Updated 24. august 2015

PlayStation Vita-systemet kan ikke hente placeringsdata, eller dataene er ikke korrekte (3G)

Denne artikel forklarer, hvad du skal gøre, hvis du har problemer, når du prøver at hente placeringsdata på din PlayStation Vita (3G/Wi-Fi-modellen).

 
 

Aktiver alle forbindelsesmetoder

3G-/Wi-Fi-modellen henter placeringsdata baseret på data fra registrerede Wi-Fi-adgangspunkter, GPS-satellitter og mobilsendemaster (3G).

Eftersom de nødvendige betingelser for at hente placeringsdata for hver af metoderne afhænger af omgivelserne, anbefales det generelt, at du aktiverer alle tre metoder for at få mere præcise oplysninger. Mulighederne for at hente placeringsdata øges, hvis PlayStation Vita-systemet kan få forbindelse med alle tre metoder (Wi-Fi, GPS og 3G).

  • Aktiver mobil netværkskommunikation (3G). Tjek kontraktbetingelserne for at sikre dig, at kontrakten ikke er udløbet.
  • Aktiver Wi-Fi.
  • Det kræver ingen GPS-indstillinger. (Det kræver omgivelser, hvor det er let at modtage signaler, f.eks. uden for en bygning, hvor der er mindst mulig interferens).

 
 

Sørg for at være et sted, hvor du kan modtage GPS-signaler

Kontroller det i omgivelser, hvor det er let at modtage signaler, f.eks. uden for en bygning, hvor der er mindst mulig interferens.

Når du første gang modtager placeringsoplysninger, kan det tage flere minutter.

  • Afhængigt af applikationen skal du måske opdatere placeringsdataene flere gange. 
  • Når placeringsdataene er hentet en gang, bliver det lettere at hente dem efterfølgende. 
  • GPS-oplysninger gemmes fælles for alle apps, uanset hvilken der hentede dem. 

Eftersom GPS-satellitsignaler beregnes efter, hvor du er, baseret på PlayStation Vita-systemets tid (ur), kan GPS-placeringsdataene måske ikke hentes, hvis tiden ikke er indstillet korrekt.

GPS-funktionen er ikke deaktiveret, selvom du deaktiverer mobil netværkskommunikation.

Sørg for at være forbundet til internettet i Wi-Fi-placeringstjenesteområdet

Du skal bruge en internetforbindelse i Wi-Fi-placeringstjenesteområdet for at hente placeringsdata med Wi-Fi. (Hvis du er i placeringstjenesteområdet, kan du oprette forbindelse til internettet med enten Wi-Fi eller 3G).


http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php


I "Adresseopslag"-feltet skal du prøve at indtaste et postnummer fra den region, du vil hente placeringsoplysninger fra.

Du kan ikke hente placeringsdata uden for tjenesteområdet.

Til Wi-Fi-positionsbestemmelse bruger PlayStation Vita-systemet Skyhooks metode til at hente placeringsdata, når du vil hente placeringsdata for et sted uden for tjenesteområdet.

Skyhooks Wi-Fi-placeringstjeneste giver mulighed for at hente placeringen ved at forbinde "adgangspunkter" og "adgangspunktsplaceringer", som er registreret i Skyhooks database. Alle adgangspunkter med en kendt MAC-adresse, for eksempel i et privat hjem, kan registreres i databasen.Du kan få mere at vide om, hvordan adgangspunkter registreres, på Skyhooks website.