Updated 20. oktober 2015

Forældrekontrol på PlayStation 4

Lær, hvordan du indstiller forældrekontrol og begrænser brugen af apps og funktioner på dit PlayStation 4-system.

 
 

Hvordan fungerer forældrekontrol på PlayStation 4-systemet?

Hvis børn bruger PlayStation 4-systemet, kan forældre eller værger begrænse adgangen til spil og indhold, der ikke er egnet til børn. Du kan finde relevante valgmuligheder for justering af begrænsningerne i indstillingsmenuen.

Hvilken type indhold kan begrænses?

Følgende funktioner kan begrænses på PlayStation 4.

 • Start af applikationer og afspilning af indhold.
 • Afspilning af Blu-ray-film og dvd'er
 • Brug af browseren
 • Login på andre lokale brugerkonti på PlayStation 4-systemet
 • Login af personer, der ikke har lokale brugerkonti på PlayStation 4-systemet

Hvordan indstiller jeg forældrekontrol, og hvad er forholdet mellem niveauerne og mit barns alder?

Først skal du finde ud af, hvilket niveau for forældrekontrol der stemmer overens med dit barns alder.

Spillerens alder Under 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 og derover
PS4 – Forældrekontrolindstilling 1 2 3 5 7 9
Højeste aldersvurdering for spil  

Så hvis dit barn er 12 år gammelt, skal du vælge niveau 5 og følge trinene herunder. Det betyder, at dit barn kun vil kunne spille spil, der er egnet til spillere på 12 år og derunder.

Niveauerne for forældrekontrol gælder tilsvarende for film.

Spillerens alder Under 3 3-6 7-11 12-15 16-17 18 og derover
PS4 – Forældrekontrolindstilling 1 2 3 5 7 9
Højeste aldersvurdering for film  

Få mere at vide om aldersvurderinger og forældrekontrol.

Hvis du er i tvivl om, hvilket niveau, du skal vælge for at forhindre eller tillade, at et barn afspiller/spiller et bestemt produkt, kan du vælge applikationen eller indholdet i indholdsområdet, trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Information]. Begrænsningen vises.

Hvis en applikation eller noget indhold taler sammen med PlayStation 4-systemets forældrekontrol, vises niveauet for forældrekontrol i feltet [Forældrekontrol].  

Det er ikke muligt at indstille niveauerne for forældrekontrol forskelligt for hver enkelt bruger på PlayStation 4-systemet, så sørg for at tilpasse forældrekontrollen til det yngste barn i hjemmet. Du kan til enhver tid forbigå indstillingerne, så et ældre barn eller en voksen kan få adgang til det begrænsede indhold, men husk at aktivere forældrekontrollen igen for at sikre, at dit yngste barn ikke bliver udsat for upassende indhold.

[drawing]

Hvordan begrænser jeg brugen af spil, applikationer og downloadede film?

 1. Fra PlayStation 4-systemets hjemmeskærm skal du trykke op på retningsknapperne for at komme til funktionsområdet
 2. Gå til [Indstillinger] > [Forældrekontrol] > [Begræns brug af PS4-funktioner] > [Applikation], og vælg det niveau, du vil indstille. Når niveauerne er indstillet, vil brugere, der er blevet begrænset, se et hængelåsikon i stedet for den normale afbildning af spillet eller applikationen.Standardniveauet er 9, hvilket svarer til aldersvurderingen 18 år og derover.Rediger indstillingerne, så de passer til alderen på det yngste barn i hjemmet.
 3. Når du indstiller forældrekontrol første gang, skal du indstille en adgangskode (standardadgangskoden er 0000). For at indstille din adgangskode skal du gå til [Indstillinger] > [Forældrekontrol] > [Begræns brug af PS4-funktioner] > Skift adgangskode.

Hvordan begrænser jeg brugen af Blu-ray-film?

 1. Fra PlayStation 4-systemets hjemmeskærm skal du trykke op på retningsknapperne for at komme til funktionsområdet.
 2. Gå til [Indstillinger] > [Forældrekontrol] > [Begræns brug af PS4-funktioner] > [Blu-ray Disc™], og vælg det niveau, du vil indstille.

Standardindstillingen er "Tillad" og betyder, at der ikke er nogen begrænsninger. Numrene svarer til en alder og bruges til begrænsning af indhold. Jo lavere alderen er, jo hårdere er begrænsningen.

[Drawing]

Hvordan begrænser jeg brugen af dvd-film?

 1. Fra PlayStation 4-systemets hjemmeskærm skal du trykke op på retningsknapperne for at komme til funktionsområdet.
 2. Gå til (Indstillinger) > [Forældrekontrol] > [Begræns brug af PS4-funktioner] > [DVD]. Med standardindstillingen kan alle dvd'er afspilles, så rediger indstillingerne, så de passer til alderen på det yngste barn i hjemmet.

Indstillingen [Land eller region for forældrekontrol] indstiller den regionale standard for forældrekontrol for dvd-film. Denne skal stemme overens med regionsindstillingerne på din PlayStation 4. Hvis du har en dansk PlayStation 4 og ser danske dvd'er, skal den indstilles til Danmark.

Hvordan begrænser jeg brugen af internetbrowseren?

Du kan begrænse adgangen til internetbrowseren for at forhindre et barn i at bruge dit PlayStation 4-system til at komme på internettet. Dette vil ikke forhindre, at visse applikationer, som gør brug af internettet, startes.

 1. Fra PlayStation 4-systemets hjemmeskærm skal du trykke op på retningsknapperne for at komme til funktionsområdet.
 2. Gå til (Indstillinger) > [Forældrekontrol] > [Begræns brug af PS4-funktioner] > [Internetbrowser].

Vælg "Tillad ikke". Dette forhindrer internetbrowseren i at starte, selvom ikonet for internetbrowseren stadig vises på hjemmeskærmen.

Hvordan begrænser jeg login på andre lokale brugerkonti på PlayStation 4-systemet?

Du kan indstille en adgangskode til adgangsbegrænsning af din lokale brugerkonto på din PlayStation 4. Dette kan forhindre dit barn i at bruge voksne personers lokale brugerkonti og tilknyttede PSN-konti.

 1. Fra PlayStation 4-systemets hjemmeskærm skal du trykke op på retningsknapperne for at komme til funktionsområdet.
 2. Gå til [Indstillinger] > [Brugere] > [Indstillinger for Log på] > [Administration af adgangskode]
 3. Indstil den adgangskode, du vil bruge til at begrænse adgangen til din brugerprofil.

Bemærk, at den adgangskode, du vælger til adgangsbegrænsning af din brugerprofil, skal være en anden end adgangskoden til forældrekontrol.

Hvordan laver jeg en begrænsning, der forhindrer, at personer, der ikke har lokale brugerkonti på PlayStation 4-systemet, logger på?

Du kan forhindre, at en person, der ikke har en lokal brugerkonto på PlayStation 4-systemet, logger på. Dette forhindrer et barn i at oprette sig som ny bruger på PlayStation 4-systemet og sikrer, at dit barn kun bruger den lokale PlayStation 4-brugerkonto og tilknyttede underkonto, der er blevet oprettet specifikt til vedkommende.

 1. Fra PlayStation 4-systemets hjemmeskærm skal du trykke op på retningsknapperne for at komme til funktionsområdet.
 2. Gå til [Indstillinger] > [Forældrekontrol] > [Begræns brug af PS4-funktioner] > [Vælg [Ny bruger] og log ind på PS4]

Vælg "Tillad ikke". Dette forhindrer, at der oprettes nye brugere på PlayStation 4-systemet.

[Drawing]

Hvis dit barn skal bruge PlayStation 4-systemets onlinefunktionalitet, eksempelvis for at spille mod andre, kan du også begrænse de funktioner og interaktioner, der er tilgængelige for barnet, ved at oprette en underkonto og indstille dennes relevante forældrekontrol.

Få mere at vide om underkonti og hovedkonti

Få mere at vide om oprettelse af en underkonto

Få mere at vide om forældrekontrol for underkonti