Updated 25. marts 2019

PS4: Oplysninger om Familie på PSN

Find ud af, hvordan Familie på PSN kan gøre din familie mere sikker.

 
 

Med PS4-systemsoftware 5.00 får du Familie på PSN, som er en ny metode til at gøre dine familiemedlemmer mere sikre på dit PS4-system og PlayStation Network.

Ved at oprette konti for dine familiemedlemmer kan du tilpasse individuel forældrekontrol og forbrugsgrænser for hvert barn og udpege voksne familiemedlemmer som forældre/værger. En familie kan bestå af op til 7 konti (inklusive dig) eller 15 lokale brugere.

Familier kan administreres direkte på PS4-systemet eller via kontohåndtering på internettet.

Ny terminologi om Familie

Familie på PSN erstatter kontotyperne hovedkonto og underkonto, som tidligere blev brugt til voksne og børn.

Ny terminologi
Tidligere terminologi
Familieadministrator
Hovedkonto
Voksent familiemedlem
Mindreårigt familiemedlem
Underkonto

Med denne nye struktur kan du indstille forældrekontrol og forbrugsgrænser for hvert barn i familien og give andre voksne familiemedlemmer lov til at indstille forældrekontrol.

Hvis du i forvejen har underkonti knyttet til din hovedkonto, vil disse automatisk blive mindreårige familiemedlemmer, og du kan administrere deres individuelle forældrekontrol og forbrugsgrænser via kontohåndtering på internettet eller ved at gå til [Indstillinger] > [Forældrekontrol/familieadministration] > [Familieadministration] på dit PS4-system.

Om hvad familiemedlemmer kan og ikke kan

Der er flere forskellige roller inden for en familie, hver med deres muligheder og begrænsninger, så du kan tilpasse hver enkelt brugers oplevelse. Vælg en rolle herunder for at få mere at vide.

Familieadministratoren er den, der holder styr på familien. Der er ingen begrænsninger på de funktioner, en familieadministrator kan få adgang til, men der er nogle ting, som kun familieadministratoren kan gøre. For eksempel er familieadministratoren den eneste bruger, der kan føje medlemmer til familien og give andre voksne familiemedlemmer adgang til forældrekontrolindstillinger. En familie kan kun have én familieadministrator.
Kan Kan ikke
 • Tilføje familiemedlemmer.
 • Indstille forældrekontrol for mindreårige familiemedlemmer.
 • Kontakte andre spillere via PSN.
 • Tilføje betalingsmetoder og beløb til en wallet.
 • Købe indhold i PlayStation Store.
 • Indstille kontobegrænsninger for andre voksne i familien.

Familiemedlemmer under 18 år kan bruge PS4-systemet og PSN-funktionerne inden for de forældrekontrolgrænser, der er indstillet af familieadministrator, forælder eller værge.

Børn og teenagere kan bruge penge fra familieadministratorens wallet inden for en forbrugsgrænse, der er indstillet af familieadministratoren, men kun, hvis der er penge nok. De kan også kommunikere med andre PSN-brugere, hvis forældrekontrollen tillader det. Vi anbefaler, at alle forældre og værger i husstanden lærer de tilgængelige forældrekontrolmuligheder at kende for at øge børnenes sikkerhed mest muligt.

Kan Kan ikke
 • Skifte til en voksenkonto efter det fyldte 18. år.
 • Oprette en konto (afhængigt af forældretilladelse).
 • Spille og se indhold offline, afhængigt af aldersvurdering.
 • Tilføje/fjerne familiemedlemmer.
 • Tilføje penge til wallet.
 • Forlade familien.
Disse funktioner afhænger af den forældrekontrol, der er indstillet på kontoen
 • Oprette nye lokale brugere på PS4-systemet.
 • Købe indhold i PlayStation Store, afhængigt af forbrugsgrænser.
 • Kontakte andre spillere via PSN.
Familiemedlemmer, der er over 18 år, har fuld og ubegrænset adgang til PlayStation Network på deres konto, samt deres egen wallet til at foretage køb i PlayStation Store. De kan imidlertid ikke føje medlemmer til familien eller indstille forældrekontrol for børn, hvis de ikke er gjort til forælder eller værge af familieadministratoren. En voksen kan når som helst vælge at forlade familien, men dette vil påvirke indhold, der deles inden for familien.
Kan Kan ikke
 • Oprette en konto.
 • Indstille PS4-systembegrænsninger (kræver adgangskode til forældrekontrol).
 • Kontakte andre spillere via PSN.
 • Tilføje betalingsmetoder og beløb til deres egen wallet.
 • Købe indhold i PlayStation Store.
 • Forlade familien når som helst.*
 • Tilføje/fjerne familiemedlemmer.
 • Indstille forældrekontrol for mindreårige familiemedlemmer.
 • Bruge penge fra familieadministratorens wallet.
* Hvis man forlader familien, betyder det, at delt indhold eller funktioner ikke længere vil være delt.
Familieadministratoren kan give andre voksne familiemedlemmer status som forælder eller værge. Dette giver dem mulighed for at indstille forældrekontrol for mindreårige familiemedlemmer. Dette lægger ikke andre begrænsninger på det voksne familiemedlems konto.
Kan Kan ikke
 • Oprette en konto.
 • Indstille PS4-systembegrænsninger (kræver adgangskode).
 • Indstille forældrekontrol for mindreårige familiemedlemmer (herunder forbrugsgrænser).
 • Kontakte andre spillere via PSN.
 • Tilføje betalingsmetoder og beløb til deres egen wallet.
 • Købe indhold i PlayStation Store.
 • Forlade familien når som helst.*
 • Tilføje/fjerne familiemedlemmer.
 • Bruge penge fra familieadministratorens wallet.
* Hvis man forlader familien, betyder det, at delt indhold eller funktioner ikke længere vil være delt.