Tilgængelighedsindstillinger i God of War Ragnarök

Læs om de mere end 70 tilgængelighedsfunktioner i God of War Ragnarök, der gør det muligt for spillere at tilpasse spiloplevelsen til deres behov.

 

Tilgængelighed – indstillinger

God of War Ragnarök har fire nye indstillingsmenuer, som hver især har valgmuligheden "some" (nogle) eller "full" (alt). Disse indstillinger foretager forskellige ændringer af valgmulighederne i menuen. Hver indstilling, der ændres, bliver fremhævet med blåt. Du kan nulstille alle de ændrede værdier ved at vælge indstillingen "off" (fra) eller holde nede på knappen, der nulstiller alt.

Vision accessibility preset (hjælp til synshæmmede)

Valgmuligheder: Off (fra), some (nogle) og full (alt)

 • Anvender en række indstillinger til hjælp for synshæmmede spillere. Indstillingerne påvirker følgende funktioner:
  • Navigation assist (Navigationshjælp)
  • Puzzle timing (Tid til hovedbrud)
  • Puzzle aim assist (Sigtehjælp til hovedbrud)
  • Lock-on (Lås fast)
  • Recenter camera on attack (Centrering af kamera ved angreb)
  • Auto pickup (Automatisk opsamling)
  • Traversal assist (Gennemløbshjælp)
  • Mini-game style (Varianter af minispil)
  • Audio cues (Lydstikord)
  • Stun grab enemies (Slå fjender ud, og grib fat i dem)
  • High contrast HUD (Grænseflade med høj kontrast)
  • UI text size (Tekststørrelse i grænsefladen)
  • Icon, subtitle and caption size (Størrelse på ikoner, undertekster samt tekster til hørehæmmede)

Hearing accessibility preset (hjælp til hørehæmmede)

Valgmuligheder: Off (fra), some (nogle) og full (alt)

 • Anvender en række indstillinger til hjælp for døve eller hørehæmmede spillere. Indstillingerne påvirker følgende funktioner:
  • Subtitles (Undertekster)
  • Captions (Tekster for hørehæmmede)
  • Direction indicators (Retningsvisere)
  • Speaker Names (Navn på taler)
  • Subtitle and caption background (Baggrund for undertekster og tekster til hørehæmmede)
  • Subtitle and caption blur (Sløring af undertekster og tekster til hørehæmmede)

Motion reduction preset (reduktion af bevægelse)

Valgmuligheder: Off (fra), some (nogle) og full (alt)

 • Anvender en række indstillinger til hjælp for spillere med bevægelsessyge, reducerer hurtigere bevægelser og rystende kamera. Indstillingerne påvirker følgende funktioner:
  • Camera sway (Kameraslinger)
  • Camera shake (Kamerarysten)
  • Cinematic smoothing (Roligt filmkamera)
  • Persistent dot (Permanent prik)
  • Motion blur (Bevægelsessløring)
  • Film grain (Filmgryn)
  • Strafe assist (Hjælp til sidelæns bevægelse)
  • Recenter on attack (Centrering af kamera ved angreb)
  • Aim sensitivities (Indstilling af sigtefølsomhed)
  • Camera rotation speeds (Hastighed for kamerarotation)

Apply motor accessibility preset (hjælp til spillere med motoriske handikap)

Valgmuligheder: Off (fra), some (nogle) og full (alt)

 • Anvender en række indstillinger til hjælp for spillere med fysiske handikap. Indstillingerne påvirker følgende funktioner:
  • Puzzle timing (Tid til hovedbrud)
  • Puzzle aim assist (Sigtehjælp til hovedbrud)
  • Navigation assist (Navigationshjælp)
  • Controller visualization (Visuel controller)
  • Repeated button presses (Gentagede knaptryk)
  • Menu holds (Hold knapper nede i menuer)
  • Sprint and mini-game style (Sprint og varianter af minispil)
  • Stun grab enemies (Slå fjender ud, og grib fat i dem)
  • Rage mode (Raseritilstand)
  • Lock-on (Lås fast)
  • Recenter camera on attack (Centrering af kamera ved angreb)
  • Aim and block toggle (Skifte mellem sigte og blokering)
  • Auto pickup (Automatisk opsamling)
  • Traversal assist (Gennemløbshjælp)
  • Evade style (Undvige-stil)

Changed setting indicator (skift indstillingsindikator)

Valgmuligheder: Automatisk

 • Ændrede indstillinger markeres med en blå farve, så det er lettere at se, hvad der er ændret.

Alternative kontrolelementer

Santa Monica Studio har lyttet til spillernes feedback og genopbygget styringen med nye muligheder for at tilgå nøglefunktioner samt alternative muligheder for at udføre handlinger. Du får større kontrol over spillet end nogensinde før med tilføjelsen af touchpad-genveje, input-valg, styringsskabeloner og tilpassede layouts. 

Controller-tilpasning og input-omlægning

Control customize (tilpasset styring)

Valgmuligheder: Omlæg styringen med en handlingsbaseret tildeling af 14 unikke knapper.

 • Omlæg og tilpas alle kontrolelementer.

Styringslayout

Valgmuligheder: Default (standard), Inverted (spejlvendt), Classic (klassisk), Left-Handed (venstrehåndet), Right-Handed (højrehåndet), Survivalist (overlever), Assassin (snigmorder), Custom 1 (tilpasset 1), Custom 2 (tilpasset 2), Custom 3 (tilpasset 3).

 • Omlæg og tilpas alle kontrolelementer.

Controller vibration (controller-vibration)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Adjust the intensity of controller vibrations (Tilpas controllerens vibrationsstyrke.)

Touchpad-knap (åbn menu)

Valgmuligheder: Left/right entry (venstre/højre interaktion), Press/hold entry (interaktion ved at trykke/holde nede), Weapons (våben), Screen Only (kun skærm) og Map Only (kun kort).

 • Skift touchpad-knappens funktionalitet for interaktion i menuer.

Touchpad swipe shortcuts (genveje til touchpad-swipe)

Valgmuligheder: Off (fra), Navigation Assist (navigationshjælp), HUD Toggle (slå grænseflade til fra), High Contrast Display (display med høj kontrast), Spartan Rage (spartanernes raseri), Quick Turn (hurtig vending), Shield Strike (skjoldangreb).

 • Tildel nøglehandlinger til hver af de fire swipe-retninger. Alle swipe-bevægelser fungerer udover de primære inputs. Du kan tildele genveje til mere end en retning.

Venstre pind og højre pind

Valgmulighed: Default (standard), Inverted (spejlvendt).

 • Vælg standard for at kontrollere kamera bevægelser med venstre pind og kamerabevægelse til højre pind, eller byt rundt på dem ved at spejlvende.

Climbing movement (klatring)

Valgmuligheder: Default (standard) eller Camera (kamera)

 • Denne valgmulighed ændrer, hvordan spilleren bevæger sig på lodrette flader, fx når man kravler langs en klippevæg.
  • Default (standard): Spilleren kravler i samme retning som kontrolelementet bevæges.
  • Kamera: Spilleren bevæger sig i samme retning som kameraet, når kontrolelementet skubbes fremad. Du ville fx kravle nedad, hvis du skubbede fremad på kontrolelementet, mens du kiggede ned.
 • Camera-indstillingen anbefales til spillere, der bruger Navigation Assist til at pege kameraet i retning af deres mål.

Quick turn (hurtig vending)

Valgmulighed: Off (fra), Hold Block [L1] (hold blokering) + Bare Hands Button [Down Directional Button] (bare næver), Hold Back ved at bevæge styrepinden + tryk på Sprint Button [R3] (sprintknappen).

 • Aktivér Quick Turn (hurtig vending) for at rotere kameraet 180 grader, så det kigger bagved dig. Også tilgængelig som en Swipe-genvej på touchpad.

Spartan Rage (spartanernes raseri)

Valgmuligheder: Sprint [L3] + Lock On [R3] (lås fast), Evade [X] (undvige) + Interact [O] (interaktion).

 • Vælg knapkonfigurationen, du ønsker at anvende til spartanernes vrede. Også tilgængelig som en Swipe-genvej på touchpad.

Stun Grab Enemies (slå fjender ud, når du griber fat i dem)

Valgmuligheder: Press Lock-On (R3) (tryk for at låse fast), Hold Interact (Circle)(hold nede for at interagere)og Move Stick (bevæg pind).

 • Lock-on Button (R3 – standard) (fastlåsning): Tryk på [Lock-On Button], mens du er indenfor rækkevidde af en fjende, der er lammet, for at gribe fat i og slå fjenden ud.
 • Hold Interact (Circle)(holde nede for at interagere): Hold [Interact] nede, mens du er indenfor rækkevidde af en fjende, som er lammet, for at gribe fat i og slå fjenden ud.
 • Bevæg pind: Skub [Move Stick] i retning af en lammet fjende, mens du går eller løber, for automatisk at gribe fat i den.

Skills Navigation (færdighedsnavigation)

Valgmuligheder: Standard, retningsknapper

 • Skift kontrolelementet til navigation i færdighedstræet mellem [Movement Button], fri markør og retningsknapper.

Weapon Sheathing (læg våben væk)

Valgmuligheder: Standard, skift våben

 • Vælg kontrolelementet, der lægger våbnet væk:
  • Default (standard): Tryk på Bare Hands-knappen [Down Directional Button] (bare næver) for at lægge dit nuværende våben væk.
  • Weapon Toggle (skift våben): Når du trykker på en våbenknap, lægger du skiftevis dit våben væk og finder det frem igen.

Hold nede og tryk

Santa Monica Studio har gjort sig store bestræbelser for at udvide styringsmulighederne og dermed mindske risikoen for udmattelse ved handlinger, der kan være vanskelige at udføre for nogle spillere. Mange handlinger kan nu udføres med alternative styrings-input, der mindsker behovet for at skulle holde fast i længere tid samt hurtige tryk på knapper. 

Repeated button presses (Gentagede knaptryk)

Valgmuligheder: Tryk eller hold nede

 • Du kan udføre handlinger, der kræver mange knaptryk ved enten at trykke hurtigt eller ved at holde nede på den anviste knap.
  • TAP (tryk, standard): Tryk hurtigt på knappen gentagende gange for at fortsætte.
  • HOLD (hold nede): Hold knappen nede for at fortsætte.

Block style (blokeringsstil)

Valgmuligheder: Hold (hold nede) eller Toggle (skift)

 • Skift input-metode for blokering.
  • HOLD (hold nede, standard): Hold Block-knappen nede [L1] for at blokere. Slip for at afbryde blokeringen.
  • TOGGLE (skift): Tryk på Block-knappen [L1] for at blokere. Tryk på Block-knappen [L1] igen for at stoppe med at blokere.

Aiming Style (sigtestil)

Valgmuligheder: Hold (hold nede) eller Toggle (skift)

 • Skift input-metode for at tage sigte.
  • HOLD (hold nede, standard): Hold [L2] nede for at tage sigte. Slip for at afbryde sigte.
  • TOGGLE (skift): Tryk på [L2] for at tage sigte. Tryk på [L2] igen for at stoppe med at sigte.

Evade Style (undvige)

Valgmuligheder: Hold (hold nede) eller Toggle (skift) – i spillet kaldes dette Default (standard), Default+ (standard+) og Tap Roll (tryk for at rulle)

 • Skift inputmetode for undvigelse.
  • DEFAULT (standard): Tryk for at træde til side, tryk to gange for følge op med et enkelt rul.
  • DEFAULT+ (standard+): Tryk for at træde til siden, tryk to gange for at følge op med et rul. Bliv ved med at holde inde for at gentage trin til siden og dernæst rulle.
  • TAP ROLL (tryk for at rulle): Tryk for at træde til siden og rulle automatisk. Bliv ved med at holde knappen nede for at gentage trin til side og rullefald.

Neutral Evade (neutral undvigelse)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Brug Evade-knappen [O] (undvige) for at undvige baglæns, når der ikke angives en retning.

Evade Assist (hjælp til undvigelse)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Giver forøget immunitet ved undvigelse.
  (Bemærk: Evade Assist (hjælp til undvigelse) er IKKE tilgængelig på sværhedsgraderne No Mercy eller God of War)

Sprint

Valgmuligheder: Tryk på sprint-knappen [L3], Hold undvig nede [X] og auto

 • Vælg en input-metode til at sprinte. Det er muligt at omlægge input, der kræver tryk på knapper, eller at de holdes nede.

Delay Auto Sprint (forsinkelse af automatisk sprint)

Valgmuligheder: 0,0 - 5,0

 • Tilpas den tid, der går, inden automatisk sprint aktiveres. Lavere værdier udløser sprintet relativt hurtigt. Højere værdier indlægger en længere pause, inden der sprintes.

Hold knapper nede i menuer

Valgmuligheder: Default (standard) og Fast (hurtig)

 • Tilpasser det antal gange, der skal trykkes på en knap i en menu for at gennemføre handlinger, der kræver at knapper holdes nede, såsom crafting eller brug af XP.
  • Default (standard): Held nede i den påkrævede mængde tid for at opfylde handlingen.
  • Hurtig: Gør det hurtigere at bekræfte et valg. Reducerer mængden af tid, som knappen skal holdes nede i.

Hjælp

Benyt dig af flere forskellige hjælpefunktioner til almindelige handlinger i spillet – fra hjælp til at sigte i kamp til at løse hovedbrud og til at få mere tid til de hovedbrud, der kræver meget præcis timing. Der er også blevet implementeret automatisk opsamling og automatisk anvendelse, så du nemmere kan udstyre dit bytte uden besvær.

Sigteassistance

Valgmuligheder: Off (fra), Classic (klassisk) og Classic+ (klassisk+)

 • Når du tager sigte, styrer denne indstilling kameraet, og du får øjeblikkelig hjælp til at bevæge dig sidelæns og modstand til målet.
  • Classic (klassisk): Peg kameraet i retning af det nærmeste mål for at i forhold til sigtekornet.
  • Classic+ (klassisk+): Peg kameraet i retning af det nærmeste mål fra hvor som helst på skærmen.

Puzzle Aim Assist (sigtehjælp til hovedbrud)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Flytter sigtemarkøren hen til nærmest del af et hovedbrud, når du tager sigte.

Lock-On Camera (fastlåst kamera)

Valgmuligheder: Off (fra), Classic (klassisk), Auto-Target (automatisk mål) og Target+ (Mål+)

 • Tryk på Lock-On-knappen (fastlås) for at aktivere funktionen, og skift mål med pinden. Fastlåst kamera beholder synsvinklen på fjenden midt i kameraets synsvinkel, indtil en begivenhed eller handling ophæver låsen.
  • Classic (klassik): Kameraet er låst fast på fjenden, indtil denne er død. Fastlåst kamera bliver midlertidigt ophævet, når spilleren tager sigte. Modstanderne kan bryde fastlåst kamera med særlige bevægelser, eller hvis de bevæger sig uden for synsfeltet.
  • Auto-Target (automatisk mål): Fastlåst kamera bevares, når du sigter og skifter til et nyt mål på skærmen, når det nuværende mål er besejret. Mod visse fjender kan du sigte på bestemte dele af deres krop. Automatisk mål genfinder målet, når fastlåst kamera er afbrudt af et specielt angreb.
  • Auto-Target+ (automatisk mål+): Giver mulighed for at følge mål udenfor skærmbilledet foruden alle de andre funktioner fra automatisk mål.

Strafe Assist (hjælp til sidelæns bevægelse)

Valgmuligheder: On (til), Off (fra)

 • Kameraet følger automatisk fjendegrupper, når du bevæger dig sidelæns.

Motion Sensor Function Aiming Activation (sigteaktivering med bevægelsessensorfunktion)

Valgmuligheder: Off (fra), Aiming (sigte)

 • Anvend controllerens bevægelsessensor til at styre kameraet, når du sigter.

Timing i hovedbrud

Valgmuligheder: Default (standard), Extended (udvidet), Extended+ (udvidet+)

 • Giver dig mere tid til at gennemføre hovedbrud i spillet. For eksempel kan dette medføre at genstande, der anvendes i hovedbrud, bevæger sig langsommere, og/eller at der gives længere tid til at udføre de forskellige dele af hovedbrud.

Vandret og lodret hastighed – Motion Sensor Function Aiming (sigte med bevægelsessensorfunktion)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0,1 til 3,0

 • Tilpasser, hvor hurtigt kameraet følger med bevægelser, når du sigter med bevægelsessensorfunktionen

Acceleration – Motion Sensor Function Aiming (sigte med bevægelsessensorfunktion)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Bevægelsessensorfunktionen forøger kameraets bevægelseshastighed, når der registreres forøget hastighed, mens du sigter. Hvis du bevæger dig hurtigt, bevæger kameraet sig tilsvarende mere, mens langsommere bevægelse får kameraet til at bevæge sig mindre.

Reducer effekten af små bevægelser – Motion Sensor Function Aiming (sigte med bevægelsessensorfunktion)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 30

 • Kameraets bevægelser bliver mindre, hvis controlleren bevæger sig langsommere end den valgte hastighed (grader pr. sekund), når sigte med bevægelsessensorfunktionen er slået til. Dette kan kompensere for ufrivillige kamerabevægelser fra eksempelvis knaptryk.

Mini-Game Style (varianter af minispil)

Valgmuligheder: Precision (præcision), Single Button (enkelt knap), Auto (automatisk)

 • Vælg, hvordan minispil skal gennemføres:
  • Precision (præcision): Udfør bevægelserne i den angivne retning for at gennemføre minispillet.
  • Single Button (enkelt knap): Tryk på en enkelt knap for hver handling i minispillet.
  • Auto (automatisk): Minispil gennemføres automatisk, når de bliver startet.

Miniboss-kontrolpunkter

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Når du bliver dræbt af en miniboss (fx en ancient), vil den have en reduceret mængde livsenergi i dit næste forsøg, hvis den blev tog en vis mængde skade, inden du døde. (Bemærk: Miniboss-kontrolpunkter er IKKE tilgængelige på sværhedsgraderne No Mercy eller God of War.)

Anvend automatisk

Valgmuligheder: Aktiveret i menuerne Weapons og Armor (våben og rustninger)

 • Gå ind i menuerne Weapons og Armor (våben og rustninger), og tryk på Auto Equip-knappen (anvend automatisk). Vælg dernæst den ønskede egenskab, som du ønsker, at Kratos skal forbedre ved automatisk at anvende nyt udstyr. Denne funktion prioriterer udstyr, der giver Kratos den største forøgelse af den valgte egenskab.

Automatisk opsamling

Valgmuligheder: Off (fra), Essentials (vigtigste), Economy (økonomi) og Full (alt)

 • Du samler automatisk genstande op, når du kommer i nærheden af dem.
  • Essentials (vigtigste): Samler helbredssten, raseristen og andre stene op, når du har brug for dem.
  • Economy (økonomi): Samler hacksilver, resourcer og skatte op, når du ikke er i kamp.
  • Full (alt): Kombinerer valgmulighederne Essential og Economy.

Centrering af kamera ved angreb

Valgmuligheder: Off (fra), Classic (klassisk), Priority (prioritet) og Priority+ (prioritet+)

 • Kameraet flytter sig automatisk om bag Kratos, når han udfører nærkampsangreb.
  • Classic (klassisk): Centrerer kameraet, når du laver et nærkampsangreb på en fjende.
  • Priority (prioritet): Centrerer kameraet på den nærmeste fjende på skærmen, når du angriber med et våben eller parerer.
  • Priority+ (prioritet+): Centrerer kameraet på den nærmeste fjende på skærmen, når du angriber med et våben eller parerer. Gælder også fjender udenfor skærmbilledet.

Undertekster og tekster til hørehæmmede

Undertekster og tekster til hørehæmmede, der er udarbejdet i overensstemmelse med gældende anbefalinger for film og tv, giver spillerne den bedst mulige oplevelse både med og uden lyd.

Subtitles (Undertekster)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Slår undertekster til og fra for spillets dialog.

Subtitle and caption blur (Sløring af undertekster og tekster til hørehæmmede)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Du kan gøre det lettere at læse underteksterne ved at sløre baggrunden bag dem.
  (Bemærk: Denne valgmulighed kan kombineres med funktionen Baggrund for undertekster og tekster til hørehæmmede.)

Subtitle and caption background (Baggrund for undertekster og tekster til hørehæmmede)

Valgmulighed: None (ingen), Light (lys) og Dark (mørk)

 • Indsætter en mørk baggrund bag underteksterne, der gør dem lettere at læse.
  • Light (lys): Tilføjer en let gennemsigtig baggrund bag underteksterne, som giver en svag kontrast.
  • Dark (mørk): Tilføjer en uigennemsigtig baggrund bag underteksterne, som giver en stærk kontrast.

Direction indicators (Retningsvisere)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Indsætter en pil ved siden af underteksterne, der indikerer, hvor på dialog og lydeffekter kommer fra. Der er ingen retningspil for talere, der befinder sig inden for skærmbilledet.

Speaker names (navn på taler)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Viser talerens navn i underteksterne.

Caption color (farve på tekster for hørehæmmede)

Valgmuligheder: Off (fra, hvid), Cyan, Green (grøn), Yellow (gul), Pink, Orange, Purple (lilla) og Blue (blå)

 • Vælg en farve på tekster for hørehæmmede.

Talerens farve

Valgmuligheder: Off (fra, hvid), Cyan, Green (grøn), Yellow (gul), Pink, Orange, Purple (lilla) og Blue (blå)

 • Når funktionen  Speaker names  (navn på taler) er slået til, bliver navnet vist med en unik farve.

Farve på undertekster

Valgmuligheder: Off (fra, hvid), Cyan, Green (grøn), Yellow (gul), Pink, Orange, Purple (lilla) og Blue (blå)

 • Vælg farve på undertekster.

Captions (Tekster for hørehæmmede)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Viser tekster for hørehæmmede, som beskriver de vigtige lyde i spillet.

Subtitle and caption size (størrelse på undertekster og tekster til hørehæmmede)

Valgmuligheder: Default (standard), Large (stor) og X-Large (ekstra stor)

 • Tilpasser størrelsen på undertekster og tekster til hørehæmmede
Default subtitles (standardundertekster)
Large subtitles (store undertekster)
Extra large subtitles (ekstra store undertekster)

Visual aids (visuelle hjælpemidler)

God of War Ragnarök indeholder forskellige hjælpemidler, der gør det lettere at se vigtige elementer på skærmen – fx når du sidder langt væk fra skærmen, eller hvis du har et synshandikap. Indstillingerne hjælper dig med at se alle de vigtige informationer, uanset om det drejer sig om at læse undertekster, orientere sig i kampe mod mange fjender eller at finde kostbare skatte. 

Default UI text size (grænsefladetekst standardstørrelse)
XXL UI text size (grænsefladetekst i XXL-størrelse)

Icon size (ikonstørrelse)

Valgmuligheder: Small (lille), Default (standard), Large (stor) og X-Large (ekstra stor)

 • Forøger (eller formindsker) størrelsen på knapikoner, under-prompter, fjendernes energimålere, kortikoner og fastlåsningsmarkører, så det er lettere at bevare overblikket.
Standardikon
Lille ikon
Stort ikon
Ekstra stort ikon

UI Text Size (tekststørrelse i grænsefladen)

Valgmuligheder: Default (standard), Large (stor), X-Large (ekstra stor) og XX-Large (størst)

 • Forøg tekststørrelsen i grænsefladen, så den bliver lettere at læse. (Bemærk: Denne funktion er uafhængig af indstillingen Subtitle and Caption Size(størrelse på undertekster og tekster til hørehæmmede).

UI color correction (farvejustering af grænsefladen)

Valgmuligheder: Default (standard), Set 1 (sæt 1), Set 2 (sæt 2) og Set 3 (sæt 3)

 • Vælg farver til de vigtigste dele af grænsefladen, fx indikatorer for Block Break (blokeringsbrydning) eller Unblockable (kan ikke blokeres).

Axe Reflect Visual (visuel hjælp til øksekast)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Viser en bue mellem delene i et hovedbrud, som angiver øksens bane.

Filter strength (filterstyrke)

Valgmuligheder: 1 til 10

 • Tilpas farvestyrken på de anvendte farvefiltre.

Visualization contrast (visualiseringskontrast)

Valgmuligheder: Light (lys), Medium (mellem) og Dark (mørk)

 • Skift gennemsigtighed på den visuelle controller:
  • Light (lys): Kun omrids og let fremhævning.
  • Medium (mellem): Der tilføjes en let gennemsigtig, sort baggrund.
  • Dark (mørk): Der tilføjes en uigennemsigtig, sort baggrund.

High Contrast HUD (grænseflade med høj kontrast)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Tilføjer en baggrund med høj kontrast til grænsefladens elementer.

High Contrast Cinematics (filmsekvenser med høj kontrast)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Vælg om, om der skal anvendes farver med høj kontrast i filmsekvenser.

Reduce flashing (reducer blinkende lys)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Reducerer blinkende lys i situationer med kraftigt blinkende effekter (fx i forbindelse med effekter, der udløser et kraftigt lysglimt).

Farvevalg for 10 kategorier

 • Valgmuligheder:      
  • Kratos' farve
  • Atreus' farve
  • Bosser/minibossers farve
  • Fjendens farve
  • NPC-farve
  • Målfarve
  • Interaktionsfarve
  • Fare-farve
  • Gennemløbsmarkører
  • Baggrundsfarver
 • Tilføj individuelle farver til en hvilken som helst kombination af kategorierne for at oprette den kontrastvisning, der passer til dig.

Color filter (farvefilter)

Valgmuligheder: Off (fra), Red-Green (rødgrøn), Green-Red (grønrød) og Blue-Yellow (blågul)

 • Anvender et skærmfilter på genstande i spillet, som reducerer visse farvespektre (også kendt som daltonisering).

Controller visualization (Visuel controller)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Viser en controller samt inputs på skærmen i løbet af spillet.
  Den bliver automatisk skjult i menuer og filmsekvenser.

High Contrast Cinematics (filmsekvenser med høj kontrast)

Valgmuligheder: Off (fra), General (generel), Red-Green (rødgrøn), Green-Red (grønrød), Blue-Yellow (blågul), Collector (samler), Danger (fare) og Lighting (lys)

 • Vælg en kontrastskabelon, der påfører forudindstillede farvepaletter til udvalgte elementer i spiller. Eller vælg hver kategori manuelt nedenfor. Med høj kontrast bliver figurer og genstandes farver tydeligere og nemmere at se. (BEMÆRK: Hvis denne funktion kombineres med High Contrast Display Swipe, kan den nemt slås til og fra i løbet af spillet. Denne funktion bliver slukket automatisk figurmenuerne.)

Motion reduction (reduktion af bevægelse)

God of War Ragnarök har funktioner, der kan give en roligere spiloplevelse ved fx at eliminere kamerarysten i spillet eller ved at vise en permanent prik.

Camera shake (Kamerarysten)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Tilpasser intensiteten i korte, hurtige kamerabevægelser. Disse situationer opstår oftest i kamp.

Ambient camera sway (ambient kameraslinger)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Indstil intensiteten på langsomme, håndholdte og andre loopende former for kamerabevægelser i spillet. Disse kamerabevægelser finder oftest sted i forbindelse med gennemløb, eller når figurerne står stille. (Bemærk: Denne funktion påvirker ikke filmsekvenser.)

Motion blur (Bevægelsessløring)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Tilpas intensiteten af bevægelsessløring.

Film Grain (filmgryn)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Vælger mængden af filmgryn.

Persistent center dot (permanent prik)

Valgmuligheder: Off (fra), Small (lille), Medium (mellem) og Large (stor)

 • Viser en permanent prik på midten af skærmen, som kan tilpasses i størrelse.

Persistent center dot color (permanent priks farve)

Valgmuligheder: White (hvid), Black (sort), Blue (blå), Green (grøn), Purple (lilla), Red (rød) og Yellow (gul)

 • Tilpas farven på den permanente prik

Cinematic smoothing (Roligt filmkamera)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Gør kamera bevægelser mere rolige ved at reducere rysten og slinger fra håndholdt kamera i filmsekvenser, når det er muligt.

Navigation og gennemløb

Det er vigtigt at kunne rejse rundt og udforske omgivelserne i spillet. Med valgmulighederne Navigation Assist (navigationshjælp) og Traversal Assist (gennemløbshjælp), kommer du sikkert rundt i verden.     

Navigation assist (Navigationshjælp)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Tryk på Lock-on-knappen for at vende kameraet i retning af målet for din mission, når du ikke er i kamp. (Bemærk: Navigationshjælp kan kobles sammen med swipe-aktivering.)

Traversal assist (Gennemløbshjælp)

Valgmuligheder: Off (fra), Auto (automatisk) og Auto+ (automatisk+)

 • Bevæg dig hen over genstande og forhindring kun ved brug af pinden, hvilket reducerer antallet af gange, der skal trykkes på knapper i forbindelse med at hoppe og klatre.
  • Auto (automatisk): Omfatter hop, opstigning, spring over kløfter samt bevægelse langs kløfter.
  • Auto+ (automatisk+): Omfatter at kravle, tryk og klatring samt handlingerne i Auto.

Lydstikord og skærmlæser

Der er to nye funktioner i God of War-serien, der kan hjælpe synshæmmede spillere. Lydstikord fortælleren spilleren, at der er tilgængelige handlinger både i og udenfor kamp. Skærmlæseren (kun på engelsk) hjælper spilleren med at navigere gennem menuer, som præsenterer spillets grundlæggende koncepter. 

Audio Cues (lydstikord)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Afspiller lyde (eller indtalte anvisninger og beskrivelser), der svarer til forskellige situationer i spillet både i og udenfor kamp. (Bemærk: Der henvises til Audio Cue Glossary (overblik over lydstikord) for at høre samtlige stikord.)

Screen Reader (skærmlæser) i udvalgte menuer (kun på engelsk)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Oplæsning af text på skærmen (kun på engelsk). Skærmlæseren er tilgængelig i følgende sektioner: 
  • Startskærm
  • Onboarding-menu
  • Options-menu
  • Tutorials-menu
  • Realm Selection-menu
  • Auto equip-menu
 • Lydstyrken for skærmlæseren kan tilpasses fra Audio Volumes -menuen.

Audio tuning (lydjustering)

Tilpas lydoplevelsen efter dine præferencer. Du kan fx gøre stemmerne tydelige eller placere dialogen i midten af lydbilledet, så du fanger alle detaljer.

Global

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Justerer lydstyrken for alle lyde i spillet.

Effects (effekter)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Justerer lydstyrken for lydeffekter i spillet.

Dialogue (dialog)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Justerer lydstyrken for dialog i spillet.

Music (musik)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Justerer lydstyrken for musik i spillet.

Controller speaker (controller-højtaler)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Justerer lydstyrken for controller-højtaleren.

Accessibility audio cues (lydstikord)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Justerer lydstyrken for lydstikord i spillet.
  (Bemærk: Du finder lydstikord i menuen Audio & Subtitles (lyd og undertekster) i menuen Accessibility.)

Screen Reader volume (lydstryke for skærmlæser)

Valgmuligheder: skydebjælke fra 0 til 10

 • Justerer lydstyrken for skærmlæseren (kun på engelsk).

Audio Cue glossary (overblik over lydstikord)

Valgmuligheder: I Options-menuen (valgmuligheder)

 • Se og lyt til de forskellige lydstikord i spillet.

Audio panning (lydpanorering)

Valgmuligheder: skydebjælke fra -5 til 5

 • Justerer panoreringen mellem venstre og højre kanal.

Center pan dialogue (centrer dialog)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Centrerer dialog i midten af lydbilledet. Fjerner alle former for panorering og surroundlyd, hvilket reducerer den realistiske effekt af lyden til fordel for forbedret tydelighed.

Voice boost (forstærkning af stemmer)

Valgmuligheder: Off (fra) og On (til)

 • Tilpas lydmixet så dialogen træder tydeligere frem. (Bemærk: Dette kan påvirke oplevelsen af musik og lydeffekter, mens dialogen finder sted.)

Understøttelse af monolyd

Valgmuligheder: Auto Detect (automatisk registrering)

 • Registrerer automatisk monolyd fra PlayStation-indstillingerne og anvender denne indstilling i spillet.

HUD (grænseflade)

Tilpasningsmulighederne af grænsefladen er overført fra God of War (2018), men giver nu også mulighed for at slå funktioner til og fra med swipe.

Compass (kompas)

Valgmuligheder: On (til), Swipe, Off (fra)

 • Viser kompasset øverst på skærmen.
  • On (til, standard): Kompasset bliver vist og skjult afhængigt af situationen i spillet.
  • Swipe: Kompasset kan slås til og fra, når Swipe er aktiveret.
  • Off (fra): Kompasset bliver ikke vist i det meste af spillet.

Enemy Health Bars (fjendens energimåler)

Valgmuligheder: On (til), Swipe, Off (fra)

 • Viser en bjælke over fjendens hoved, der angiver deres niveau, energi, lammelse og statuseffekter.
  • On (til, standard): Fjendens energimåler bliver vist og skjult af spillet.
  • Swipe: Fjendens energimåler kan slås til og fra, når Swipe er aktiveret.
  • Off (fra): Fjendens energimåler bliver ikke vist i kamp.

Boss Health Bars (boss-energimåler)

Valgmuligheder: On (til), Swipe, Off (fra)

 • Viser bossen eller minibossens energimåler øverst på skærmen i kampe.
  • On (til, standard): Bossens energimåler bliver vist og skjult af spillet.
  • Swipe: Bossens energimåler kan slås til og fra, når Swipe er aktiveret.
  • Off (fra): Bossens energimåler bliver ikke vist i kamp.

Enemy Off-screen indicator (indikator for fjender udenfor skærmen)

Valgmuligheder: On (til), Swipe, Off (fra)

 • Viser en indikator omkring Kratos, der lyser og peger i retning af et forestående angreb.
  • On (til, standard): Fjendeindikatoren bliver vist og skjult af spillet.
  • Swipe: Fjendeindikatoren kan slås til og fra, når Swipe er aktiveret.
  • Off (fra): Fjendeindikatoren bliver ikke vist i kamp.

Combat HUD (kampgrænseflade)

Valgmuligheder: On (til), Swipe, Off (fra)

 • Viser energi, raseri eller andre kamprelaterede oplysninger i grænsefladen.
  • On (til, standard): Kampgrænsefladen bliver vist og skjult afhængigt af situationen i spillet.
  • Swipe: Kampgrænsefladen kan slås til og fra, når Swipe er aktiveret.
  • Off (fra): Kampgrænsefladen bliver ikke vist i det meste af spillet.

Gameplay notifications (meddelelser)

Valgmuligheder: On (til), Swipe, Off (fra)

 • Viser forskellige oplysninger om fund, missioner og oplåste genstande i grænsefladen.
  • On (til, standard): Meddelelser (fund, missioner etc.) bliver vist og skjult afhængigt af situationen i spillet.
  • Swipe: Meddelelser kan slås til og fra, når Swipe er aktiveret.
  • Off (fra): Meddelelser bliver ikke vist i det meste af spillet.

Aim Reticle (sigtekorn)

Valgmuligheder: On (til), Swipe, Off (fra)

 • Viser et mærke på skærmen, der indikerer spillerens sigteretning.
  • On (til, standard): Sigtekornet bliver vist og skjult afhængigt af situationen i spillet.
  • Swipe: Sigtekornet kan slås til og fra, når Swipe er aktiveret.
  • Off (fra): Sigtekornet bliver ikke vist i det meste af spillet.

Game difficulty (sværhedsgrad)

Santa Monica Studio har tilføjet nye niveauer til sværhedsgraden, som sikrer spilleren en endnu mere fleksibel oplevelse.

Challenge (udfordring)

Valgmuligheder: Story (historie), Grace (nåde), Balance (balance), No Mercy (nådesløst) og God of War (krigsgud)

 • Tilpasser den overordnet sværhedsgrad i spillet.
  • Give Me a Story (historie): Til dem, der vil opsluges af eventyret med minimalt fokus på kamp.
  • Give Me Grace (nåde): Til dem, der fokuserer mest på historien, men også ønsker nogle kampe.
  • Give Me Balance (balanceret): Balancerer historie og kamp ligeligt.
  • Give Me No Mercy (nåde): Til dem, der ønsker mere krævende kamp.
  • Give Me God of War (krigsguden): Til dem, der vil have den størst mulige udfordring. Sværhedsgraden God of War er kun tilgængelig, når du starter et nyt spil i Start-menuen.

Lessons Learned Codex (lærdomsleksikon)

 • Her kan du få viden og tips til hver en tid, inklusive oplysninger om kamp, udforskning og nye spilmekanikker.

En hilsen fra Santa Monica Studio

"Større tilgængelighed i spil bør være et mål for hele spilbranchen. Vores fremskridt i forhold til tilgængelighed i God of War Ragnarök har kun været mulig takket være den viden og rådgivning, vi har fået fra vores mange partnere. Vi vil gerne takke PlayStation Studios på verdensplan, hvis viden har været uvurderlig og inspirerende – særligt holdende hos Naughty Dog og Insomniac Games.

Vi takker også vores tilgængelighedskonsulenter for deres vejledning under spillets udvikling: Joshua Straub, Paul Amadeus Lane, James Rath, Alanah Pearce, Jason Bolte, SightlessKombat og Christopher Robinson."

-Mila Pavlin