Updated 19. april 2017

Deaktivering via nettet

Sådan deaktiverer du PlayStation-systemer vha. en webbrowser

 
 

Sommetider kan du være nødt til at deaktivere dit PlayStation-system, når du ikke har adgang til det. Deaktivering via nettet kan være praktisk i flere forskellige situationer, for eksempel:

  • Du har sendt dit PlayStation-system til service hos os.
  • Du har solgt et gammelt PlayStation-system.
  • Dit PlayStation-system er blevet stjålet.

Du kan kun deaktivere systemet via nettet én gang hvert halve år, og vi kan ikke lave nogen undtagelser, heller ikke hvis du kontakter os.

Sådan deaktiverer du alle systemer via nettet

2

Vælg [Medier og enheder] på fanen [Konto].

3

Vælg [Deaktivér alle].

4

Vælg [Ja] for at gennemføre deaktiveringen.

5

Du får vist en bekræftelse, når deaktiveringen er gennemført.

Hvis du har brug for at deaktivere dine PlayStation-systemer for PlayStation Video, skal du gøre det på selve systemet eller kontakte os, da det ikke er muligt at deaktivere via nettet.