Updated 26. januar 2017

Fællesskaber på PlayStation 4-systemer

Udgivelsen af version 3.0 af systemsoftwaren til din PlayStation 4 gør det muligt at oprette et fællesskab eller deltage i et allerede eksisterende fællesskab.

 
 

Fællesskaber er steder, hvor du kan finde spillere, der har interesser og præferencer, der ligner dine egne. I et fællesskab kan du spille spil, holde fester med andre medlemmer af fællesskabet eller tale om fælles interesser.

Ejere, moderatorer og medlemmer af et fællesskab

Ejer: Ejeren er den spiller, der opretter fællesskabet. Når fællesskabet oprettes, vælger ejeren, hvilke spillere der kan deltage og blive medlemmer.

 • Alle
  Alle kan deltage i fællesskabet.
 • Kun efter anmodning
  Kun spillere, der er godkendt af ejeren eller en moderator, kan deltage i fællesskabet.

Moderator: En moderator er en spiller, der kan handle på vegne af ejeren, når der skal godkendes anmodninger om deltagelse eller skrives meddelelser til hele fællesskabet. Ejeren kan udnævne et hvilket som helst medlem fra fællesskabet til moderator.

Medlem: Et medlem er en spiller, der deltager i et fællesskab.

Hvordan kan jeg oprette et fællesskab?

 1. Vælg (Fællesskaber) fra funktionsskærmen.
 1. Vælg [Opret fællesskab].
 2. Tilpas indstillinger som fællesskabets navn og de spillere, der kan deltage.

Bemærk: Visse ord er ikke tilladt som del af navnet på et fællesskab. Det gælder for eksempel: "Officiel" eller "Verificeret".

 1. Vælg et spil, som dit fællesskab vil fokusere på.
 2. Vælg et billede og en baggrund.
 3. Tilpas indstillinger som tidszone og sprog.
 4. Når du har oprettet fællesskabet, kan du på den viste skærm vælge spillere, som du vil sende invitationer til.

Bemærk:

 • Tillægskonto-brugere kan ikke oprette fællesskaber.
 • Du sletter et fællesskab ved at vælge (Indstillinger for fællesskab) > [Gruppeadministration] > [Slet gruppe].

Oplysninger på fællesskabets hovedside

Betjeningsknapper

  (Invitér)

Invitér andre spillere til at deltage i fællesskabet.

  (Opret party)

Opret en gruppe, og fortæl det til medlemmer af fællesskabet. Spillere, der ikke er medlemmer af fællesskabet, kan også deltage i gruppen.
Du kan få flere oplysninger om grupper ved at gå til "Om parties".

  (Indstillinger for fællesskab)

Ejere og moderatorer kan håndtere fællesskaber og tilpasse indstillinger, heriblandt blokeringslisten og anmodninger om medlemskab. Medlemmer kan forlade fællesskaber.

Skift visning

Spiller nu

Vis spil, som medlemmer spiller, eller grupper, de deltager i.

Fællesskabets væg

Vis dagens meddelelse eller medlemmers kommentarer. Du kan udføre en manuel opdatering af kommentarerne ved at trykke på trekant-knappen på DUALSHOCK 4-controlleren.

Medlemmer

Vis navne på medlemmer af fællesskabet.

Sådan indsender du en kommentar til fællesskabet

 1. Gå til fællesskabets væg.
 2. Når du har valgt diskussionsområdet, kan du indsende billeder og tekstbeskeder.
 3. Når du er tilfreds med din meddelelse, kan du vælge knappen "Post". Herefter vil din meddelelse vises på fællesskabets væg.

Hvad er det maksimale antal medlemmer, der kan deltage i et fællesskab?

Hvert fællesskab kan maksimalt have 100.000 medlemmer.

Er der planer om at øge det maksimale antal medlemmer af et fællesskab?

Vi overvejer at ændre det maksimale antal medlemmer af et fællesskab, men har på nuværende tidspunkt intet nyt at meddele.