Updated 3. juni 2016

Forældrekontrol på PSP

Lær, hvordan du indstiller forældrekontrol og begrænser brugen af apps og funktioner på dit PSP-system (PlayStation Portable).

Hvordan fungerer forældrekontrol på PSP-systemet?

Hvis børn bruger PSP-systemet, kan forældre eller værger begrænse adgangen til spil og indhold, der ikke er egnet til børn. Du kan finde relevante valgmuligheder for justering af begrænsningerne i menuen Indstillinger.

Hvilke typer indhold kan begrænses?

Følgende funktioner på PSP kan begrænses.

 • Begræns afspilning af UMD og digitale spil
 • Begræns brug af internetbrowseren

Hvordan indstiller jeg forældrekontrol, og hvad er forholdet mellem niveauerne og mit barns alder?

Først skal du finde ud af, hvilket niveau for forældrekontrol der stemmer overens med dit barns alder.

Spillerens alder Under 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 og derover
PSP – Forældrekontrolindstilling 1 2 3 5 7 9
Højeste aldersvurdering for spil  

Så hvis dit barn er 12 år gammelt, skal du vælge niveau 5 og følge trinene herunder. Det betyder, at dit barn kun vil kunne spille spil, der er egnet til spillere på 12 år og derunder.

Niveauerne for forældrekontrol gælder tilsvarende for film.

Spillerens alder Under 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 og derover
PSP – Forældrekontrolindstilling 1 2 3 5 7 9
Højeste aldersvurdering for film  

Få mere at vide om aldersvurderinger og forældrekontrol.

Hvis du er i tvivl om, hvilket niveau, du skal vælge for at forhindre eller tillade, at et barn afspiller/spiller et bestemt produkt, kan du vælge applikationen eller indholdet i XMB-menuen, trykke på Trekant-knappen og derefter vælge [Information]. Begrænsningsniveauet vises.

Hvordan begrænser jeg brugen af UMD og afspilning af digitale spil?

 1. Gå til [Settings] (Indstillinger) > [Security Settings] (Sikkerhedsindstillinger) > [Parental Control Level] (Forældrekontrolniveau).
 2. Indtast din adgangskode
 3. Indstil niveauet for forældrekontrol (jo lavere niveauet er, jo hårdere er begrænsningen).
 4. Når niveauerne er indstillet, vil brugere, der er blevet begrænset, se et hængelåsikon i stedet for den normale afbildning af spillet eller applikationen. Standardniveauet er 9, hvilket svarer til aldersvurderingen 18 år og derover. Rediger indstillingerne, så de passer til alderen på det yngste barn i hjemmet.

Hvordan begrænser jeg brugen af internetbrowseren?

 1. Gå til Settings (Indstillinger), rul ned til [Security Settings] (Sikkerhedsindstillinger), og tryk på X-knappen.
 2. Vælg [Internet Browser Start Control] (Kontrol for start af internetbrowser), og tryk på X-knappen.
 3. Indtast din 4-cifrede adgangskode.
 4. Vælg "On" (Aktivér), hvis du foretrækker at have Internet Browser Start Control (Kontrol for start af internetbrowser) aktiveret. Vælg "Off" (Sluk), hvis du foretrækker at have denne funktion slået fra.
 5. Tryk på Cirkel-knappen to gange for at gå ud af menuen Internet Browser Start Control (Kontrol for start af internetbrowser).

Hvordan ændrer eller gendanner jeg en glemt adgangskode?

Hvis du vil ændre din adgangskode, skal du gå til [Settings] (Indstillinger) > [Security Settings] (Sikkerhedsindstillinger) > [Change Password] (Skift adgangskode).

Hvis du har glemt adgangskoden til indstillingsmenuen for forældrekontrol, skal du nulstille den for at ændre eller fjerne indstillingerne.

 1. For at nulstille adgangskoden til forældrekontrolindstillingerne for PSP skal du gå til [Settings] (Indstillinger) > [System Settings] (Systemindstillinger) > [Restore Default Settings] (Gendan standardindstillinger).
 2. Dit PSP-system genstarter, og din adgangskode til forældrekontrol nulstilles til standardadgangskoden "0000".

Hvis dit barn skal bruge PSP-systemets onlinefunktionalitet, eksempelvis for at spille mod andre, kan du også begrænse de funktioner og interaktioner, der er tilgængelige for barnet, ved at oprette en underkonto og indstille dennes relevante forældrekontrol.

Få mere at vide om underkonti og hovedkonti

Få mere at vide om oprettelse af en underkonto

Få mere at vide om forældrekontrol for underkonti