PS4: Rediger dit log ind-ID (e-mailadresse)

Denne artikel forklarer, hvordan du bruger din PlayStation 4 til at opdatere dit log ind-ID, og hvordan du løser problemer med at redigere dit log ind-ID.

 
 

Hvordan redigerer jeg mit log ind-ID?

 1. Vælg din lokale brugerkonto, tryk op på controlleren for at åbne funktionsskærmen, og gå til [Indstillinger] > [PlayStation Network] > [Kontoinformation] > [Log ind-ID].
 2. Indtast din adgangskode.
 3. Indtast dit nye log ind-ID (e-mailadresse), og vælg "Bekræft".
 4. Hvis du ændrer log ind-ID for en underkonto, skal hovedkontoen godkende dette ved at indtaste deres adgangskode.
 5. Vi sender dig et link via e-mail. Klik på linket for at bekræfte den nye e-mailadresse.
 6. Du kan nu logge på din konto med dit nye log ind-ID.
 7. Du modtager en e-mail fra playstationnetwork@ac.playstation.net både til din oprindelige og din nye e-mailadresse, som giver dig besked om ændringen.

Hvad er et log ind-ID?

Hver SEN-konto har et log ind-ID tilknyttet, som skal være en gyldig e-mailadresse for at sikre, at hver bruger har sit eget unikke log ind-ID. Vi anbefaler kraftigt, at du sørger for at bruge en e-mailadresse, der er opdateret og tilgængelig, så du kan holde din konto sikker, og så vi kan kontakte dig med vigtige kontooplysninger.

Hvad er e-mailbekræftelse?

Vi vil muligvis bede dig om at bekræfte din e-mailadresse, enten når du opretter kontoen eller på et senere tidspunkt. Det gør vi for at kontrollere, at din e-mailadresse er nøjagtig og opdateret.

Hvordan bekræfter jeg min e-mailadresse?

Vi vil muligvis bede dig om at bekræfte, når du er logget på din PlayStation Network-konto. Vi sender dig en e-mail med et link. Du skal blot klikke på linket for at bekræfte og fortsætte med at logge på.

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med at ændre mit log ind-ID?

 • Dette kan skyldes, at du har mistet forbindelsen til internettet, eller at PlayStation Network er under vedligeholdelse. Kontroller din internetforbindelse, og kontroller, om der er vedligeholdelse.
 • Hvis du ikke kan ændre dit log ind-ID, fordi e-mailadressen allerede er i brug, så kontakt os for at få hjælp.
 • Hvis du ikke har ændret dit log ind-ID, men du modtager en e-mail om, at du har, så kontakt os så hurtigt som muligt.
 • Hvis du ikke kan huske den e-mailadresse, du brugte til at oprette din konto, kan du ikke bruge de metoder, der står her. Kontakt os i stedet, og giv os følgende oplysninger:
 1. Online ID
 2. En kopi af dit ID. For eksempel dit pas eller dit kørekort.

What is a sign-in ID?

Every SEN account has a sign-in ID linked to it which must be a valid email address to ensure that every user has a unique sign-in ID. We strongly recommend that you make sure you use an up to date and accessible email address to help to keep your account secure and so we can contact you with important account information.

What is email verification?

We may ask you to verify your email address either at the time that you create your account or at a later time. This is so we can make sure your email address is accurate and up to date.

How do I verify my email address?

We may prompt you to verify after signing into your PlayStation Network account. We will send you an email containing a link. Simply click the link to verify and continue to sign in.

What do I do if I’m having problems changing my sign in ID?

 • This may be because you have lost your connection to the internet or because PlayStation Network is currently undergoing maintenance. Check your internet connection and check for maintenance.
 • If you cannot change your sign in ID because the email address is already being used, contact us for help.
 • If you have not changed your sign in ID, but receive an email notifying you that you have, contact us as soon as possible.
 • If you cannot remember the email address you used to set up your account, you cannot use the methods listed here. Please contact us and provide the following information instead:
 1. Online ID
 2. A copy of your ID. For example your passport or driving license.
 
 
 
 

Mere om dette emne

Relaterede artikler