Updated 26. juni 2019

SU-41350-3 (PS4-fejlkode)

PS4 kan ikke finde systemsoftwareopdateringsfilen på USB-lagringsenheden.

Den korrekte opdateringsfil kan hentes hos PS4-systemsoftware. Af sikkerhedsmæssige årsager bedes du bekræfte følgende:

  1. Kontrollér, at den USB-lagerenhed (USB-stick, ekstern harddisk), som du anvender til at opdatere PS4 med, er formatteret til FAT32 eller exFAT. 
  2. Sørg for, at filstien er nøjagtig [USB-lager] > [PS4] > [UPDATE] – mappenavnene skal være med store bogstaver. 
  3. Filnavnet bør være PS4UPDATE.PUP. 
  4. Hvis du foretager en ny installation af systemsoftwaren, skal du sørge for at du har downloadet filen fra afsnittet [Udfør en ny installation af systemsoftwaren] nederst på systemsoftwaresiden.