrænsningsniveau. Standardniveauet er 9, hvilket svarer til aldersvurderingen 18 år og derover. Rediger indstillingerne, så de passer til alderen på det yngste barn i hjemmet. Se tabellerne ovenfor.

Hvordan begrænser jeg spillevarighed?

Fra PlayStation Vita-systemets hjemmeskærm skal du gå til [Forældrekontrol] > [Spillevarighed] > Indstil mængden af tid, som barnet må spille pr. dag.

Hvordan begrænser jeg adgangen til PlayStation Store?

Fra PlayStation Vita-systemets hjemmeskærm skal du gå til [Forældrekontrol] > [Funktioner] > [PlayStation Store] og vælge "Blokeret" for at deaktivere brugen af PlayStation Store.

Hvordan begrænser jeg brugen af positionsdata?

Denne indstilling giver mulighed for brug af positionsdata. Hvis bestemte apps (f.eks. near, kort osv.) kræver brug af positionsdata, kan de ikke bruges.

Fra PlayStation Vita-systemets hjemmeskærm skal du gå til [Forældrekontrol] > [Funktioner] > [Positionsdata] og vælge "Blokeret" for at deaktivere brugen af positionsdata i alle applikationer.

Hvordan begrænser jeg brugen af internetbrowseren?

Du kan begrænse adgangen til internetbrowseren for at forhindre et barn i at bruge PlayStation Vita-systemet til at komme på internettet. Dette vil ikke forhindre, at visse applikationer, som gør brug af internettet, startes.

Fra PlayStation Vita-systemets hjemmeskærm skal du gå til [Forældrekontrol] > [Funktioner] > [Browser] og vælge "Blokeret" for at deaktivere brugen af internetbrowseren på PS Vita.

Hvordan ændrer eller gendanner jeg en glemt adgangskode?

Hvis du vil ændre din adgangskode, skal du kende din nuværende adgangskode, før den kan ændres.

  1. Fra PlayStation Vita-systemets hjemmeskærm skal du gå til [Forældrekontrol] > [Skift adgangskode]
  2. Hvis du har glemt din adgangskode, skal du gendanne dit PlayStation Vita-system.
  3. For at gendanne din PlayStation Vita skal du gå til [Indstillinger] > [Format] > [Gendan systemet]

 

Hvis dit barn skal bruge PlayStation Vita-systemets onlinefunktionalitet, eksempelvis for at spille mod andre, kan du også begrænse de funktioner og interaktioner, der er tilgængelige for barnet, ved at oprette en underkonto og indstille dennes relevante forældrekontrol.

Få mere at vide om underkonti og hovedkonti

Få mere at vide om oprettelse af en underkonto

Få mere at vide om forældrekontrol for underkonti